hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Nastavení a použití čtečky otisků prstů SimplePass 2011

Tento dokument se týká notebooků HP se čtečkou otisků prstů a softwarem SimplePass 2011.
Čtečka otisků prstů je bezpečnostní zařízení využívající naskenovaný obraz otisku prstu k ověření toho, kdo jste. Pomocí zabezpečovacího softwaru využívajícího otisky prstů se můžete přihlašovat do aplikací a na zabezpečené webové stránky naskenováním otisku prstu namísto přihlašování uživatelským jménem a heslem přes klávesnici.
Pro používání čtečky otisků prstů musí existovat nejméně jeden uživatelský účet systému Windows a tento účet musí pro přihlášení do systému Windows vyžadovat heslo. Kdykoliv lze zaregistrovat nový otisk prstu nebo webovou stránku.
Nastavení systému SimplePass
Registrace prstů a hesla pouze musí být provedena okamžitě. Zabezpečovací aplikace HP SimplePass na obrazovce zobrazí pokyny, které vás krok po kroku provedou procesem.
 1. Klikněte na tlačítko Start, do pole pro vyhledávání napište text simple a pak ze seznamu vyberte položku HP SimplePass.
 2. V okně se zobrazí zpráva Našli jste svůj snímač otisků prstů? a ukáže se umístění snímače. Pokračujte kliknutím na tlačítko Ano.
  Obrázek : Umístění čtečky otisků prstů
  Obrázek obrazovky s textem Našli jste svůj snímač otisků prstů?
 3. Po zobrazení výzvy Jste připraveni k registraci? klepněte na tlačítko Ano pro pokračování.
 4. Objeví se okno Vytvořit heslo pro Windows. Zadejte a potvrďte heslo systému Windows a poté klepněte na tlačítko OK pro pokračování.
  Obrázek : Vytvoření nového hesla
  Obrázek obrazovky Heslo pro Windows
 5. Je-li vyzváni provést Výběr prstu, klepněte požadovaným prstem na symbol a potáhněte prstem přes snímač. Všimněte si, že při dotyku prstu na symbol se objeví modrá tečka, a je-li otisk prstu akceptován, ukáže se na panelu hlášení zelené zatržítko a část indikátoru průběhu se zabarví modře.
  Obrázek : Registrace prstu
  Obrázek obrazovky registrace otisku prstu
 6. Potáhněte zvoleným prstem přes snímač ještě jednou. Musíte potáhnout prstem celkem třikrát, aby bylo ověřeno, že obraz otisku prstu byl zachycen. Po úspěšném dokončení registrace se tečka na špičce prstu změní z modré na zelenou, čímž bude registrace otisku prstu potvrzena.
 7. Pro záznam dalšího prstu zvolte požadovaný prst a postupujte stejným způsobem jako předtím.
    Poznámka:
  Doporučuje se zaregistrovat nejméně dva prsty pro případ, že jeden z prstů bude pořezán, poškrábán, znečištěn anebo jinak poškození do té míry, že by nemusel být čitelný.
  Obrázek : Registrovat další prst
  Obrázek obrazovky registrace otisku prstu s výběrem dalšího prstu
 8. Pokud prst není na snímači správně přiložen, obdržíte chybovou zprávu, jako je například Prst byl posunut příliš doleva. Přiložte prst na střed snímače a potáhněte znovu. Zarovnejte prst a pokračujte, dokud nebude přijat (ukáže se zelené zatržítko a rozvine se modrý pruh na indikátoru průběhu).
  Obrázek : Chybová zpráva registrace prstu
  Obrázek obrazovky registrace otisku prstu s chybovou zprávou
 9. Pokud máte s registrací otisku prstu problémy, můžete obdržet následující chybovou zprávu: Zdá se, že máte nějaké potíže. Chcete to zkusit znovu?. Chcete-li pokračovat, klepněte na tlačítko Ano, chcete-li ukončit a začít znovu, klikněte na tlačítko Ne, děkuji.
  Obrázek : Chybová zpráva registrace otisku prstu - zkusit znovu?
  Obrázek chybové zprávy registrace otisku prstu s dotazem, zda se má zkusit znovu
 10. Jakmile je první nastavení dokončeno, obdržíte zprávu Otisk prstů zaregistrován. Na dolní části obrazovky je zobrazeno několik ikon, které odkazují na jiné webové stránky, aplikace a akce, jež souvisejí se SimplePass.
  Obrázek : Webová stránka a spojení aplikací SimplePass
  Obrázek obrazovky SimplePass s webovou stránkou a akcemi spojenými s aplikací
 11. Chcete-li otevřít stránku, přesuňte kurzor na ikonu, což způsobí její zvětšení, a poté dvojím poklepáním na zvětšenou ikonu otevřete webovou stránku, aplikaci nebo akci spojenou s aplikací.
  Obrázek : Otevření webové stránky nebo aplikace
  Obrázek zvětšené ikony vybrané k otevření webové stránky nebo aplikace
 12. Ke vstupu na webovou stránku nebo aplikaci klepněte dvakrát na zvolenou ikonu.
  Chcete-li přidat nebo změnit název a heslo spojené s webovou stránkou, klikněte pravým tlačítkem myši na zvolenou ikonu.
  Obrázek : Přidejte nebo změňte název a heslo
  Obrázek obrazovky s názvem a heslem
Nyní, když je aplikace SimplePass nakonfigurovaná, můžete se přihlásit na svůj počítač a vstupovat do webů nebo aplikací bez zadání názvu vašeho účtu a hesla.
Úprava rozvržení
Po dokončení prvního nastavení můžete přizpůsobit rozvržení ikony na hlavní obrazovce pro konfiguraci aplikace tak aby odpovídala vašim požadavkům.
 1. Otevřete aplikaci SimplePass a klikněte na pole Výběr kategorie v levém dolním rohu obrazovky pro rozvržení ikony.
  Obrázek : Přehled všech kategorií SimplePass
  Obrázek přehledu všech kategorií SimplePass
 2. Všimněte si, že klepnutím na konkrétní kategorii budou na spodní části obrazovky zobrazeny pouze ikony spojené s danou kategorií.
  Obrázek : Pohled na jednu kategorii SimplePass
  Obrázek pohledu na jednu kategorii SimplePass
 3. Chcete-li přidat další webové stránky nebo aplikace do SimplePass, klikněte na znaménko plus (+) vedle přehledu všech rozevíracích nabídek. Na webové kartě zadejte požadované jméno a heslo, vyberte kategorii a přidejte vlastní ikonu k identifikaci webové stránky.
  Obrázek : Přidání nové webové stránky nebo aplikace
  Obrázek obrazovky přidání nové webové stránky nebo aplikace
Přidáním nebo odstraněním ikon můžete přizpůsobit program tak, aby odpovídal vašim konkrétním potřebám a aplikacím.
Nastavení a použití panelu QuickLaunch
Jakmile zaregistrujte otisk prstů, můžete nastavit funkci snadného spuštění QuickLaunch k aktivaci více než jedné webové stránky jediným potáhnutím prstem. Můžete nakonfigurovat až tři weby na jeden prst a lze nakonfigurovat více prstů.
 1. Pro přiřazení webové stránky prstu vyberte ikonu požadované webové stránky nebo aplikace a přetáhněte ji přes obrázek registrovaného prstu.
  Obrázek : Nastavení panelu QuickLaunch
  Obrázek obrazovky nastavení panelu QuickLaunch
 2. Všimnete si, že ikony pro více vybraných webových stránek jsou zobrazeny na jednom prstu.
  Obrázek : Více webových stránek přiřazených jednomu prstu
  Obrázek panelu QuickLaunch ukazuje více webových stránek přiřazených jednomu prstu
 3. Pro ověření operace potáhněte prstem přes snímač otisků prstů a pak projděte přes karty na webový prohlížeč.
  Obrázek : Příklad více webových stránek otevřených potáhnutím jedním prstem
  Obrázek několika webových stránek otevřených potáhnutím jedním prstem
 4. K odstranění přiřazení ikony prstu klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a ukáže se vyskakovací pole umožňující buď Odstranit ikonu nebo Odstranit všechno pro odstranění všech ikon přiřazených k tomuto prstu.
    Poznámka:
  Klepnutím na tlačítko Odstranit všechno odstraníte také registraci prstu a budete případně muset tento otisk prstu znovu zaregistrovat.
Registrace aplikace SimplePass
Registrace aplikace SimplePass umožňuje zobrazit konkrétní kontaktní údaje a obrázek nebo avatár při používání aplikace.
 1. Otevřete aplikaci SimplePass. Všimněte si jednoduchého obrázku v levém panelu. Dvě tlačítka v dolní části panelu se používají k přepínání mezi obrázkem a obrázkem spolu s názvem a kontaktní informací.
 2. Přejděte do panelu s menším obrázkem a kurzorem najeďte na pravý horní roh panelu. Jste-li vyzváni Upravit profil, klikněte na ikonu pro vstup na obrazovku registrace.
  Obrázek : Profil SimplePass
  Obrázek obrazovky profilu SimplePass
 3. Na této obrazovce vyplňte název a kontaktní informace a poté klepněte na tlačítko Uložit.
  Obrázek : Registrace profilu SimplePass
  Obrázek obrazovky registrace profilu SimplePass
 4. Přejděte do panelu s větším obrázkem a kurzorem najeďte na pravý horní roh panelu. Jste-li vyzváni Změnit profilový obrázek, klepněte na ikonu pro vstup do složky obrázků na vašem počítači.
  Obrázek : Obecně použitelný profilový obrázek aplikace SimplePass
  Obrázek obecně použitelného profilového obrázku aplikace SimplePass
 5. Klepněte dvakrát na některou osobní fotografii nebo avatár, abyste přijali obrázek do svého účtu.
  Obrázek : Příklad vlastního profilového obrázku aplikace SimplePass
  Obrázek vlastního profilového obrázku aplikace SimplePass
Můžete pokračovat vlastním přizpůsobením obrazovky aplikace SimplePass přidáním a odstraněním webových stránek a aplikací, až budou obsahovat pouze ty, které odpovídají vašim potřebám.
Přidání a odstranění webových stránek
Můžete přidat nový účet a upravit nebo odstranit webové stránky pro přizpůsobení osobním potřebám.
 1. Chcete-li přidat webovou stránku z úvodní obrazovky aplikace SimplePass, klepněte na symbol plus (+) pro otevření okna Přidat webovou stránku.
  Obrázek : Úvodní obrazovka aplikace SimplePass
  Obrázek úvodní obrazovky aplikace SimplePass s umístěním znaménka plus
 2. Zadejte požadovanou informaci na zobrazené webové kartě a pro dokončení klepněte na tlačítko Uložit.
  Obrázek : Přidání webové stránky ručně
  Obrázek obrazovky Přidání webové stránky
 3. Jinou možností je, že když přejdete na webovou stránku, která vyžaduje přihlášení, SimplePass rozpozná potřebu zadání hesla a zobrazí odpovídající výzvu. Pokud již jste na serveru registrováni, zadejte uživatelské jméno a heslo jako obvykle a poté klepněte na přihlášení.
  Obrázek : Přidejte webovou stránku s výzvou k potáhnutí prstem
  Obrázek Přidání webové stránky k aplikaci SimplePass s výzvou k potáhnutí prstem
  Po zobrazení výzvy potáhněte registrovaným prstem přes snímač. Aplikace SimplePass uloží URL, uživatelské jméno a heslo. Webová stránka bude přidána do seznamu v hlavním okně aplikace SimplePass.
 4. Chcete-li odstranit webovou stránku ze seznamu, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu ke vstupu na webovou kartu a klepněte na tlačítko Odstranit.
  Obrázek : Odstranění seznamu webových stránek
  Obrázek seznamu webových stránek s volbou odstranit
Použijte tento postup k přidání nebo odstranění webových stránek podle vaší volby.
Použití funkcí nastavení, možnosti a nápověda
Použijte tlačítka Nastavení, Možnosti a Nápověda k přizpůsobení osobním potřebám.
 1. Klikněte na ikonu Nastavení k prohlédnutí osobního nastavení.
  Obrázek : Ikona s nastavením aplikace SimplePass
  Obrázek obrazovky aplikace SimplePass s umístěním ikony nastavení
  Objeví se dialogový rámeček Osobní nastavení, jak je znázorněno níže.
  Obrázek : Osobní nastavení aplikace SimplePass
  Obrázek obrazovky Osobní nastavení
  Volbou či nevolbou rámečku můžete kontrolovat, jak program reaguje. Umožňuje také vybrat motiv a Obnovit výchozí ikony, které jste odstranili.
 2. Klepněte na pole Možnosti pro vytištění webových karet, vyhledání aktualizací pro aplikaci SimplePass a přechod na webovou stránku AuthenTec pro další zabezpečovací produkty.
  Obrázek : Možnosti SimplePass
  Obrázek pole možností aplikace SimplePass
 3. Klepněte na znak otazníku ? pro zobrazení souborů nápovědy.
  Obrázek : Nápověda SimplePass
  Obrázek hlavní obrazovky aplikace SimplePass s umístěním ikony nápovědy
Aktualizace rozhraní SimplePass
K aktualizaci vašeho počítače na nejnovější verzi aplikace SimplePass přejděte na stránku produktů pro váš konkrétní model a stáhněte a nainstalujte si soubor softpaq SP51649 nebo novější.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...