hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Notebooky HP - Na černé obrazovce se zobrazí zpráva „Chyba nesystémového disku" nebo „Chyba disku" (Windows 7 a Vista)

Tento dokument se týká notebooků HP s operačním systémem Windows 7 a Windows Vista.

Vysvětlení chyb nesystémového disku nebo chyb disku

Chybová zpráva Chyba nesystémového disku nebo chyba disku se může zobrazit, když systém BIOS počítače nemůže najít spustitelný operační systém na žádném z paměťových zařízení uvedených ve spouštěcí cestě notebooku.
Během spouštění notebook vyhledává operační systém v předem stanoveném pořadí na několika zařízeních. Pořadí hledání můžete změnit tak, že změníte pořadí spouštění v systému BIOS.
Poznámka:
Pokud se vám zobrazí jedna z chybových zpráv a výzva, abyste otestovali pevný disk stisknutím klávesy F2, vyhledejte další pokyny v článku Notebooky HP - Nenalezeno zařízení pro spuštění. Pokud se však volba F2 nezobrazí, pokračujte podle pokynů v tomto dokumentu.
K vyřešení chyby spouštění nebo chyby nesystémového disku s černou obrazovkou použijte jednu nebo více z následujících metod. Různé modely a různé systémy BIOS mohou zahrnovat různé způsoby přístupu k diagnostickým testům pevného disku.
 • U většiny modelů můžete do prostředí nastavení systému BIOS vstoupit stisknutím klávesy F10 během spouštění a poté vybrat diagnostický test pevného disku.
 • U některých modelů budete vyzváni ke stisknutím klávesy F2 současně se zobrazenou chybovou zprávou. V takovém případě klávesou F2 otevřete prostředí systému BIOS, kde můžete spustit diagnostický test na pevném disku, aniž byste museli restartovat počítač.
 • U některých modelů z roku 2008 a 2009 s novým prostředím před spuštěním EFI budete vyzváni ke stisknutí klávesy F2. Získáte tak přístup k několika možnostem nabídky pro různé diagnostické akce pro hardware a software.

Odeberte z počítače nesystémový disk

Protože pořadí spouštění lze změnit, je možné, že počítač se snaží načíst disk mimo operační systém v optické jednotce CD/DVD. Podle následujících kroků vyjměte všechny nesystémové disky a restartujte notebook.
 1. Odpojte všechna zařízení USB a 1394 (Firewire), která jsou k počítači připojena.
 2. Z diskových jednotek vyjměte všechny disky CD a DVD.
 3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 15 sekund vypněte počítač.
 4. Počítač zapněte stisknutím a uvolněním tlačítka napájení.
Pokud se počítač po vyjmutí nesystémového disku spouští řádně, měli byste obnovit výchozí pořadí spouštění v systému BIOS, jak ukazuje následující metoda.

Resetování pořadí spouštění

U většiny modelů můžete stisknutím klávesy F10 během spouštění získat přístup do Konfigurace systému a výběrem položky Možnosti spuštění a Pořadí spouštění zobrazit pořadí spouštění. Chcete-li změnit pořadí na výchozí nastavení, stisknutím klávesy F9 a Ano načtěte výchozí nastavení.

Otestujte pevný disk

Mnoho potíží se spouštěním počítače je způsobeno menší chybou v softwaru, který řídí ukládání souborů na pevném disku. Samočinný test pevného disku HP tyto chyby zjistí a opraví, ale nevytvoří podrobnou zprávu o všech provedených akcích. Aby se test mohl spustit, musí být vytvořeno řádné fyzické připojení mezi pevným diskem a počítačem. Dojde-li k pádu nebo otřesu počítače, pevný disk se může posunout a připojení narušit, takže test selže nebo se ani nespustí.
Můžete zkusit Samočinný test pevného disku HP spustit, pokud se ale nezdaří, přečtěte si část týkající se odebrání a vrácení pevného disku a poté samočinný test zopakujte.
Podle níže uvedených kroků otestujte pevný disk pomocí samočinného testu pevného disku HP.
 1. Připojte k notebooku síťový adaptér.
 2. Je-li počítač zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 15 sekund počítač vypněte.
 3. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapněte počítač a ihned opakovaným stisknutím klávesy F10 otevřete okno nastavení systému BIOS.
 4. Pomocí kláves se šipkou doprava vyberte nabídku Nástroje nebo Diagnostika.
  Poznámka:
  Verze systému BIOS mohou používat mírně odlišné názvy pro položky nabídky.
 5. Vyberte možnost Samočinný test pevného disku.
 6. Test zahajte stisknutím klávesy Enter.
Samočinný test může zahrnovat rychlý test i komplexní test. Uvádí také Odhadovanou délku testu.
 • Jsou-li všechny testy úspěšné, pevný disk není poškozen.
 • Pokud některý test selže, obraťte se na servis a podporu společnosti HP s žádosti o pokyny.
Po dokončení samočinného testu pevného disku restartujte počítač a ověřte, zda se problém vyřešil.

Test pevného disku UEFI

Pevný disk můžete také otestovat pomocí nástroje UEFI. Existuje šest testů pevného disku, které lze provést pomocí nástroje UEFI. Pokud si myslíte, že existuje problém s pevným diskem, zkuste nejprve rychlý test (zhruba deset minut). Pokud rychlý test problém nenalezne, spusťte komplexní test (2 hodiny a déle).
Otevřete nabídku nástroje UEFI a při spuštění rychlého testu postupujte následovně:
 1. Na obrazovce Hlavní nabídka klikněte na položku Pevný disk.
  Obrázek : Testy pevného disku
  Testy pevného disku
 2. Klikněte na položku Rychlý test a vyberte možnost Spustit jednou.
  Obrázek : Rychlý test pevného disku
  Rychlý test pevného disku
  Spustí se rychlý test pevného disku. Pokud má počítač více než jeden pevný disk, budete vyzváni k výběru pevného disku. Chcete-li zkontrolovat všechny pevné disky najednou, vyberte možnost Test všech pevných disků.
 3. Po dokončení testu se na obrazovce zobrazí příslušné výsledky. Výsledky testu jsou k dispozici i v položce Protokoly testů na obrazovce Hlavní nabídka.
  Obrázek : Výsledky rychlého testu pevného disku
  Výsledky rychlého testu pevného disku
  Pokud pevný disk úspěšně absolvuje rychlý test, ale problém s pevným diskem přetrvává, spusťte komplexní test. Test obsahuje součásti SMART Check, Short DST, Optimized DST a Long DST.
  Poznámka:
  Komplexní testy pevného disku lze spustit jednotlivě kliknutím na daný test v nabídce Testy pevného disku a příkaz Spustit jednou.
Při spuštění komplexního testu postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klikněte na položku Hlavní nabídka a vyberte možnost Test součástí.
 2. Klikněte na položku Pevný diskKomplexní test.
 3. Klikněte na tlačítko Spustit jednou.
  Obrázek : Spuštění komplexního testu
  Spuštění komplexního testu
  Pokud má počítač více než jeden pevný disk, budete vyzváni k výběru pevného disku. Chcete-li zkontrolovat všechny pevné disky najednou, vyberte možnost Test všech pevných disků. Důkladný test spustí pro vybraný disk veškeré testy uvedené na obrazovce. Zobrazuje se i odhadovaný zbývající čas.
  Obrázek : Probíhající důkladný test pevného disku
  Probíhající důkladný test pevného disku
 4. Po dokončení komplexního testu se na obrazovce zobrazí výsledky.
Pokud pevný disk v některém z testů neuspěje, poznamenejte si příslušné informace, abyste je měli k dispozici při kontaktování oddělení podpory HP. Informace jsou k dispozici i v položce Protokoly testů na obrazovce Hlavní nabídka nástroje Diagnostics UEFI.

Vyjmutí a vrácení pevného disku na místo

Pokud došlo k pádu nebo otřesu počítače, může být nutné před spuštěním samočinného testu pevného disku HP vyjmout a znovu nainstalovat pevný disk.
  Upozornění:
Chcete-li předejít poškození počítače, před vyjmutím pevného disku bude pravděpodobně nutné vyjmout baterii.
 • Vyjmutí baterie.
  1. Posuňte uvolňovací západku baterie do odblokované polohy.
  2. Posuňte uvolňovací západku baterie do odemčené polohy a podržte ji.
  3. Vysuňte baterii z pozice pro baterii.
 • Vyjmutí jednotky pevného disku.
  1. Povolte zajišťovací křížový šroub, který přidržuje kryt jednotky pevného disku na spodní části notebooku.
  2. Prstem nebo plochým nástrojem zvedněte vnější okraj krytu jednotky pevného disku a sundejte ho.
  3. Povolte odpružený zajišťovací křížový šroub, který přidržuje jednotku pevného disku.
  4. Uchopte plastový výstupek a vytáhněte pevný disk směrem k vnějšímu okraji spodního krytu, a odpojte tak pevný disk od konektoru systémové desky.
  5. Zvedněte jednotku pevného disku z přihrádky a vyjměte.
 • Vrácení pevného disku na místo.
  1. Umístěte jednotku pevného disku do pozice pro pevný disk.
  2. Zatlačte jednotku pevného disku směrem dovnitř spodního krytu, dokud nebude konektor řádně usazen.
  3. Utáhněte odpružený zajišťovací křížový šroub, který přidržuje jednotku pevného disku.
  4. Kryt pevného disku zatlačte na místo.
  5. Utáhněte zajišťovací křížové šrouby.
 • Vrácení baterie na místo.
  1. Zasuňte baterii do pozice pro baterii, až bude řádně usazena a zajišťovací západka zaklapne na místo.

Přeinstalování operačního systému Windows na pevném disku

Pokud se chyby spouštění nebo chyba černé obrazovky nevyřeší vyjmutím nesystémových disků a provedením samočinného testu pevného disku HP, může být nutné přeinstalovat operační systém Windows (OS). Operační systém můžete znovu nainstalovat dvěma způsoby:
 • Pomocí nástroje HP Recovery Manager obnovte software OS z oddílu pro obnovu na disku
 • Použijte záchranné disky, které jste vytvořili při instalaci notebooku
Další informace naleznete v tématu Další informace.

Naplánování opravy

Pokud předchozí metody nevyřešily chybovou zprávu Chyba nesystémového disku nebo chyba disku, kontaktujte společnost HP a naplánujte opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...