hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  Společnost HP si je vědoma nedávné objevených bezpečnostných zranitelností nazývaných "spekulativní útoky vedľajších kanálů", které postihují mnoho moderních procesorů (Intel, AMD a ARM) a operačních systémů. Společnost HP poskytne aktualizované informace o tomto incidente, jakmile budou k dispozici. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Stolní počítače HP a Compaq - Vytvoření sady disků pro obnovení (systém Windows Vista)

Tento dokument platí pro stolní počítače HP nebo Compaq se systémem Windows Vista.
Pomocí programu Recovery Disc Creation vytvořte sadu disků pro obnovení, abyste počítač v případě vážnějších problémů obnovili do původního stavu.
Důrazně se doporučuje, abyste vytvořili sadu disků pro obnovení krátce po zakoupení vašeho počítače. Pokud váš stolní počítač HP nebo Compaq se systémem Windows Vista nemá software HP Recovery CD Creator nebo pokud disky CD pro obnovení nebyly vytvořeny před poškozením nebo vymazáním oddílu pro obnovení, bude nutné na internetu vyhledat sadu disků pro obnovení, které odpovídají číslu vašeho modelu, nebo nainstalovat nový operační systém.
Software Recovery Disc Creation lze použít k provedení pouze jedné sady disků pro obnovení pro počítač. Sada záchranných disků CD obsahuje kompletní sadu původního operačního systému, ovladačů a aplikační software dodaný s počítačem.
Funkce a důležité informace
Dále je uveden seznam funkcí a důležitých informací o programu Recovery Disc Creation:
 • Software Recovery Disc Creation vytvoří sadu disků pro obnovu systému s použitím prázdných, zapisovatelných disků. Společnost HP doporučuje prázdné disky DVD+R (jsou-li podporované). Použijte značková média od výrobce, kterému důvěřujete, protože vaše sada disků pro obnovení se může v případě potřeby stát velmi důležitou. Potřebujete přibližně 2 prázdné disky DVD + R (v porovnání s přibližně 11 prázdnými disky CD). Software Disc Creator na začátku procesu uvede, kolik disků bude potřeba.
    Poznámka:
  MiniDisky nejsou kompatibilní s programem Recovery Disc Creation.
 • Dočasně zakažte Řízení uživatelských účtů systému Windows, pokud je povoleno. Snížíte tím pravděpodobnost výskytu problémů během vytváření disku.
 • Software Disc Creation vám umožní vytvořit jen jednu kompletní sadu disků.
 • Software Disc Creation vyžaduje nepoškozený oddíl pro obnovení (Recovery D:) k vytvoření sady disků. Nepoškozený znamená, že oddíl pro obnovení nebyl modifikován nebo odstraněn.
 • Proces vytváření trvá asi 30 minut pro každý disk DVD. Celá sada pro obnovení nemusí být vytvořena v jedné relaci.
 • Software Disc Creation lze s výjimkou procesu zápisu (vypalování) kdykoli přerušit kliknutím na tlačítko Přerušit. Při dalším spuštění bude program Disc Creation pokračovat od místa, ve kterém byl naposledy zastaven.
Vytvoření disků pro obnovení ze systému Windows
Sadu disků pro obnovení vytvoříte po provedení následujících kroků:
  Poznámka:
Pokud vaše disková jednotka podporuje typ DVD+R, použijte disky DVD+R. Některé verze softwaru Recovery Disc Creator nemusí fungovat s určitými typy disků, např. CD-RW, DVD-RW nebo DVD+RW. MiniDisky nejsou kompatibilní s programem Recovery Disc Creator.
  Poznámka:
Je-li při vytváření disků spuštěn software pro šifrování jednotky, může dojít k chybám ověření souborů. Pokud používáte software pro šifrování jednotky, jako například bitlocker, zakažte toto šifrování před vytvářením disků.
 1. Odpojte se od internetu a ukončete všechny ostatní programy.
  Proces vytváření disků pro obnovení je náročný na systémové prostředky.
 2. Klikněte na tlačítko Start a poté na Všechny programy.
 3. Kliknutím na možnost Nápověda k PC a nástroje a pak na ikonu Recovery Disc Creation spusťte program.
  Zobrazí se uvítací obrazovka.
  Obrázek : Okno Welcome nástroje Recovery Manager
  Okno Welcome nástroje Recovery Manager
 4. Kliknutím na tlačítko Další na každé obrazovce zahájíte proces vytvoření disku.
  Otevře se okno s uvedením počtu prázdných disků nutných k provedení úplné sady pro obnovení.
    Poznámka:
  MiniDisky nejsou kompatibilní s programem Recovery Disc Creation.
  Obrázek : Zpráva Potřebný počet disků
  Zpráva Potřebný počet disků
 5. Své disky očíslujte trvalým značkovačem pro případ, že je budete muset použít k obnovení systému.
  Například pokud používáte 10 disků CD, označte každý 1 z 10, 2 z 10, 3 z 10 atd. Pokud používáte disky DVD, označte první 1 ze 2 a druhý 2 ze 2.
 6. Vložením prvního prázdného disku a zavřením přihrádky disku aktivujte tlačítko Další. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
    Poznámka:
  Pokud se na začátku procesu vytváření disků zobrazí následující hlášení Přehrát automaticky, zavřete jej (klikněte na tlačítko x v pravém horním rohu). Tato zpráva nemá s vytvářením disků pro obnovení nic společného.
  Obrázek : Zpráva Přehrát automaticky
  Zpráva Přehrát automaticky
  Otevře se ověřovací okno s vybraným typem disku a potřebným počtem disků.
  Obrázek : Okno pro ověření disku
  Okno pro ověření disku
 7. Klikněte na tlačítko Další.
    Upozornění:
  Stornování probíhajícího procesu zápisu může mít za následek poškozený a nepoužitelný disk. Před provedením storna vyčkejte na dokončení procesu ověření zápisu a výzvu k vložení dalšího disku.
    Poznámka:
  Jestliže se proces vytváření stornuje automaticky při shromažďování souborů, dočasně zakažte nástroj Řízení uživatelských účtů systému Windows.
  Otevře se obrazovka procesu nástroje Recovery Manager. Když je tato obrazovka zobrazená, probíhá několik procesů:
  • Shromažďování souborů - program shromáždí potřebné soubory z oddílu pro obnovení.
  • Zápis souborů na disk - program vypálí první disk.
  • Ověření obsahu disku CD nebo DVD - program ověří obsah každého disku.
   Obrázek : Obrazovka procesu nástroje Recovery Manager
   Obrazovka procesu nástroje Recovery Manager
 8. Vyčkejte na zprávu, že vytvoření disku bylo úspěšné.
  Obrázek : Zpráva o úspěšném vytvoření disku
  Zpráva o úspěšném vytvoření disku
 9. Přihrádka disku se automaticky otevře. Pokud jste tak ještě neučinili, označte jej trvalým značkovačem 1 z _ (celkový počet disků).
 10. Další disk označte 2 z _ a vložte jej do přihrádky disku.
    Poznámka:
  Na ploše se může objevit zpráva funkce Přehrát automaticky. Pokud k tomu dojde, zavřete ji kliknutím na symbol x v pravém horním rohu. Tato zpráva nemá s vytvářením disků pro obnovení nic společného.
  Pro disk 2 a případné další disky bude zahájen stejný proces. Po každém úspěšném vypálení disku se zobrazí zpráva o úspěšném vytvoření disku a automaticky se otevře přihrádka, abyste mohli disk vyjmout.
  Pokračujte ve vytváření disků, dokud se nezobrazí následující zpráva.
  Obrázek : Zpráva o dokončení vytvoření disků pro obnovení systému
  Zpráva o dokončení vytvoření disku
 11. Klikněte na možnost Dokončit.
 12. Ověřte, zda jsou všechny disky řádně označeny, a uložte je na bezpečném místě.
    Upozornění:
  Vytvořené disky je důležité chránit. Tyto disky uložte na bezpečném tmavém místě. Neukládejte disky v oblastech, na které svítí slunce, protože data na discích mohou být postupem času ztracena.
 13. Je-li program Recovery Disc Creation znovu spuštěn po vytvoření kompletní sady disků pro obnovení, zobrazí se další obrazovka se zprávou, že je povoleno vytvořit pouze jednu sadu pro obnovení. Jedinou možností je kliknout na tlačítko OK a ukončit program. Je-li při zobrazení této zprávy sada disků pro obnovení neúplná nebo poškozená, použijte k získání nových disků jinou metodu. Viz dokument Počítače HP - Hledáte disky pro obnovení?.
  Obrázek : Zpráva o zamítnutí vytvoření disku
  Zpráva o zamítnutí vytvoření disku
Řešení potíží s ověřením disků
Když je disk vysunut a zobrazí se chybová zpráva z ověřování disku, bylo vypalování tohoto disku špatné. Proces tvorby disků pro obnovení systému NEUKONČUJTE. Namísto toho vložte jiný disk, aby se tento proces dokončil. Dojde-li k chybě znovu, použijte jinou značku zapisovatelného disku.
Jestliže se proces vytváření disků nezdaří a vy si potřebujete objednat disky pro obnovení, podívejte se na dokument Hledáte disky pro obnovení?.
Další otázky a odpovědi
Nemohu vytvořit více než jednu sadu disků pro obnovení. Proč?
Z důvodu licenčních smluv se společností Microsoft, softwarová aplikace Recovery Disc Creator vytvoří pouze jednu sadu disků pro obnovení.
Na začátku procesu vytvoření disku se zobrazí okno Přehrát automaticky. Co mám dělat?
Obrázek : Zpráva Přehrát automaticky
Zpráva Přehrát automaticky
Okno Přehrát automaticky zavřete klepnutím na tlačítko zavření (x) vpravo nahoře. Zpráva Přehrát automaticky souvisí se systémem Windows a nikoli se softwarem Recovery Disc Creation.
Jak lze objednat disky pro obnovení?
Disky pro obnovení lze objednat od společnosti HP. Další informace naleznete na webové stránce Hledáte disky pro obnovení?.
Co je třeba provést, když se během procesu vypalování disků zobrazí chybová zpráva?
Selhání může být z důvodu špatného nebo nekvalitního média. Zkuste zápis na jiný disk od jiného výrobce.
Následující zpráva může indikovat, že disk, který používáte, již obsahuje data. Ověřte, zda používáte prázdné disky.
Obrázek : Chybová zpráva disku
Chybová zpráva disku
Následující zpráva může indikovat, že disk, který používáte, se liší od typu disku, se kterým jste spustili proces. Ověřte, zda jsou všechna vaše média stejného typu.
Obrázek : Chybová zpráva typu disku
Chybová zpráva typu disku
Přítelův počítač má špatný pevný disk a nelze jej spustit. Máme identický model počítače. Mohu vytvořit sadu disků pro obnovení na svém počítači a půjčit disky pro obnovení svému kolegovi?
Ano, je to možné, ale oba počítače nebudou schopny vytvořit sadu disků pro obnovení. To znamená, že oba počítače musí sdílet stejnou sadu disků nebo je třeba objednat další sadu disků od společnosti HP (pokud jsou na skladě).
Lze použít stejnou sadu disků pro obnovení na nějakém jiném modelu počítače?
Ne, disky pro obnovení vytvořené na konkrétním počítači lze použít pouze na stejném modelu počítače.
Proč nelze přepisovatelné disky použít při vytváření disků pro obnovení?
Můžete vytvořit pouze jednu sadu disků pro obnovení. Jelikož data na RW typu média lze přepsat, není tento typ média podporován, aby se předešlo náhodnému zničení sady disků pro obnovení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...