hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP Chromebook - Počítač Chromebook se nespustí (Chrome OS)

Tento dokument platí pro počítače HP Chromebook s operačním systémem Chrome.
Tento dokument nabízí možná řešení potíží se spuštěním počítače HP Chromebook včetně chybového stavu Chrome OS is missing or damaged (Systém Chrome OS je poškozený nebo nepřítomen). Postupujte podle kroků v tomto dokumentu, jež vám pomohou lokalizovat problém a nalézt řešení.

Krok 1: Vyjměte externí zařízení

Pokud se počítač Chromebook nespustí, vyjměte všechny disky, všechna zařízení USB i paměťové karty ze slotů čtečky karet. Odpojte všechna nedůležitá zařízení (externí diskové jednotky apod.).
Po odebrání všech externích zařízení počítač Chromebook zapněte. Co se stalo?
 • Pokud se počítač Chromebook spustí, postupně po jednom připojujte zařízení a restartujte počítač, abyste zjistili, které zařízení působí problém. Jste hotovi.
 • Jestliže se počítač Chromebook stále nespouští nebo vykazuje stejný problém, nic znovu nepřipojujte a pokračujte v odstraňování problémů.

Krok 2: Vyhledejte opravu odpovídající příznakům počítače Chromebook

Pokud se počítač Chromebook nespouští, přečtěte si následující seznam příznaků. Pokud najdete příznak odpovídající stavu vašeho počítače, postupujte podle příslušných pokynů. Můžete být přesměrováni na další dokument podpory obsahující popsané postupy pro řešení potíží. Pokud nenajdete žádný příznak odpovídající stavu vašeho počítače, přejděte ke kroku 3: Proveďte tvrdý restart.

Všechny ostatní potíže se spuštěním počítače Chromebook

V případě všech dalších potíží se spuštěním přejděte ke kroku 3: Proveďte tvrdý restart.

Krok 3: Proveďte tvrdý restart

Následující video ukazuje, jak provést tvrdý restart počítače Chromebook

Tvrdý restart může vyřešit mnoho problémů se spouštěním počítače Chromebook. Tvrdý restart proveďte pomocí následujícího postupu:
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte všechna periferní zařízení a odeberte všechna zařízení USB a multimediální karty.
 3. Odpojte adaptér napájení. Má-li počítač Chromebook vyjímatelnou baterii, vyjměte ji.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu minimálně 7 sekund.
 5. Znovu připojte adaptér napájení.
  Pokud jste baterii vyjmuli, v tuto chvíli ji nepřipojujte.
 6. Zapněte počítač.
  Pokud se počítač spustí, jste hotovi.
  Pokud se počítač nespustí, pokračujte dalším krokem.

Krok 4: Proveďte obnovení systému

Pokud postupy v tomto dokumentu potíže se spuštěním počítače Chromebook nevyřešily, proveďte obnovení systému a resetujte počítač do původního stavu z výroby. Další informace o obnovení systému Chrome OS naleznete v dokumentu Provedení obnovení systému na počítači HP Chromebook.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...