hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - Instalace softwaru tiskárny v systému Windows prostřednictvím kabelové (ethernetové) sítě

Poznámka:
Před instalací softwaru tiskárny je třeba nastavit tiskárnu HP. Pokud jste tiskárnu ještě nenakonfigurovali, řiďte se pokyny pro konfiguraci hardwaru produktu.

Instalace a dostupné ovladače

Projděte si následující informace a na základě nich se rozhodněte, kterou možnost instalace použijete.
Disk CD
Stáhnout
U nového produktu
Instalace z disku CD je také rychlá a snadná, nemusí však zajistit nejnovější dostupný software, a to i v případě novějšího produktu.
Stažení softwaru z webu HP je bezplatné a poskytuje nejnovější verze ovladačů produktu, instalačního softwaru a dalších nástrojů pro správu.
U staršího produktu
Instalace z disku CD nemusí fungovat, pokud instalujete produkt do počítače s novějším operačním systémem vydaným až po vydání produktu HP.
Stahování softwaru poskytuje dobré výsledky pro starší produkty a pomáhá předejít možným problémům s instalací.
O softwaru
Software na disku CD je aktuální pouze v době vydání produktu.
Software, který je dostupný na stránkách společnosti HP, je nejaktuálnější software dostupný pro váš produkt. Společnost HP provádí častou aktualizaci softwaru a ovladačů po uvedení produktu na trh a vydání instalačního disku CD.
Kromě výběru možnosti instalace softwaru je u některých produktů možné zvolit z více typů tiskových ovladačů. Pro systém Windows mohou být k dispozici následující možnosti:
Tiskový ovladač HP PCL 6: Tiskový ovladač HP PCL 6 se dodává na přibaleném disku CD jako výchozí tiskový ovladač. Tiskový ovladač HP PCL 6 má následující vlastnosti:
 • Doporučuje se pro všechna prostředí Windows a většinu tiskových požadavků, včetně obecných kancelářských aplikací, jako jsou textové nebo tabulkové procesory.
 • Poskytuje celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí zařízení pro většinu uživatelů.
 • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows Graphic Device Interface (GDI) za účelem dosažení nejlepší rychlosti v prostředích Windows.
 • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD): Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) pro systém Windows je určen pro snadnou správu tiskového prostředí s více tiskárnami v síti. Ovladač HP UPD je dobrou volbou pro produkt, který dokáže pouze tisknout, protože tento ovladač umožňuje POUZE tisk.
Pokud chcete používat ovladač UPD, stáhněte si ho z webu společnosti HP. Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/upd.

Instalace pro systém Windows® a pevné připojení k síti Ethernet s použitím přiloženého disku CD

 1. Pokud ještě není připojen, připojte produkt síťovým kabelem k síti. Vyčkejte několik minut, než produkt získá síťovou adresu.
 2. Zkontrolujte, že bylo navázáno připojení k síti. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Network (Síť) . Pokud se zobrazuje IP adresa, je síťové připojení navázáno.
  Poznámka:
  IP adresa, jako je například 192.168.0.1, je číselný kód sloužící pro jednoznačnou identifikaci zařízení (např. počítač nebo tiskárna) v síti.
 3. Vložte disk CD se softwarem tiskového systému do jednotky CD-ROM. Instalační program softwaru rozpozná jazyk operačního systému a zobrazí hlavní nabídku instalačního programu v příslušném jazyce.
  Pokud se instalační program nespustí do 30 vteřin, proveďte následující postup:
  1. V nabídce Start klikněte na možnost Spustit.
  2. Zadejte následující text: X:\SETUP.EXE (kde X je písmeno jednotky CD-ROM).
  3. Klikněte na tlačítko OK. Spustí se instalační program.
   Poznámka:
   Pokud se otevře obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Povolit nebo Ano.
 4. Zobrazí se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi instalovaného softwaru.
  • Doporučený výběr softwaru zahrnuje tiskový ovladač PCL 6 a software pro všechny dostupné funkce produktu. Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Další.
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte ne možnost Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení klikněte na tlačítko Další.
 5. Přečtěte si licenční smlouvu, zaškrtněte políčko I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 6. Zobrazí se obrazovka Preparing to Install (Připravuje se instalace). Po skončení instalačního programu se zobrazí tlačítko Další. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 7. Když se zobrazí výzva k výběru typu připojení, vyberte možnost Connect through a wired network (Připojit pomocí kabelové sítě).
 8. Klikněte na možnost Automatically find my product on the network (Automaticky vyhledat produkt v síti). Pokud instalační program nebude schopen produkt rozpoznat, zadejte ručně IP adresu, název hostitele nebo hardwarovou adresu produktu. Klikněte na tlačítko Další.
 9. Na obrazovce Network Product(s) Found (Nalezená síťová zařízení) se zobrazí seznam produktů. Ze seznamu vyberte svůj produkt a klikněte na tlačítko Další.
 10. Po skončení instalace se zobrazí obrazovka Product configuration (Konfigurace produktu). Vyberte, zda se má produkt stát výchozí tiskárnou a zda se má vytisknout zkušební stránka. Klikněte na tlačítko Další.
 11. Zobrazí se obrazovka Enable HP Web Services (Povolení Webových služeb HP). Pokud chcete povolit Webové služby, klikněte na tlačítko Další. Pokud chcete povolení Webových služeb nechat na později, klikněte na tlačítko Zrušit. Instalace softwaru nevyžaduje povolení Webových služeb HP.
  Další informace o povolení Webových služeb HP a softwaru HP ePrint získáte v informacích o nastavení softwaru HP ePrint zde.
 12. Zobrazí se obrazovka Finish (Dokončení). Na této obrazovce jsou k dispozici instalační průvodci pro nakonfigurování dodatečných funkcí produktu. Dodatečné funkce produktu můžete nakonfigurovat hned nebo později.
 13. Instalaci produktu dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Instalace pro systém Windows® a pevné připojení k síti Ethernet s použitím staženého softwaru

 1. Pokud ještě není připojen, připojte produkt síťovým kabelem k síti. Vyčkejte několik minut, než produkt získá síťovou adresu.
 2. Zkontrolujte, že bylo navázáno připojení k síti. Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Network (Síť) . Pokud se zobrazuje IP adresa, je síťové připojení navázáno.
  Poznámka:
  IP adresa, jako je například 192.168.0.1, je číselný kód sloužící pro jednoznačnou identifikaci zařízení (např. počítač nebo tiskárna) v síti.
 3. Přejděte na stránku Ovladače a soubory ke stažení pro váš produkt:
 4. V případě, že to bude potřeba, vyberte váš produkt ze seznamu obdobných zařízení na stránce.
 5. Vyberte správný operační systém a klikněte na tlačítko Další.
 6. Klikněte na možnost Ovladač a prohlédněte si dostupné ovladače. Dostupné možnosti se mohou u jednotlivých produktů lišit.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje instalovat plnou verzi softwaru, která zajišťuje optimální výkon produktu a jeho funkcí.
 7. Kliknutím vyberte ovladač, zkontrolujte jeho údaje a klikněte na možnost Stáhnout.
 8. Pokud se zobrazí okno Upozornění zabezpečení pro stažení souboru, klikněte na tlačítko Uložit a v počítači vyberte umístění pro uložení souboru.
 9. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do počítače. Poznamenejte si místo uložení souboru.
 10. Po dokončení stahování klikněte na možnost Otevřít složku a pak klikněte na stažený soubor. Název souboru má příponu .exe.
  Poznámka:
  Pokud jste zavřeli obrazovku Stahování bylo dokončeno, přejděte do složky, kam se soubor s příponou .exe uložil, a na soubor klikněte.
  Poznámka:
  Pokud se otevře obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Povolit nebo Ano.
 11. Přijměte výchozí umístění pro uložení souborů. Klikněte na tlačítko Další a vyčkejte, až instalační program rozbalí soubory a připraví instalaci.
 12. Zobrazí se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi instalovaného softwaru.
  • Doporučený výběr softwaru zahrnuje tiskový ovladač PCL 6 a software pro všechny dostupné funkce produktu. Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Další.
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte ne možnost Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení klikněte na tlačítko Další.
 13. Přečtěte si licenční smlouvu, zaškrtněte políčko I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 14. Zobrazí se obrazovka Preparing to Install (Připravuje se instalace). Když se instalační program dokončí, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 15. Když se zobrazí výzva k výběru typu připojení, vyberte možnost Connect through a wired network (Připojit pomocí kabelové sítě).
 16. Klikněte na možnost Automatically find my product on the network (Automaticky vyhledat produkt v síti). Pokud instalační program nebude schopen produkt rozpoznat, zadejte ručně IP adresu, název hostitele nebo hardwarovou adresu produktu. Klikněte na tlačítko Další.
 17. Na obrazovce Network Product(s) Found (Nalezená síťová zařízení) se zobrazí seznam produktů. Ze seznamu vyberte svůj produkt a klikněte na tlačítko Další.
 18. Po skončení instalace se zobrazí obrazovka Product configuration (Konfigurace produktu). Vyberte, zda se má produkt stát výchozí tiskárnou a zda se má vytisknout zkušební stránka. Klikněte na tlačítko Další.
 19. Zobrazí se obrazovka Enable HP Web Services (Povolení Webových služeb HP). Pokud chcete povolit Webové služby, klikněte na tlačítko Další. Pokud chcete povolení Webových služeb nechat na později, klikněte na tlačítko Zrušit. Instalace softwaru nevyžaduje povolení Webových služeb HP.
  Další informace o povolení Webových služeb HP a softwaru HP ePrint získáte v informacích o nastavení softwaru HP ePrint zde.
 20. Zobrazí se obrazovka Finish (Dokončení). Na této obrazovce jsou k dispozici instalační průvodci pro nakonfigurování dodatečných funkcí produktu. Dodatečné funkce produktu můžete nakonfigurovat hned nebo později.
 21. Instalaci produktu dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...