hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Vítejte zákazníci Samsung tiskáren

  Potřebujete podporu pro tiskárnu Samsung? HP je tady, aby vám pomohl! Další informace

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP - Konfigurace upozornění v integrovaném webovém serveru HP

Úvod
Zařízení můžete nakonfigurovat, aby vás automaticky upozorňovalo na určité události, například když dochází spotřební materiál nebo pokud došlo k uvíznutí papíru. Výstrahu je možné odeslat e-mailem, textovou zprávou na mobilní telefon nebo publikovat na webové stránce.
Krok 1: Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS)
 1. Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.
 2. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu zařízení. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu Enter. Spustí se server EWS.
  Obrázek : Příklad IP adresy v okně prohlížeče
  Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otvírání integrovaného webového serveru (EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).
    Poznámka:
  Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení integrovaného webového serveru (EWS) produktu HP nehrozí poškození počítače.
  Obrázek : Příklad hlavní obrazovky integrovaného webového serveru HP
Konfigurace odchozího e-mailového serveru
Přidání serveru SMTP pro odesílání e-mailů:
 1. Kliknutím na tlačítko Add (Přidat) v části Outgoing E-mail Servers (SMTP) (E-mailové servery pro odesílanou poštu (SMTP)) spusťte průvodce.
 2. V dialogovém okně Outgoing E-mail Servers (SMTP) (E-mailové servery pro odesílanou poštu (SMTP)) postupujte takto:
  • Možnost 1: Použití serveru, který již využívá jiná funkce:
     Poznámka:
   Tuto možnost lze použít v případě, že v jiné aplikaci je již nakonfigurován server SMTP, který nepoužívá možnost Automated e-mail (Automatizovaný e-mail).
   1. Vyberte možnost Use a server already in use by another function (Použití serveru, který již využívá jiná funkce) a klikněte na tlačítko Next (Další).
   2. Zkontrolujte zadané údaje a klikněte na tlačítko Finish (Dokončit).
  • Možnost 2: Vyhledání serveru pro odchozí e-mail v síti:
     Poznámka:
   Tato volba umožňuje vyhledat servery pro odchozí poštu SMTP pouze v rámci brány firewall.
   1. Vyberte možnost Search network for outgoing e-mail server (Vyhledání serveru pro odchozí e-mail v síti) a klikněte na tlačítko Next (Další).
   2. Ze seznamu Finding SMTP servers (Vyhledání serverů SMTP) vyberte server a klikněte na tlačítko Next (Další).
   3. Nastavte základní informace nezbytné pro připojení k serveru a klikněte na tlačítko Next (Další).
   4. Vyberte možnost, která odpovídá požadavkům serveru na ověření:
    • Server does not require authentication (Server nepožaduje ověření) a klikněte na tlačítko Next (Další).
    • Server requires authentication (Server požaduje ověření)
     • V rozevíracím seznamu vyberte možnost Use credentials of user to connect after Sign In at the control panel (K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte přihlašovací údaje uživatele) a klikněte na tlačítko Next (Další) (pouze u zařízení MFP a síťových skenerů).
     • V rozevíracím seznamu vyberte možnost Always use these credentials (Vždy použít tato pověření), zadejte uživatelské jménoheslo a klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Možnost 3: Přidání serveru SMTP:
   1. Vyberte možnost Add SMTP server (Přidání serveru SMTP)
   2. Zadejte název serveru v poli Server Name a číslo portu v poli Port Number a klikněte na tlačítko Next (Další).
      Poznámka:
    Ve většině případů není nutné měnit výchozí číslo portu.
      Poznámka:
    Pokud používáte službu SMTP s hostitelem, například gmail, ověřte nastavení adresy SMTP, čísla portu a SSL na webových stránkách poskytovatele služby nebo z jiného zdroje. U služby gmail je adresa serveru SMTP obvykle smtp.gmail.com, číslo portu 465 a možnost SSL by měla být povolena. Ověřte si tato nastavení serveru z online zdrojů, abyste měli při konfiguraci aktuální a platné údaje.
   3. Vyberte možnost, která odpovídá požadavkům serveru na ověření:
    • Server does not require authentication (Server nepožaduje ověření) a klikněte na tlačítko Next (Další).
    • Server requires authentication (Server požaduje ověření)
     • V rozevíracím seznamu vyberte možnost Use credentials of user to connect after Sign In at the control panel (K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte přihlašovací údaje uživatele) a klikněte na tlačítko Next (Další) (pouze u zařízení MFP a síťových skenerů).
     • V rozevíracím seznamu vyberte možnost Always use these credentials (Vždy použít tato pověření), zadejte uživatelské jménoheslo a klikněte na tlačítko Next (Další).
 3. V dialogovém okně Server Usage (Použití serveru) vyberte funkce, které budou odesílat e-maily přes tento server, a klikněte na tlačítko Next (Další).
 4. Pokud jste v dialogovém okně Server Authentication Requirements (Požadavky na ověřování serveru) vybrali na ovládacím panelu možnost Use credentials of user to connect after Sign In (K připojení po přihlášení na ovládacím panelu použijte přihlašovací údaje uživatele), zadejte pro odesílání automatických výzev a hlášení v dialogovém okně Server Usage (Použití serveru) výchozí uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Next (Další).
 5. Chcete-li otestovat server SMTP, zadejte e-mailovou adresu do pole Send a test e-mail to: (Odeslat zkušební e-mail na adresu:) a poté stiskněte tlačítko Test.
 6. Dokončete konfiguraci kliknutím na tlačítko Finish (Dokončit).
Konfigurace odběru výstrah
Odběr výstrah představuje skupinu s jedním a více příjemci, kterým budou zasílána upozornění na události produktu. Můžete nakonfigurovat několik odběrů s různými příjemci, kterým budou zasílána upozornění na různé události v zařízení.
 1. V části Odběry výstrah klikněte na tlačítko Nový odběr. Otevře se obrazovka konfigurace výstrah. Proveďte kroky na této stránce v uvedeném pořadí.
 2. Zadejte název odběru do pole Alert Subscription Name (Název odběru výstrah).
 3. Zadejte seznam příjemců výstrahy pro tento odběr. Můžete zadat e-mailové adresy, mobilní čísla pro textové zprávy, webové adresy nebo jejich kombinaci. Každého příjemce oddělte čárkou nebo středníkem.
 4. Vyberte, jaké zprávy budou tito příjemci dostávat. K jednomu odběru můžete přiřadit několik různých výstrah na události.
 5. Pokud chcete potlačit chybové zprávy související s jakoukoli z těchto událostí, vyberte je v seznamu dostupných zpráv. Potlačení zpráv znamená, že v případě, že dojde k události, nebude vyžadována žádná uživatelská interakce v produktu.
    Poznámka:
  Síťové skenery tuto funkci nepodporují.
 6. K výstraze může být připojeno vnitřní hlášení zařízení. Připojení hlášení je volitelné.
 7. Po dokončení konfigurace odběru klikněte na tlačítko OK.
Konfigurace e-mailové adresy zařízení
V části Product E-mail Address (E-mailové adresy zařízení) na stránce Alerts (Výstrahy) nastavte e-mailovou adresu, která se bude zobrazovat v poli Od: e-mailových výstrah odeslaných ze zařízení.
Chcete-li přidat konkrétní e-mailovou adresu, vyberte možnost Use default address (Použít výchozí adresu) nebo Specify address (Zadat adresu) a klikněte na tlačítko Apply (Použít).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...