hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Notebooku nelze spustit ze spustitelného disku CD nebo DVD

Notebooky HP, které se dodávají s nainstalovanými systémy Windows 8, Windows 7 nebo Linux používají AMI BIOS verze 8, která je kompatibilní s rozhraním UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Tato verze systému BIOS zahrnuje zabezpečené spouštění, který je ve výchozím nastavení povoleno. Povolení zabezpečeného spouštění v systému BIOS brání starším spouštěcím zařízením ve spuštění počítače. Patří k nim i spustitelné disky CD a DVD.
Pro spuštění počítače z platného spustitelného disku, například disku HP Recovery Disc, zakažte zabezpečené spouštění a pomocí nabídky spuštění systému pro vyberte jednotku CD/DVD jako spouštěcí zařízení. Použijte kroky uvedené v tomto dokumentu k zakázání zabezpečeného spouštění a spouštějte počítač pomocí spustitelných disků.

Notebooky Pavilion, Presario a Envy

V této části je uveden postup zakázání zabezpečeného spouštění a obnovení výchozího nastavení systému BIOS pro notebooky Pavilion, Presario a Envy.

Krok 1: Zakázání zabezpečeného spouštění

Při zakázání zabezpečeného spouštění v systému BIOS postupujte podle následujících pokynů.
 1. Vypněte počítač.
 2. Ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Escape, dokud se neotevře nabídka po spuštění.
  Obrázek : Nabídka po spuštění
  Obrázek: Nabídka po spuštění
 3. Pomocí klávesy se šipkou vpravo vyberte nabídku Konfigurace systému, pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte položku Možnosti spouštění a stiskněte klávesu Enter.
  Obrázek : Nabídka Konfigurace systému
  Nabídka Konfigurace systému
  Obrázek : Nabídka Možnosti spouštění
  Nabídka Možnosti spouštění
 4. Pomocí klávesy se šipkou dolů vyberte možnost Zabezpečené spouštění, stiskněte klávesu Enter a pomocí klávesy se šipkou dolů změňte nastavení na Zakázáno.
  Obrázek : Vyberte možnost Zakázáno
  Vyberte možnost Zakázáno
 5. Stisknutím klávesy Enter nastavení uložte.
 6. Stisknutím klávesy F10 vyberte možnost Uložit změny a skončit a pak stiskněte klávesu Enter a vyberte Ano.
 7. Nástroj pro nastavení počítače se ukončí a počítač se restartuje. Po spuštění operačního systému se zobrazí obrazovka změny režimu spouštění operačního systému, která vás vyzve k potvrzení změny možností spouštění. Zadejte kód uvedený na obrazovce, stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu a pokračujte do systému Windows.
  Obrázek : Zpráva o změně režimu spouštění
  Zpráva o změně režimu spouštění
 8. Vypněte počítač.

Krok 2: Výběr jednotky CD/DVD jako spouštěcího zařízení

Při výběru jednotky CD/DVD jako spouštěcího zařízení v nabídce spuštění systému postupujte podle následujících pokynů.
 1. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Escape, dokud se neotevře nabídka po spuštění.
  Obrázek : Nabídka po spuštění
  Obrázek: Nabídka po spuštění
 2. Stisknutím klávesy F9 otevřete nabídku Možnosti spouštěcího zařízení.
 3. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jednotku CD nebo DVD. Potom stiskněte klávesu Enter. Počítač spustí systém Windows.
  Obrázek : Nabídka možností spuštění
  Obrázek: Nabídka možností spuštění
  Poznámka:
  V seznamu spustitelných zařízení může být uvedeno více jednotek CD nebo DVD.
 4. Vložte spustitelný disk CD nebo DVD do jednotky CD/DVD.
 5. Stisknutím tlačítka napájení vypněte počítač a vyčkejte zhruba pět sekund.
 6. Dalším stisknutím tlačítka zapněte počítač.
  Počítač se spustí z disku CD nebo DVD.

Krok 3: Obnovte výchozí nastavení systému BIOS

Po dokončení používání spustitelného disku CD nebo DVD obnovte výchozího nastavení systému BIOS. To umožňuje zabezpečené spouštění a nastavuje správce spouštění systému Windows jako primární spouštěcí zařízení.
 1. Zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte (asi jednou za sekundu) klávesu F10, dokud se nespustí nástroj Computer Nastavení počítače.
 2. V nabídce Konec pomocí šipek nahoru a dolů vyberte možnost Načíst výchozí nastavení a pak stisknutím klávesy Enter potvrďte změnu.
  Obrázek : Nabídka Konec
  Nabídka Konec
 3. Vyberte možnost Ukončit a uložit změny a pak stiskněte klávesu Enter a vyberte Ano.
  Počítač se spustí se systémem Windows jako výchozí nastavení.

Počítače EliteBook, Probook a mobilní pracovní stanice

V této části je uveden postup zakázání zabezpečeného spouštění a obnovení výchozího nastavení systému BIOS pro notebooky Elitebook, Probook a mobilní pracovní stanice.

Krok 1: Zakázání zabezpečeného spouštění

Při zakázání zabezpečeného spouštění v systému BIOS postupujte podle následujících pokynů.
 1. Vypněte počítač.
 2. Ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Escape, dokud se neotevře nabídka HP Computer Setup.
  Obrázek : Nabídka po spuštění
  Obrázek: Nabídka po spuštění
 3. Na kartě Rozšířené vyberte pomocí šipky dolů položku Možnosti spouštění a pak stiskněte klávesu Enter.
  Obrázek : Výběr možností spouštění
  Obrázek: Výběr možností spouštění
 4. Na stránce možností spuštění použijte šipku dolů k výběru možnosti Zabezpečené spouštění, stiskněte klávesu Enter a zrušte zaškrtnutí políčka, pokud je zaškrtnuto.
  Obrázek : Výběr zabezpečeného spouštění
  Obrázek: Výběr zabezpečeného spouštění
 5. Kliknutím na možnost Uložit změny uložíte.
  Nástroj pro nastavení počítače se ukončí a počítač se restartuje.
  Obrázek : Klikněte na tlačítko Uložit
  Obrázek: Klikněte na tlačítko Uložit

Krok 2: Výběr jednotky CD/DVD jako spouštěcího zařízení

Při výběru jednotky CD/DVD jako spouštěcího zařízení v nabídce spuštění systému postupujte podle následujících pokynů.
 1. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu Escape, dokud se neotevře nabídka po spuštění.
  Obrázek : Nabídka po spuštění
  Obrázek: Nabídka po spuštění
 2. Stisknutím klávesy F9 otevřete nabídku Možnosti spouštěcího zařízení.
 3. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jednotku CD nebo DVD a pak stiskněte klávesu Enter. Počítač spustí systém Windows.
  Obrázek : Nabídka možností spuštění
  Obrázek: Nabídka možností spuštění
  Poznámka:
  V seznamu spustitelných zařízení může být uvedeno více jednotek CD nebo DVD.
 4. Vložte spustitelný disk CD nebo DVD do jednotky CD/DVD.
 5. Stisknutím tlačítka napájení vypněte počítač a vyčkejte zhruba pět sekund.
 6. Dalším stisknutím tlačítka zapněte počítač.
  Počítač se spustí z disku CD nebo DVD.

Krok 3: Obnovení výchozího nastavení systému BIOS

Po dokončení používání spustitelného disku CD nebo DVD obnovte výchozího nastavení systému BIOS. To umožňuje zabezpečené spouštění a nastavuje správce spouštění systému Windows jako primární spouštěcí zařízení.
 1. Zapněte počítač a ihned opakovaně stiskněte (asi jednou za sekundu) klávesu F10, dokud se nespustí nástroj HP Computer Setup.
 2. V nabídce Hlavní použijte klávesu šipky dolů a vyberte možnost Obnovit výchozí.
  Obrázek : Obnovit výchozí nastavení
  Obrázek: Obnovit výchozí nastavení
 3. Pro načtení výchozího nastavení vyberte možnost Ano.
  Obrázek : Klikněte na tlačítko Ano
  Obrázek: Klikněte na tlačítko Ano

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...