hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Stolní počítače HP a Compaq - chyba: Selhání ventilátoru procesoru

Tento dokument se týká stolních počítačů HP a Compaq.
Pří zapnutí počítače se zobrazí jedna z následujících chyb, nebo podobné chyby:
Selhání ventilátoru procesoru. Pokračujte ve spouštění stisknutím klávesy F2. Jinak se systém vypne během pěti sekund. Nechte systém okamžitě opravit servisem.
nebo
„CHYBA: Selhání větráku procesoru! Počítač se automaticky vypne za několik sekund. Nechte počítač okamžitě opravit servisem, aby se zabránilo jeho poškození.“
Použijte jednu z následujících částí podle toho, kdy k chybě došlo:

K chybě dojde při prvním spuštění počítače nebo nastane neočekávaně

Chybu se pokuste vyřešit pomocí následujících kroků:
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození výbojem ESD, pracujte na podlaze bez koberců, používejte pracovní plochu pohlcující statickou elektřinu (například vodivou podložku z pěnové hmoty) a antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu.
Poznámka:
Společnost HP poskytuje základní podporu pro software, který se dodává s počítačem. Funkci podrobné nápovědy najdete v části nápovědy v softwaru nebo na webové stránce dodavatele softwaru.
 1. Sejměte boční panel z počítače a zkontrolujte konfiguraci ventilátoru systému takto:
  1. Odpojte veškeré kabely od počítače (všimněte si umístění jednotlivých kabelu pro jejich snadnější zpětnou montáž).
  2. Vyšroubujte šrouby, které uchycují boční panel. Obvykle je použit jeden nebo dva šrouby na jeho zadní levé straně.
  3. Odsuňte panel a sejměte jej; nyní máte přístup k vnitřním součástem počítače.
 2. Podívejte se na procesor, abyste určili, zda je vybaven ventilátorem či nikoli.
  Pokud počítač není vybaven ventilátorem procesoru, přejděte ke kroku 6.
 3. Zkontrolujte následující:
  • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojený do základové desky.
  • Hledejte objekt, který by mohl zastavit ventilátor.
  • Při vypnutém napájení a odpojeném napájecím kabelu jemně otáčejte ventilátorem prsty, abyste se ujistili, že ventilátor není zaseklý. Pokud se lopatky ventilátoru neotáčejí nebo vzdorují pohybu, vyměňte ventilátor.
 4. Nechte boční panel otevřený, připojte napájecí kabel a zapněte počítač.
    Varování:
  Zajistěte, aby se nic nedostalo do skříně počítače, zatímco je v provozu. Tento krok neprovádějte, pokud jsou poblíž děti nebo domácí mazlíčci.
 5. Podívejte se dovnitř a ujistěte se, zda se ventilátor otáčí a nehlučí.
  • Pokud ventilátor nepracuje nebo vytváří hlasitý hluk, je třeba jej vyměnit. Pro váš model počítače mohou existovat pokyny pro výměnu systémového ventilátoru. Chcete-li pokyny najít, vyhledejte text „[číslo modelu počítače] výměna ventilátoru.“
  • Pokud se ventilátor otáčí a není hlučný, vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení na přední části počítače na dobu 5 sekund.
 6. Namontujte boční panel a znovu připojte kabely klávesnice, myši a monitoru.
 7. Zapněte počítač.
  • Pokud byl váš počítač vyrobený v roce 2006 nebo později (Windows 7 nebo Vista), ihned stiskněte klávesu F10. Může být nutné tuto klávesu stisknout opakovaně každou jednu sekundu, dokud se nezobrazí obrazovka nástroje Setup systému BIOS.
  • Jestliže byl váš počítač vyroben před rokem 2006 (byl dodán s nainstalovaným systémem Windows XP nebo starším), ihned stiskněte klávesu F1.
 8. Pomocí klávesy se šipkami vlevo a vpravo vyberte nabídku Upřesnit.
 9. Pomocí klávesy se šipkami nahoru a dolů vyberte nabídku Monitorování hardwaru a stiskněte klávesu Enter.
  Pokud se chyba nevyřešila, je třeba vyměnit ventilátor. Pro váš model počítače mohou existovat pokyny pro výměnu systémového ventilátoru. Chcete-li pokyny nalézt, zadejte do pole dotazů nebo klíčových slov v horní části této stránky následující text a poté stiskněte klávesu Enter:
  [číslo modelu počítače] výměna ventilátoru
 10. Vyberte možnost kontrola ventilátoru procesoru a stiskněte klávesu Enter.
 11. Pomocí následujícího seznamu stanovíte hodnotu CPU Fan Check pro konfiguraci vašeho počítače:
  • Aktivní chladič; chladicí žebra přímo na procesoru s ventilátorem umístěným na horní části žebrování.
   monitor hardwaru/kontrola ventilátoru procesoru = AKTIVOVÁNO
  • Pasivní chladič; chladicí žebra na procesoru bez ventilátoru přímo na horní části.
   monitor hardwaru/kontrola ventilátoru procesoru = DEAKTIVOVÁNO
  • Kanálek ventilátoru vede k ventilátoru umístěnému na nebo přímo nad chladicími žebry procesoru.
   monitor hardwaru/systémová kontrola ventilátoru = AKTIVOVÁNO
  • Kanálek ventilátoru bez ventilátoru
   monitor hardwaru/systémová kontrola ventilátoru = DEAKTIVOVÁNO
 12. Je-li hodnota jiná než aktuálně nastavená, změňte ji následujícím způsobem:
  1. Vyberte možnost kontrola ventilátoru procesoru a stiskněte klávesu Enter.
  2. Vyberte správnou hodnotu (AKTIVOVÁNO nebo DEAKTIVOVÁNO) a stiskněte klávesu Enter.
 13. Uložte nastavení a opusťte nástroj. Počítač se restartuje.
Pokud se chyba nevyřešila, je třeba vyměnit ventilátor. Pro váš model počítače mohou existovat pokyny pro výměnu systémového ventilátoru. Chcete-li pokyny nalézt, zadejte do pole dotazů nebo klíčových slov v horní části této stránky následující text a poté stiskněte klávesu Enter:
[číslo modelu počítače] výměna ventilátoru

K chybě dojde ihned po instalaci aktualizace systému BIOS

Objeví-li se chyba selhání ventilátoru okamžitě po stažení a instalaci aktualizace systému BIOS, pomocí následujících kroků si stáhněte a nainstalujte aktualizovaný systém BIOS od společnosti HP:
  Upozornění:
Nezkoušejte tyto kroky, pokud ventilátor procesoru nefunguje správně (neotáčí se nebo je nezvykle hlučný). Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k poškození procesoru teplem.
 1. Zapněte počítač.
  • Pokud byl váš počítač vyrobený v roce 2006 nebo později (Windows 7 nebo Vista), ihned stiskněte klávesu F10. Může být nutné tuto klávesu stisknout opakovaně každou jednu sekundu, dokud se nezobrazí obrazovka nástroje Setup systému BIOS.
  • Jestliže byl váš počítač vyroben před rokem 2006 (byl dodán s nainstalovaným systémem Windows XP nebo starším), ihned stiskněte klávesu F1.
 2. Pomocí klávesy se šipkami vlevo a vpravo vyberte nabídku Upřesnit.
 3. Pomocí klávesy se šipkami nahoru a dolů vyberte nabídku Monitorování hardwaru a stiskněte klávesu Enter.
  Poznámka:
  Pokud nemá nabídka systému BIOS možnost Monitor hardwaru nebo možnost Kontrola ventilátoru procesoru, znovu si stáhněte a nainstalujte aktualizaci systému BIOS od společnosti HP. Další informace najdete v dokumentu podpory HP Aktualizace systému BIOS.
 4. Vyberte možnost kontrola ventilátoru procesoru a stiskněte klávesu Enter.
 5. Zvolte Deaktivováno a stiskněte klávesu Enter
 6. Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte možnost Systémová kontrola ventilátoru a stiskněte klávesu Enter.
 7. Zvolte Deaktivováno a stiskněte klávesu Enter
 8. Uložte nastavení a opusťte nástroj. Počítač se restartuje.
 9. Jakmile se otevře plocha systému Windows, znovu si stáhněte a nainstalujte aktualizaci systému BIOS od společnosti HP. Další informace najdete v dokumentu podpory HP Aktualizace systému BIOS.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...