hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Systém HP Chrome - práce se soubory na HP Chromebook nebo Chromebox

Tento dokument platí pro počítače HP a Compaq se systémem Chrome.
Počítače HP se systémem Chrome mohou ukládat soubory na pevném disku a na webu. Tento dokument použijte k seznámení s možnostmi úložiště, zjistěte, jak přenášet soubory mezi vaším zařízením Chrome a jiným počítačem a získejte odpovědi na časté otázky o práci se soubory v systému Chrome.
Použití aplikace soubory v systému Chrome
Všechny soubory na zařízení můžete najít v aplikaci Files. Aplikace Files je integrovaný správce souborů, který zobrazí položky Google Drive (online úložiště), Downloads (místní pevný disk úložiště) a všechna externí úložná média připojená k zařízení. Podle kroků v této části můžete přistupovat a otevírat soubory pomocí aplikace soubory.
 1. Klikněte na ikonu Spouštěcí program a pak klikněte na položku Všechny aplikace.
  V okně aplikací klikněte na položku Files.
  Obrázek : Files v seznamu aplikací
  Aplikace Files v seznamu aplikací
 2. V levém navigačním panelu klikněte na název diskové jednotky, ke které chcete přistoupit.
  • Downloads: V levém navigačním panelu zobrazíte soubory a složky místně uložena na pevném disku Chromebook klikněte Downloads (Soubory ke stažení).
   Obrázek : Downloads (místní úložiště)
   Jednotka Downloads (místní úložiště) v aplikaci Files
  • Google Drive: Klikněte na položku Google Drive v levém navigačním panelu a zobrazte soubory a složky uložené online v jednotce Google.
   Obrázek : Google Drive (online úložiště)
   Google Drive (online úložiště) v aplikaci Files
  • Externí úložiště: Připojte externí paměťové zařízení k počítači Chromebook. Když se v levém navigačním panelu soubory aplikace zobrazí název zařízení, klikněte na název zařízení a zobrazte soubory a složky uložené na zařízení.
   Obrázek : Externí paměťové zařízení
   Externí paměťové zařízení v aplikaci Files
 3. V aplikaci Files proveďte některou z následujících akcí:
  • Otevřete soubor nebo složku: Kliknutím na složku zobrazíte její obsah. Klikněte na název souboru a spusťte ho pomocí výchozího aplikace.
  • Otevřete soubor s konkrétní aplikací: Kliknutím sem zaškrtněte pole vlevo od souboru, který chcete otevřít. Je-li k dispozici více aplikací, které jsou dostupné pro otevření souboru, tlačítko Otevřít se šipkou dolů se zobrazí v dolní části okna. Klikněte na šipku a zobrazte seznam dostupných aplikací, pak vyberte aplikaci, kterou chcete použít pro otevření souboru.
  • Odstranění souborů a složek: Kliknutím sem zaškrtněte pole vlevo vedle všech souborů nebo složek, které chcete odstranit, a poté klikněte na tlačítko Odstranit nebo stiskněte klávesu Delete. K obnovení souborů ihned po jejich odstranění klikněte na tlačítko Zpět.
     Poznámka:
   Jestliže soubor nebo složku odstraníte z místního úložiště Downloads (Soubory ke stažení), položky jsou trvale odstraněny. Možnost Zpět je k dispozici jen několik sekund a pouze pokud jste od odstranění položky neprovedli jiné akce. Není k dispozici žádný Koš, kde lze k odstraněným souborům později přistupovat a obnovit je. K obnovení souborů odstraněných z disku Google Drive naleznete postup v části Něco jsem náhodně odstranil. Jak to mohu obnovit?.
  • Přejmenovat soubor nebo složku: Kliknutím zaškrtněte pole vlevo od souboru nebo složky, které chcete přejmenovat. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Přejmenovata poté zadejte nový název položky.
  • Zkopírovat soubory nebo složky do jiného umístění: Kliknutím zaškrtněte pole vedle souborů nebo složek, které chcete zkopírovat do jiného umístění. Klikněte a přetáhněte položky do cílové jednotky nebo složky a poté uvolněte tlačítko myši.
   Alternativně stiskněte kombinaci kláves Ctrl + C a zkopírujte vybrané položky schránky, pak přejděte do požadovaného cíle a stisknutím kombinace kláves Ctrl + V je vložte do nového umístění.
  • Vyhledávání souborů nebo složek: Do vyhledávacího pole v horní části okna aplikace zadejte název souboru nebo složky, který se pokoušíte vyhledat. Hledání zobrazí výsledky pouze pro jednotku vybranou v levém navigačním panelu.
   Obrázek : Hledání
   Vyhledávání souborů ve složce Downloads
  • Náhled souborů: Vyberte ikonu Zobrazení miniatur k zobrazení miniatur náhledu souborů. Klikněte na ikonu Zobrazení seznamu a obnovte výchozí zobrazení.
   Obrázek : Zobrazení miniatur
   Zobrazení miniatur obsahu složky Downloads
Další informace o aplikaci Files, o práci se soubory a typech souborů a externích paměťových zařízeních podporovaných systémem Chrome naleznete v následujících článcích nápovědy systému Chrome:
Použití disku Google Drive v systému Chrome
Google Drive je služba online cloudového úložiště, která uloží vaše dokumenty a další soubory na webu. K souborům uloženým na disku Google Drive lze přistupovat z jakéhokoli počítače připojeného k Internetu.
Pro přístup k jednotce Google Drive na svém Chromebooku klikněte na ikonu Spouštěcí programa pak klikněte na položku Všechny aplikace. V seznamu aplikací klikněte na položku Google Drive.
Obrázek : Google Drive v seznamu aplikací.
Google Drive v seznamu aplikací.
Při použití zařízení bez systému Chrome zpřístupněte soubory Google Drive přihlášením se k účtu Google na webu drive.google.com.
Užitečné informace a tipy pro používání Google Drive:
 • Na svém zařízení Chromebook naleznete soubory a složky uložené v jednotce Google Drive ve složce Google Drive aplikace Files. Otevřete složku tak, že na ni dvakrát kliknete.
 • Soubory vytvořené v aplikacích Google Docs, Sheets a Slides se ve výchozím nastavení ukládají na disk Google Drive.
 • Můžete vytvořit nový soubor přímo z webové aplikace Google Drive. Chcete-li otevřít nový dokument ze služby Google Drive, spusťte Google Drive ze seznamu aplikací nebo spouštěcího panelu, klikněte na tlačítko Nový a poté vyberte, co chcete vytvořit.
  Obrázek : Nabídka Nový v Google Drive
  Vytvořte možnosti v Google Drive
Použijte následující zdroje z nápovědy Google Drive a dozvíte se více o používání Google Drive:
Přenos souborů mezi Chromebookem a jiným počítačem v systému Chrome
Přenos souborů pomocí služby Google Drive nebo externího paměťového zařízení. Další informace o přechodu a přesouvání dat do zařízení Chromebook najdete v Přechod z ostatních počítačů (v angličtině) v nápovědě systému Chrome.
Kopírování souborů pomocí služby Google Drive v systému Chrome
Většina přenosu souborů lze se může provádět pomocí služby Google Drive. Jakmile je aplikace Google Drive nainstalována na vašem počítači, můžete ukládat soubory na webu a okamžitě k nim mít přístup prostřednictvím Google Drive na svém zařízení Chromebook. Soubory uložené v jednotce služby Google Drive jsou k dispozici v jakémkoliv počítači s připojením k Internetu a lze je stáhnout a uložit do místního úložiště.
Při použití zařízení bez systému Chrome zpřístupněte soubory Google Drive přihlášením se k účtu Google na webu drive.google.com. Chcete-li začít ukládat soubory na disk Google Drive, klikněte na tlačítko Download Google Drive (Stáhnout Google Drive) a postupujte podle pokynů na obrazovce k instalaci Google Drive do počítače. Složka Google Drive se přidá do vašeho počítače se stejným obsahem jako v online Google Drive. Soubory se automaticky synchronizují mezi složkami a online jednotkou Google Drive, takže veškeré soubory přidané do složky Google Drive jsou dostupné ve vašem zařízení Chromebook.
Podrobné pokyny viz Install Google Drive on your computer (Instalace jednotky Google Drive v počítači, v angličtině) v nápovědě Google Drive.
Kopírování souborů pomocí externích úložných médií v systému Chrome
Přenos souborů ručně pomocí externího paměťového zařízení. Při připojení k zařízení Chromebook je zařízení zobrazeno jako složka v levém navigačním panelu aplikace Files. Kliknutím zaškrtněte pole vedle všech souborů a složek, které chcete zkopírovat. Můžete přetahovat vybrané položky a kopírovat je mezi zařízením a zařízením Chromebook. Alternativně stiskněte kombinaci kláves Ctrl + C a zkopírujte vybrané položky schránky, pak přejděte do požadovaného cíle a stisknutím kombinace kláves Ctrl + V je vložte do nového umístění.
Seznam externích paměťových zařízení podporovaných systémem Chrome naleznete v dokumentu Supported file types and external devices (Podporované typy souborů a externí zařízení, v angličtině) v nápovědě systému Chrome.
Časté dotazy týkající se práce se soubory v systému Chrome
Získejte odpovědi na nejčastější dotazy o práci se soubory na svém zařízení Chromebook.
Při pokusu o otevření souboru v systému Chrome se zobrazí zpráva „Neznámý typ souboru“. Jak mohu otevírat soubory?
Zpráva Neznámý typ souboru označuje, že soubor, který se pokoušíte otevřít, není v současné době na vašem zařízení Chromebook podporován. Vyhledejte v Chrome Web Store (Webový obchod Chrome, v angličtině) a zjistěte, zda je k dispozici aplikace pro otevření daného typu souboru. Viz Supported file types and external devices (Podporovaná externí zařízení a typy souborů, v angličtině) v nápovědě systému Chrome, kde jsou další informace.
Kde je ten jednotka C: mého zařízení?
V mnoha počítačích, které používají systém Windows a jiné operační systémy, jsou disky a oddíly označeny písmeny, například C:, D: a E:. Obvykle je primární pevný disk označen jako C: . Na zařízení Chromebook je místní diskové úložiště pojmenované Downloads (Soubory ke stažení).
Nezobrazují se některé soubory z disku Google Drive soubory na mém zařízení. Kam se poděly?
Pokud jste povolili offline přístup k jednotce Google Drive, je nutné připojení k Internetu pro zobrazení souborů jednotky Google Drive. Pokud otevřete aplikaci Files v Google Drive když nejste připojení k Internetu, jednotka se zobrazí jako prázdná. Jakmile můžete navázat připojení k Internetu, znovu se zobrazí obsah disku Google Drive.
Chcete-li povolit offline přístup k jednotce Google Drive, vyhledejte část Set up offline access (Nastavení offline přístupu, v angličtině) v nápovědě Google Drive.
Něco jsem náhodně odstranil v mém zařízení Chromebook nebo Chromebox. Jak ji mohu obnovit?
Při práci se soubory v místním nebo externím úložišti v systému Chrome neexistuje žádný Koš, kam by mohly být soubory umístěny a později obnoveny. Pokud chcete obnovit položku ihned po odstranění jej, hledejte tlačítko Zpět v horní části okna aplikace. Možnost Zpět je k dispozici jen krátce a pouze pokud jste od odstranění položky neprovedli jiné akce. V budoucnu zvažte uložení záložní kopie souborů, buď online, na externí úložná média, nebo v místním úložišti.
Dojde-li k náhodnému odstranění položky, která byla uložená v jednotce Google Drive, použijte následující postup:
 1. Klikněte na ikonu Spouštěcí program a pak klikněte na položku Všechny aplikace.
  V okně aplikací klikněte na položku Google Drive.
  Obrázek : Google Drive v seznamu aplikací.
  Google Drive v seznamu aplikací.
    Poznámka:
  Nemůžete obnovit položky v jednotce Google Drive z aplikace Files. Pomocí webové aplikace Google Drive obnovte odstraněné soubory. Při použití zařízení bez systému Chrome zpřístupněte soubory Google Drive přihlášením se k účtu Google na webu drive.google.com.
 2. Klikněte na Koš a zobrazte seznam odstraněných položek.
 3. Klikněte na položku, kterou chcete obnovit, a pak na tlačítko Obnovit.
  Obrázek : Obnovení
  Obnovení položky v Google Drive
  Položky jsou obnoveny do jejich původního umístění na disku Google Drive.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...