hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Zálohování souborů (Windows 7)

Tento dokument se týká všech počítačů HP a Compaq se systémem Windows 7.
Většina lidí si bohužel vzpomene, že by měli zálohovat soubory, až když je příliš pozdě. Existuje mnoho způsobů, jak se mohou z počítače nechtěně ztratit informace. Programy nebo data může náhodně odstranit dítě, může dojít k přepětí v napájecí síti nebo k přírodní katastrofě. Doporučujeme pravidelně provádět záložní kopie souborů a uchovávat je na bezpečném, odděleném místě. To vám pomůže obnovit některé, pokud ne všechny, informace v případě, že se s originálními soubory v počítači něco stane.

Zálohování souborů pomocí nativního vypalování disků CD v systému Windows 7

Pro zálohování důležitých souborů na disk CD můžete použít systém Windows 7. Při vytváření záložního disku postupujte podle pokynů v této části.

Než začnete se zálohováním souborů

Před zálohováním souborů si vytvořte seznam důležitých souborů. Tento seznam vám pomůže, abyste si při vytváření disků udrželi přehled o souborech a také při pozdější obnově souborů v případě potřeby. Zde je několik návrhů pro vytváření seznamu souborů:
 • Složka Dokumenty
 • Digitální fotografie
 • Bankovní záznamy a další finanční údaje
 • E-mailový adresář
 • Internetové záložky

Vytvoření záložního disku v systému Windows 7

Dříve než začnete, vytvořte si seznam souborů, které chcete zálohovat. Při zálohování souborů v systému Windows 7 postupujte podle následujících pokynů.
Animace postupu
 1. Vložte do zapisovatelné jednotky CD nebo DVD prázdný disk CD nebo DVD.
  Automaticky se otevře okno pro zapisovatelnou jednotku. Pokud se okno neotevře, klikněte na tlačítko Start Klikněte na položku Počítač a poté na zapisovatelnou jednotku. Pokračujte krokem 3.
  Obrázek : Okno AutoPlay
  Okno AutoPlay
 2. Klikněte na možnost Vypálit na disk.
 3. Zadejte název disku a vyberte jednotku USB flash. Poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Jak chcete použít tento disk?
  Okno Připravit tento disk
 4. Systém Windows disk zformátuje.
  Obrázek : Formátování disku
  Formátování disku
  Poznámka:
  Formátování disku nějakou dobu trvá. Dokud není formátování dokončeno, nevypínejte počítač.
  Když je formátování dokončeno, otevře se okno diskové jednotky.
  Obrázek : Okno diskové jednotky
  Okno diskové jednotky
 5. Otevřete okno Počítač nebo Průzkumník Windows a vyhledejte soubory, které chcete zálohovat.
 6. Klikněte na soubory v jiných oknech nebo v okně Průzkumníka Windows. Podržte levé tlačítko myši a přetáhněte soubory do okna jednotky CD nebo DVD. Uvolněte levé tlačítko myši a soubory se vypálí na disk. Při přetahování souborů do složky diskové jednotky systém Windows 7 tyto soubory automaticky vypaluje na disk.
  Pokračujte v kopírování souborů, dokud všechny soubory nejsou v okně složky diskové jednotky a nejsou zkopírovány na disk.
Nyní jste vytvořili záložní disk pro případ, že se s původními soubory něco stane. Abyste zabránili ztrátě důležitých informací, vytvářejte záložní kopii těchto souborů pravidelně.
Disk přehledně označte a uložte jej na bezpečném místě. Pro obnovení souborů z disku vložte disk do diskové jednotky a přesuňte soubory na pevný disk.

Použití nástroje Zálohování a obnovení v systému Windows 7

Nástroj Zálohování a obnovení vám umožňuje vytvářet záložní kopie souborů a složek. Nástroj Zálohování a obnovení je kompatibilní se systémem Windows Vista a může automaticky pravidelně zálohovat nové a změněné soubory.
Také můžete vytvořit bitovou kopii celého počítače. Tato bitová kopie může sloužit k obnovení v případě selhání hardwaru. Další informace naleznete v části Vytvoření bitové kopie systému Windows 7.
Při používání nástroje Zálohování a obnovení postupujte následovně:
Animace postupu
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na možnost Ovládací panely.
 2. V kategorii Systém a zabezpečení klikněte na možnost Zálohovat počítač.
  Obrázek : Systém a zabezpečení
  Část Systém a zabezpečení v Ovládacích panelech
  Otevře se nástroj Zálohování a obnovení.
  Poznámka:
  Pokud jste nástroj Zálohování a obnovení dosud nepoužili, zobrazí se text Program Windows Zálohování nebyl nastaven. Další informace naleznete v části První nastavení nástroje Zálohování a obnovení systému Windows 7. V opačném případě pokračujte dalším krokem.
 3. Klikněte na možnost Zálohovat.
  Obrázek : Zálohování a obnovení
  Zálohování a obnovení
  Nástroj Zálohování a obnovení zálohuje složky a knihovny do umístění zálohy.

První nastavení nástroje Zálohování a obnovení systému Windows 7

Pokud nástroj Centrum zálohování a obnovení spouštíte poprvé, postupujte následovně a nastavte nástroj Zálohování a obnovení:
Animace postupu
 1. Klikněte na položku Nastavit zálohování.
  Obrázek : Zálohování a obnovení
  Okno nástroje Zálohování a obnovení.
  Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo jej potvrďte.
 2. Vyberte umístění, do kterého chcete zálohu uložit, buď na externí jednotku nebo na disk.
  Obrázek : Výběr umístění zálohy
  Výběr umístění zálohy
 3. Vyberte soubory k zálohování. Pokud chcete zálohovat soubory z nejběžnějších umístění, vyberte možnost Nechat rozhodnout systém Windows, nebo vyberte možnost Nechat rozhodnout mě a vyberte soubory a složky pro zálohování ručně.
  Obrázek : Výběr souborů a složek pro zálohování
  Výběr souborů a složek pro zálohování
 4. Klikněte na tlačítko Další.
 5. Pokud jste vybrali možnost Nechat rozhodnout systém Windows, přejděte k dalšímu kroku.
  Pokud jste vybrali možnost Nechat rozhodnout mě, vyberte knihovny a složky pro zálohování a poté klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Výběr položek pro zálohování
  Výběr položek pro zálohování
 6. Zkontrolujte nastavení a poté klikněte na možnost Uložit nastavení a spustit zálohování.
  Poznámka:
  Ve výchozím nastavení nástroj Zálohování a obnovení nastaví automatickou zálohu na každý týden. Chcete-li změnit plán nebo zrušit automatické zálohování, klikněte na tlačítko Změnit plán.
  Obrázek : Prohlédněte si nastavení zálohování
  Prohlédněte si nastavení zálohování

Obnovení souborů pomocí průvodce zálohováním souborů systému Windows 7

Pro obnovení všech souborů, které jste zálohovali pomocí průvodce, použijte průvodce zálohováním souborů. Pokud chcete obnovit zálohované soubory, postupujte následovně:
Animace postupu
 1. Jsou-li záložní soubory na disku CD nebo DVD, vložte jej do diskové jednotky.
  Jsou-li se soubory na externím pevném disku, připojte jej k počítači.
 2. Klikněte na tlačítko Start a potom na možnost Ovládací panely.
 3. V kategorii Systém a zabezpečení klikněte na možnost Zálohovat počítač.
  Otevře se nástroj Centrum zálohování a obnovení.
 4. Klikněte na možnost Obnovit soubory nebo Obnovit soubory všech uživatelů.
  Obrázek : Zálohování a obnovení
  Zálohování a obnovení
  Otevře se okno nástroje Obnovení souborů.
  Obrázek : Okno nástroje Obnovení souborů
  Okno nástroje Obnovení souborů
 5. Přidejte soubory a složky pro obnovení pomocí tlačítek Hledat, Vyhledat soubory nebo Vyhledat složky.
 6. Jakmile dokončíte přidávání souborů a složek, klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Okno Umístění obnovení
  Okno nástroje Obnovení souborů s vybranou možností Do původního umístění
 7. Vyberte, zda chcete soubory obnovit Do původního umístění nebo Do následujícího umístění.
  Pokud zvolíte, že chcete obnovené soubory uložit na jiné místo, klikněte na tlačítko Procházet a vyberte jiné umístění.
 8. Klikněte na tlačítko Obnovit.
  Průvodce zálohováním souborů nyní obnoví soubory.
 9. Jakmile průvodce dokončí proces obnovení souborů, klikněte na obrazovce s potvrzením na tlačítko Dokončit .

Vytvoření bitové kopie systému v systému Windows 7

Pomocí nástroje Zálohování a obnovení systému Windows můžete vytvořit bitovou kopii celého počítače. Tato bitová kopie může sloužit k obnovení v případě selhání hardwaru.
Při vytváření bitové kopie operačního systému proveďte následující kroky:
Animace postupu
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na možnost Ovládací panely.
 2. V kategorii Systém a zabezpečení klikněte na možnost Zálohovat počítač.
  Otevře se nástroj Centrum zálohování a obnovení.
  Obrázek : Centrum zálohování a obnovení
  Centrum zálohování a obnovení
 3. Klikněte na možnost Vytvořit bitovou kopii systému.
  Systém Windows vyhledá dostupná zařízení pro zálohování, jako je pevný disk, jednotka pro vypalování disků DVD nebo síťová jednotka.
 4. Vyberte umístění pro uložení bitové kopie systému a pak klikněte na tlačítko Další.
  • Na pevný disk
  • Jeden nebo více disků DVD
  • Do umístění v síti
    Varování:
  Neukládejte zálohu do oddílu pro obnovení: FACTORY_IMAGE nebo Recovery. Poškodily by se tím informace společnosti HP o obnovení systému.
  Obrázek : Vyberte umístění pro uložení bitové kopie systému.
  Uložení zálohy na jednotku DVD-RW (E:)
 5. Potvrďte nastavení a potom klikněte na tlačítko Spustit zálohování.
  Obrázek : Potvrďte nastavení zálohování
  Okno Potvrďte nastavení zálohování
  Nástroj Zálohování a obnovení uloží bitovou kopii systému.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...