hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Stolní počítače HP - Zabránění spouštění programů na pozadí při spuštění systému Windows 7

Tento dokument se týká počítačů HP se systémem Microsoft Windows 7.
Mnoho softwarových programů se může spouštět automaticky. Některé nejsou při práci se systémem Windows zjevné. Některé z těchto programů jsou nezbytné a nelze je změnit ani odebrat. Některé je možné spouštět pouze podle potřeby. Jiné nejsou potřeba vůbec. Všechny softwarové programy však zabírají čas procesoru a místo v paměti počítače. Tento dokument popisuje, jak určit, které softwarové programy mohou být zbytečné a jak zabránit jejich spouštění.
Zabránění automatickému spouštění nepotřebných programů jejich odinstalováním
Odebrání nepotřebných softwarových programů zabrání jejich automatickému spouštění a uvolní místo na pevném disku. Následujícím postupem odeberte nepotřebné programy:
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Ovládací panely.
 2. V části Programy klikněte na položku Odinstalovat program.
 3. Podrobně prozkoumejte položky, které se zobrazí v okně Odinstalovat nebo změnit program. Zobrazené položky jsou programy momentálně nainstalované v počítači.
  Obrázek : Okno Odinstalovat nebo změnit program
  Okno Odinstalovat nebo změnit program
 4. Kliknutím zvýrazněte program, který chcete odinstalovat nebo změnit.
 5. V horní části seznamu programů klikněte na možnost Odinstalovat nebo Změnit.
    Poznámka:
  Neodebírejte ze seznamu položky, pokud si nejste jisti jejích účelem. Tabulka na konci tohoto dokumentu obsahuje seznam běžných softwarových programů a pomůže vám při rozhodování, zda položku odebrat či nikoli.
 6. Při odebírání softwaru z počítače čtěte všechny zprávy a reagujte na ně.
 7. Opakujte tyto kroky pro všechny programy, které chcete odinstalovat.
 8. Po odebrání všech požadovaných položek zavřete všechna otevřená okna a restartujte počítač.
Zabránění programům ve spouštění při spuštění systému Windows 7
V následujících částech naleznete různé způsoby, jak lze softwaru zabránit v automatickém spouštění po spuštění systému Windows 7.
Použití ikon na hlavním panelu systému Windows 7 pro zabránění automatickému spouštění programů
Každá z malých ikon na hlavním panelu, vedle zobrazení času, představuje software, který je spuštěn na pozadí. Umístěním ukazatele myši nad tyto ikony se zobrazí název softwarového programu nebo funkce. Snížením počtu těchto programů, které se spouštějí při startu systému Windows, můžete uvolnit systémové zdroje a zabránit možným konfliktům.
Obrázek : Ikona nástroje HP Advisor na hlavním panelu systému
Ikona nástroje HP Advisor na hlavním panelu systému
Někdy softwarový program obsahuje funkci, která může být použita k zabránění spouštění programu při spuštění systému Windows. Pokud zjistíte, že program má takovou funkci, postupujte následovně:
 1. Dvojitým kliknutím nebo kliknutím pravým tlačítkem na ikonu zobrazte další možnosti.
 2. Hledejte v nabídkách možnosti nebo výběry, které zabrání spuštění softwarového programu, například Otevřít, Možnosti nebo Předvolby. Hledejte vše, co má souvislost se spouštěním. Pokud naleznete nastavení, které povoluje automatické spouštění programu při startu systému Windows, zakažte je. Jestliže tato funkce není k dispozici, zkuste odebrat ikony ze složky Po spuštění.
Odstranění ikon programů ze složky Po spuštění systému Windows 7 pro zabránění automatickému spouštění programů
Některé programy se spouštějí pomocí ikony zástupce ve složce Po spuštění (ikony spouštění). Následujícím postupem zobrazte všechny ikony spuštění, které jsou skryté, a odeberte ikony spuštění ze složky Po spuštění:
  Poznámka:
Odebráním položek ze složky Po spuštění nedojde k odinstalování softwarových aplikací.
 1. Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli na prázdné místo na ploše systému Windows a vyberte možnosti Nový a Složka. Složku pojmenujte Notstartup. Tuto složku použijete později.
 2. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Všechny programy. Klikněte pravým tlačítkem na složku Po spuštění a poté klikněte na možnost Otevře.
  Otevře se složka Po spuštění.
  Obrázek : Složka Po spuštění
  Složka Po spuštění
 3. Všechny ikony ve složce označující programy, které se načtou po spuštění systému Windows. Další informace o ikoně získáte kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou možnosti Vlastnosti.
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na nežádoucí ikonu a vyberte možnost Vyjmout.
 5. Dvakrát klikněte na dříve vytvořenou složku Notstartup na ploše.
 6. Klikněte pravým tlačítkem myši do složky Notstartup a poté klikněte na možnost Vložit. Ikony, které jste vyjmuli ze složky Po spuštění jsou nyní ve složce Notstartup.
 7. Restartujte počítač.
  Nyní se již položky odstraněné ze složky Po spuštění po spuštění systému Windows nenačtou. Programy lze spustit dvojitým kliknutím na požadovanou položku ve složce Notstartup.
Použití nástroje Konfigurace systému Windows 7 pro zabránění automatickému spouštění programů
Pomocí následujících kroků můžete selektivně zabránit spuštění aplikací při spuštění systému Windows.
  Upozornění:
Zakažte jen ty aplikace, které jsou známé a nechtěné. Zakázání kritických položek může způsobit problémy.
 1. Klikněte na tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte msconfig. Klikněte na položku msconfig.
  Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Obrázek : Nástroj Konfigurace systému v seznamu výsledků hledání
  Nástroj Konfigurace systému v seznamu výsledků hledání
  Zobrazí se nástroj Konfigurace systému.
 2. Klikněte na kartu Obecné a poté zaškrtněte políčko Výběrové spuštění.
  Obrázek : Karta Obecné
  Karta Obecné
 3. Vyberte kartu Po spuštění a zrušte zaškrtnutí u libovolné úlohy, která není přínosná pro systém a není žádoucí.
  Pokud si nejste úlohou jisti, napište si její název a vyhledejte si informace na internetu. Zaškrtnutí neodstraňuje, pokud nevíte, o jakou úlohu jde. Seznam souborů, které se nedoporučuje odstraňovat, naleznete v dokumentu zákaznické podpory HP: Použití konfigurace systému Microsoft v systému Windows 7.
  Obrázek : Karta Po spuštění
  Karta Po spuštění
 4. Klikněte na tlačítko Použít a změny potvrďte kliknutím na tlačítko OK. Restartujte počítač.
 5. Po zobrazení výzvy klikněte na položku Restartovat.
  Obrázek : Restartujte počítač
  Restartujte počítač
 6. Jestliže po odstranění zatržítka u úlohy přestane fungovat systém Windows nebo jiný software, restartujte počítač a obráceným postupem vraťte zatržítko zpět. V případě potřeby můžete stisknutím klávesy F8 po první modré obrazovce po spuštění HP (po zapnutí počítače) spustit nouzový režim. Další informace naleznete v části Nouzový režim systému Windows 7.
Po provedení těchto kroků se systém Windows spustí s použitím Výběrového spuštění. To znamená, že systém Windows zabrání spuštění vybraných programů. Pokud bude později Výběrové spuštění zakázáno, všechny vybrané softwarové programy se budou opět spouštět.
Zabránění automatickému spouštění softwaru HP TouchSmart v systému Windows 7
Položky, které začínají výrazem HPTS nebo HP TouchSmart, souvisejí se softwarem HP TouchSmart. Podívejte se do tabulky na konci tohoto dokumentu. Pokud software HP TouchSmart nepoužíváte, můžete jeho spouštění systémem Windows zabránit prostřednictvím nabídek Přizpůsobit nebo Nastavení v softwaru TouchSmart.
Prověření důležitosti softwaru, který se automaticky spouští v systému Windows 7
Softwarové programy uvedené v následující tabulce jsou některé z běžných programů, které se spouštějí při spuštění systému Windows na stolních počítačích HP a Compaq. Nejedná se o seznam všech možných softwarových programů, které mohou být nainstalovány v počítači. Pokud softwarový program v seznamu není, poznamenejte si jeho název a vyhledejte si podrobné informace na internetu.
  Upozornění:
Název v následujícím seznamu může být také názvem viru nebo trojského koně. Mnoho virů a trojských koní kopíruje názvy systémových souborů, takže nic netušící lidé odstraní systémový soubor, což zabrání spuštění systému Windows. Používejte software na vyhledávání a odstraňování virů k nalezení a odstranění virů a trojských koní. Nespoléhejte se na tento seznam při zjišťování, zda je soubor virem nebo trojským koněm.
Informace o automaticky spouštěných programech
Další informace o automaticky spouštěných softwarových programech a o jejich funkcích naleznete na následující adrese:
Web Uniblue Process Library (Knihovna procesů Uniblue) – ProcessLibrary.com (v angličtině)
  Poznámka:
Jeden nebo více odkazů uvedených výše vás přesměruje na stránky nacházející se mimo server Hewlett-Packard. Společnost HP nezodpovídá za informace uvedené mimo server HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...