hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP  - Chyba „Záměna papíru" (počítač Mac)

Tento dokument je určen pro všechny tiskárny HP a počítače Mac.
Při tisku fotografií, dokumentů nebo obálek se zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:
Záměna papíru nebo Záměna formátu papíru
Tato chyba se zobrazí proto, aby nedocházelo k plýtvání inkoustu v případě, že nastavení papíru v ovladači tisku neodpovídají papíru vloženému do tiskárny.
Krok 1: Zkontrolujte nastavení formátu papíru
Zkontrolujte nastavení formátu papíru, abyste se ujistili, že odpovídá papíru, na který chcete tisknout.
  Poznámka:
Některé tiskárny mají možnost ignorovat chybu a pokračovat v tisku. Pokud se rozhodnete ignorovat chybu, nemusí okraje na vašem výtisku odpovídat okrajům papíru.
 1. V aplikaci, v níž chcete tisknout, klikněte na možnost Soubor a potom na možnost Tisk.
 2. Z rozevíracího seznamu Tiskárna vyberte svou tiskárnu.
 3. Klikněte na položku Formát papíru.
  Obrázek : Výběr správného formátu papíru v nabídce Tisk
  Výběr správného formátu papíru
 4. Vyberte formát papíru, který odpovídá velikosti a typu papíru vloženého do zásobníku tiskárny, a poté klepněte na tlačítko OK. Pokud nejsou žádné odpovídající velikosti papíru, vyberte formát v seznamu, který je nejbližší formátu papíru v zásobníku.
    Poznámka:
  V závislosti na softwarové aplikaci se v možnostech Tisk nemusí Formát papíru zobrazit. Klikněte na nabídku Soubor a z nabídky vyberte možnost Nastavení stránky.
  Obrázek : Výběr správného formátu papíru v nabídce Nastavení stránky
  Výběr správného formátu papíru v nabídce Nastavení stránky
 5. Vyzkoušejte tisk.
Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 2: Resetujte tiskárnu
Resetujte tiskárnu a odstraňte tak problémy s hardwarem nebo chybové stavy.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 3: Aktualizujte ovladač
Funkce AirPrint ovladače nemusí podporovat tisk na jiné velikosti papíru. Pro aktualizaci ovladače odeberte tiskárnu ze seznamu tiskáren a poté přidejte tiskárnu s HP ovladačem tisku.
 1. Klikněte na nabídku Apple a poté na možnost Předvolby systému.
 2. V závislosti na verzi operačního systému klikněte na tlačítko Tisk a Fax, Tisk a skenování nebo Tiskárny a skenery.
  Obrázek : Příklad okna Tiskárny a skenery
  Obrázek: Příklad okna Tiskárny a skenery
 3. Klikněte na název své tiskárny, klikněte na znaménko minus a poté odstraňte tiskárnu.
 4. Klikněte na znaménko plus , poté klikněte na možnost Přidat tiskárnu nebo skener.
 5. Klikněte na políčko Použít nebo Tisk pomocí a poté v místní nabídce vyberte název své tiskárny.
    Poznámka:
  Pokud se vaše tiskárna nezobrazí v seznamu Tisk pomocí nebo Použít, přejděte do části 123.hp.com a získejte nejnovější ovladač.
  Obrázek : V nabídce Použít vyberte název své tiskárny
  Obrázek: V nabídce Použít vyberte název své tiskárny
 6. Kliknutím na možnost Přidat přidejte tiskárnu na seznam.
 7. Restartujte zařízení Mac.
 8. Vyzkoušejte tisk.
Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 4: Kontrola nastavení zdroje papíru
Vyjměte a znovu vložte papír do vstupních zásobníků a poté zkontrolujte nastavení zdroje papíru.
 1. Vyjměte veškerý papír ze všech vstupních zásobníků tiskárny.
 2. Znovu vložte papír a upravte vodítka šířky papíru tak, aby těsně a jemně přiléhala k okraji stohu papíru.
 3. V programu, ze kterého chcete tisknout, klikněte na možnost Soubor a potom Tisk.
    Poznámka:
  Pokud má vaše tiskárna pouze jeden zásobník papíru, přejděte ke kroku Aktualizace firmwaru. V nastavení tiskárny není třeba vybírat zdroj papíru.
 4. Z rozevíracího seznamu Printer (Tiskárna) vyberte svou tiskárnu.
 5. Vyberte nabídku Paper Type/Quality (Typ papíru/Kvalita) nebo Media & Quality (Média a kvalita).
 6. Klikněte na tlačítko Zdroj přísunu nebo Zdroj; poté vyberte správný zásobník.
 7. Vyzkoušejte tisk.
Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
Krok 5: Aktualizujte firmware
Pokud jste nedávno aktualizovali svůj operační systém, budete pravděpodobně potřebovat aktualizovat firmware, z důvodu úpravy určitých funkcí tiskárny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...