hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Chyba: Výběr svazku se nezdařil, protože k požadovanému zařízení nelze získat přístup (Windows 8, 7)

Tento dokument se týká počítačů HP s operačním systémem Windows 8 nebo Windows 7.
Systém Windows se nespustí a zobrazí se chybová zpráva: Výběr svazku se nezdařil, protože k požadovanému zařízení nelze získat přístup.
Po zapnutí počítače začne systém BIOS kontrolovat definovaný seznam diskových jednotek a zařízení, která mohou obsahovat operační systém (Windows 8 nebo Windows 7). Obvykle se počítač spouští z primárního pevného disku nebo z vybraného spouštěcího zařízení, na kterém je uložen operační systém. Pokud je spouštěcí zařízení poškozené nebo pokud se počítač pokouší spustit z jiného zařízení, operační systém se nespustí a zobrazí se chybová zpráva.
Existují různé možné příčiny a řešení této chyby. Tento dokument vás provede odstraňováním problémů.

Krok 1: Zkontrolujte zapojení kabelů počítače

Ujistěte se, že všechny kabely počítače jsou řádně připojeny do správných portů. Zkontrolujte připojení na obou koncích každého kabelu. Pokud jste některý kabel nedávno přesunuli do jiného portu na počítači, přesuňte ho zpět do původního portu, je-li to možné. Po dokončení restartujte počítač.

Krok 2: Odpojte všechna externí zařízení

Pomocí následujících kroků určete, zda externí zařízení způsobuje chybu:
  1. Odpojte od počítače všechna periferní zařízení (například: tiskárny, čtečky paměťových karet, externí pevné disky a externí jednotky CD/DVD), kromě klávesnice, myši a monitoru (jsou-li k dispozici).
  2. Když jsou všechna zařízení odpojena, restartujte počítač.
  3. Pokud se počítač spustí normálně, snažil se spustit z jednoho z externích zařízení. Postupně jednotlivě připojujte zařízení zpět a pokaždé restartujte, abyste mohli určit, které zařízení bylo příčinou problému.

Krok 3: Vyberte jiné spouštěcí zařízení

Je možné, že bylo změněno pořadí spouštění nebo byl přidán či odstraněn oddíl, a počítač se kvůli tomu snaží spustit z nesprávného zařízení nebo oddílu. Resetujte výchozí pořadí spouštění nebo vyberte jiné spouštěcí zařízení podle kroků v příslušné části pro váš počítač:
Poznámka:
Postup úpravy pořadí spouštění se může lišit podle modelu počítače. Následující kroky vám poslouží jako vodítko při sledování pokynů na obrazovce. Nastavení systému BIOS pro pořadí spuštění lze obvykle najít v příručce údržby a servisní příručce, které jsou k dispozici na stránce produktu HP pro váš model počítače.

Krok 4: Použijte nástroj bootrec.exe v prostředí zotavení systému Windows

Pokud máte k dispozici instalační disk systému Windows dodaný se systémem Windows nebo pokud jste vytvořili médium pro obnovení systému Windows (disky DVD nebo jednotka USB), opravte hlavní spouštěcí záznam pomocí nástroje bootrec.exe.

Krok 5: Obnovte systém Windows do předchozího bodu obnovení

Jestliže počítač najde na pevném disku operační systém, můžete se pokusit obnovit systém Windows. Obnovení systému vrátí zpět všechny nedávné změny, které mohou být příčinou chyby modré obrazovky, včetně změn nastavení a odinstalace nedávno nainstalovaných softwarových aplikací.
Poznámka:
Ve většině počítačů se podle výchozího nastavení vytváří body obnovení systému. Body obnovení mohou být zakázány v závislosti na vaší konfiguraci. Pokud body obnovení systému nejsou dostupné, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Otestujte jednotku pevného disku

Otestujte jednotku pevného disku v počítači podle pokynů v jedné z následujících částí:
Pokud výsledky ukazují, že došlo k selhání pevného disku, pevný disk může být třeba vyměnit. Nechte počítač opravit nebo v příručce údržby a servisu k vašemu produktu, která je k dispozici na stránce produktu HP pro váš model počítače, vyhledejte postup výměny pevného disku.
Pokud pevný disk funguje normálně, ale systém Windows se stále nespouští, přejděte na další krok pro odstraňování problémů.

Krok 7: Obnovte systém pomocí nástroje HP System Recovery

Pokud byl přidán nový pevný disk, byly vytvořeny nebo odebrány oddíly na disku nebo jste nainstalovali jiný operační systém a pokud žádný z předchozích kroků chybu neopravil, pravděpodobně budete muset provést obnovení počítače. Proveďte obnovení systému podle kroků v jednom z následujících dokumentů podpory HP:

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...