hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP Chromebook - Úpravy nastavení zařízení touchpad a klávesnice na počítači HP Chromebook (Chrome OS)

Tento dokument platí pro počítače HP Chromebook s operačním systémem Chrome.
Tento dokument vysvětluje, jak změnit nastavení a funkce zařízení touchpad a klávesnice na počítači HP Chromebook.
Změna rychlosti ukazatele myši v systému Chrome OS
Pomocí postupu v této části je možné změnit, jak rychle se pohybuje ukazatel myši po obrazovce.
 1. Klikněte na stavovou oblast hlavního panelu a poté klikněte na možnost Settings (Nastavení).
  Obrázek : Nastavení
  Nabídka stavové oblasti s vybranou položkou Settings (Nastavení)
 2. V části Device (Zařízení) stránky Settings (Nastavení) klikněte a přetáhněte posuvník rychlosti zařízení touchpad. Přetažením posuvníku doleva se bude ukazatel myši pohybovat pomaleji, přetažením posuvníku doprava se bude ukazatel myši pohybovat rychleji.
  Obrázek : Rychlost zařízení touchpad
  Posuvník rychlosti zařízení touchpad
Zapnutí a vypnutí „kliknutí klepnutím“ v systému Chrome OS
Když je povoleno „kliknutí klepnutím“, je možné kliknout na položku jedním klepnutím na zařízení touchpad. Funkce „kliknutí klepnutím“ je podle výchozího nastavení povolena. Pomocí postupu v této části lze kliknutí klepnutím zapnout či vypnout:
 1. Klikněte na stavovou oblast hlavního panelu a poté klikněte na možnost Settings (Nastavení).
  Obrázek : Nastavení
  Nabídka stavové oblasti s vybranou položkou Settings (Nastavení)
 2. V části Device (Zařízení) stránky Settings (Nastavení) klikněte na možnost Touchpad settings (Možnosti zařízení touchpad).
 3. Pokud chcete kliknutí klepnutím zakázat, potom kliknutím odstraňte zaškrtnutí vedle možnosti Enable tap-to-click (Povolit kliknutí klepnutím) a poté klikněte na tlačítko OK.
  Pokud chcete kliknutí klepnutím povolit, potom kliknutím proveďte zaškrtnutí vedle možnosti Enable tap-to-click (Povolit kliknutí klepnutím) a poté klikněte na možnost OK.
  Obrázek : Nastavení zařízení touchpad
  Nastavení zařízení touchpad s povolenou možností kliknutí klepnutím
Použití posunovacích gest dotykové obrazovky na zařízení touchpad počítače Chromebook
Jednoduché posunování umožňuje použití posunovacích gest dotykové obrazovky na zařízení touchpad počítače Chromebook. Když je jednoduché posunování povoleno, posune přetažení dvěma prsty na zařízení touchpad směrem dolů zobrazenou stránku nahoru a přetažení dva prsty na zařízení touchpad směrem nahoru posune zobrazenou stránku dolů.
Jednoduché posunování je ve výchozím nastavení zakázáno. Podle postupu v této části jednoduché posunování na zařízení touchpad počítače HP Chromebook povolíte nebo zakážete.
 1. Klikněte na stavovou oblast hlavního panelu a poté klikněte na možnost Settings (Nastavení).
  Obrázek : Nastavení
  Nabídka stavové oblasti s vybranou položkou Settings (Nastavení)
 2. V části Device (Zařízení) stránky Settings (Nastavení) klikněte na možnost Touchpad settings (Možnosti zařízení touchpad).
 3. Chcete-li povolit jednoduché posunování, kliknutím zaškrtněte políčko vedle možnosti Enable simple scrolling (Povolit jednoduché posunování) a poté klikněte na možnost OK.
  Chcete-li jednoduché posunování zakázat, kliknutím zrušte zaškrtnutí políčko vedle možnosti Enable simple scrolling (Povolit jednoduché posunování) a poté klikněte na možnost OK.
  Obrázek : Nastavení zařízení touchpad
  Nastavení zařízení touchpad se zakázanou možností jednoduchého posunování
Změna chování kláves na klávesnici počítače Chromebook
Je možné změnit, jakou funkci mají klávesy Ctrl, Alt a Search. Postup v této části slouží ke změně výchozího chování těchto kláves.
 1. Klikněte na stavovou oblast hlavního panelu a poté klikněte na možnost Settings (Nastavení).
  Obrázek : Nastavení
  Nabídka stavové oblasti s vybranou položkou Settings (Nastavení)
 2. V části Device (Zařízení) stránky Settings (Nastavení) klikněte na možnost Keyboard settings (Možnosti klávesnice).
 3. Kliknutím na rozevírací nabídku vedle jednotlivých kláves vyberte různé funkce a poté klikněte na možnost OK.
  Obrázek : Nastavení klávesnice
  Nastavení klávesnice s výchozím chováním kláves
Změna jazyka klávesnice počítače Chromebook
Rozložení klávesnice počítače Chromebook lze změnit tak, aby odpovídalo různým jazykům nebo způsobům zadávání dat. Informace o změně rozložení klávesnice najdete v dokumentu podpory HP Nastavení jazyků zobrazení a zadávání na počítači HP Chromebook.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...