hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Zálohování, úpravy a obnova registrů systému Windows (Windows 7)

Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq se systémem Windows 7.
Registr je databáze v systému Windows, která obsahuje důležité informace o hardwaru systému, nainstalovaných programech a nastavení a profily jednotlivých uživatelských účtů v počítači. Systém Windows 7 informace v registru často čte a aktualizuje.
V běžných případech softwarové programy automaticky provádějí změny v registru. Registry není vhodné zbytečně měnit. V důsledku nesprávné změny souborů registru může systém Windows přestat pracovat nebo může vykazovat nesprávné informace.
Změny provádějte, pouze pokud pocházejí z důvěryhodných zdrojů, a před provedením změn registr vždy zálohujte.
  Upozornění:
Nesprávný zápis do registru může způsobit závažné systémové problémy nebo zabránit spuštění počítače. Pokud je úprava registrů nutná k odstranění problémů, je nutné vždy provést zálohu podle postupu v kroku 1: Zálohování registrů systému Windows. Pokud došlo v důsledku úprav k poškození registru, ale nebyla vytvořena záloha, jediným řešením je obnova systému.
Tento dokument popisuje způsob vytvoření zálohy registrů systému Windows, jejich úpravy a obnovení v případě problémů.
Než začnete s prováděním změn v registru systému Windows
Než provedete změny, je nutné vytvořit zálohu registrů. Uložte záložní kopii na dostupné místo, například do složky na pevném disku nebo vyměnitelném paměťovém zařízení. Pokud chcete určitou změnu vrátit, můžete tak importovat záložní kopii.
Krok 1: Zálohování registrů systému Windows
K provedení těchto kroků se musíte přihlásit jako správce. Pokud nejste přihlášeni jako správce, lze změny použít pouze pro aktuálně otevřený uživatelský účet.
Před provedením změn klíče nebo podklíče registru vytvořte zálohu registru. Záložní kopii můžete uložit do zadaného umístění, například do složky na pevném disku nebo vyměnitelném paměťovém zařízení. Pokud chcete určité změny vrátit, importujte záložní kopii.
Při zálohování kompletního registru systému Windows postupujte následovně.
Animace postupu
 1. Klikněte na tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte regedit. Klikněte na možnost regedit.
  Obrázek : Vyhledání editoru registru
 2. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Otevře se nástroj Editor registru.
  Obrázek : Editor registru
 3. Chcete-li provést zálohu celého registru, klikněte na možnost Počítač.
  Chcete-li provést zálohu určitého klíče nebo podklíče, klikněte na klíč nebo podklíč, který chcete zálohovat.
 4. Klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Export.
 5. Zadejte název záložního souboru a vyberte umístění, kam chcete záložní kopii uložit.
 6. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).
Krok 2: Úprava registru v systému Windows 7 (pokročilé)
Editor registru se používá k zobrazování a změně nastavení systémového registru, který obsahuje informace o tom, jak počítač pracuje. Systém Windows tyto informace používá a aktualizuje je, když provedete změny v počítači; například když nainstalujete nový program, vytvoříte profil uživatele nebo přidáte nový hardware. Editor registru umožňuje zobrazit složky, soubory a nastavení pro jednotlivé soubory registru.
Úprava registru se v mnohém podobá práci se soubory v Průzkumníku Windows. Můžete přejít do umístění v registru a přidat, přejmenovat a změnit data nebo odstranit klíče a hodnoty.
Následující kroky představují příklad přidání, úpravy, vyhledání a odstranění položek registru. K úpravě registru použijte podobné kroky.
Přidání klíče registru v systému Windows 7
Podle následujících kroků přidejte do registru systému klíč registru.
Animace postupu
 1. Klikněte na tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte regedit. Klikněte na možnost regedit.
 2. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Otevře se nástroj Editor registru.
 3. Klikněte na šipku vedle položky HKEY_CURRENT_USER.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku HKEY_CURRENT_USER, vyberte příkaz Nový a klikněte na položku Klíč.
  Zobrazí se nový klíč, který vypadá jako složka.
 5. Jako název nového klíče zadejte AAAA a stiskněte klávesu Enter.
  Byl vytvořen nový klíč registru.
Přidání názvu hodnoty ke klíči registru
Podle následujících kroků přidejte klíči registru hodnotu.
Animace postupu
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na nový klíč pojmenovaný AAAA, vyberte příkaz Nový a klikněte na položku Řetězcová hodnota.
 2. Jako název nové hodnoty zadejte BBBB a stiskněte klávesu Enter.
  Právě jste ke klíči přidali novou hodnotu.
Přidání dat k názvu hodnoty.
Pomocí kroků v této části změňte položku registru, kterou jste vytvořili v předchozí části.
Animace postupu
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na hodnotu BBBB a na příkaz Změnit.
 2. Pro data hodnoty zadejte CCCC a klikněte na tlačítko OK.
  Právě jste přidali data k hodnotě registru. Tento postup lze použít také ke změně existujících dat.
Vyhledání položky registru
Pomocí kroků v této části vyhledejte položku registru, kterou jste změnili v předchozí části.
Animace postupu
 1. Kliknutím na šipku vedle položky HKEY_CURRENT_USER zavřete větev klíčů registru.
 2. V okně registru klikněte na položku Počítač.
 3. Klikněte na nabídku Úpravy a pak na příkaz Najít.
 4. Do pole Najít zadejte výraz CCCC.
 5. Zkontrolujte, zda jsou zaškrtnuta políčka Klíče, Hodnoty a Data a klikněte na tlačítko Najít další.
  Editor registru prohledá registr, zastaví vyhledávání a zvýrazní hodnotu BBBB.
 6. Dvojklikem na položku BBBB ji otevřete; uvnitř uvidíte data CCCC.
  Právě jste úspěšně prohledali registr a našli data hodnoty CCCC.
Odstranění položky registru
Pomocí kroků v této části odstraňte položku registru, kterou jste našli v předchozí části.
Animace postupu
 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na klíč pojmenovaný AAAA a poté na příkaz Odstranit.
 2. Kliknutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění klíče AAAA, hodnoty BBBB a dat hodnoty CCCC.
  Stejným způsobem lze odstranit jednotlivé klíče, hodnoty a data hodnoty.
    Upozornění:
  Při odstraňování klíče pamatujte, že budou odstraněny také všechny dílčí klíče, které daný klíč obsahuje.
  Klíč registru a jeho hodnoty byly úspěšně odstraněny z registru.
Krok 3: Obnovení uloženého registru v systému Windows 7
Pokud je po úpravě registru systém nestabilní nebo hardware či software přestane pracovat, pomocí následujících kroků obnovte registr z uložené zálohy.
Animace postupu
 1. Klikněte na tlačítko Start a do vyhledávacího pole zadejte regedit. Klikněte na možnost regedit.
 2. Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
  Otevře se nástroj Editor registru.
 3. Vyberte možnost Počítač.
 4. Klikněte na nabídku Soubor a poté na příkaz Import.
 5. Vyhledejte uložený soubor registru.
 6. Vyberte soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.
 7. Restartujte počítač.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...