hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny řady HP Deskjet F2400 All-in-One - v počítači se zobrazí chybová zpráva „Chyba tiskové kazety", „Problém s kazetou" nebo „Nekompatibilní kazeta"

Tento dokument platí pro tiskárny řady HP Deskjet F2400 All-in-One.
Kontrolka stavu bliká, tiskárna netiskne a v počítači se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
 • 'Problém s kazetou'
 • 'Chyba tiskové kazety'
 • 'Nekompatibilní kazeta'
Za určitých podmínek se tyto chyby mohou vyskytnout u správných kazet HP. Je možné, že je třeba přeinstalovat kazetu, jsou špinavé elektrické kontakty, je třeba zarovnat kazety nebo došlo k selhání kazety nebo tiskárny. Pokud potřebujete tisknout okamžitě a kvalita výtisků není zásadní, můžete tisknout v záložním režimu.

Řešení 1: Zkontrolovat kompatibilitu kazet

Ujistěte se, že instalované kazety jsou kompatibilní s vaší tiskárnou a že se jedná o neupravené, originální kazety HP.
Popis kazety
Země/oblast
Amerika
Evropa
Blízký východ a Afrika
Asie a Tichomoří
Černá kazeta
HP 60 Black (černá)
HP 300 Black (černá)
HP 121 Black (černá)
HP 818 Black (černá)
Barevná kazeta
HP 60 Tri-color (tříbarevná)
HP 300 Tri-color (tříbarevná)
HP 121 Tri-color (tříbarevná)
HP 818 Tri-color (tříbarevná)
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).

Řešení 2: Kazetu vyjmout, zkontrolovat a poté znovu nainstalovat

Tisková kazeta možná nemá úplný elektrický kontakt. Kazety vyjměte, zkontrolujte a poté znovu nainstalujte následujícím způsobem.
  Upozornění:
Neponechávejte tiskovou kazetu mimo tiskárnu déle než 30 minut. Je-li kazeta mimo tiskárnu příliš dlouho, inkoust může vyschnout a ucpat trysky.
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete přední přístupová dvířka. Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 3. Jemným stisknutím kazetu uvolněte a vytáhněte ji ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu
  Obrázek: Vyjměte kazetu.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek.
   Obrázek : Měděně zbarvené kontakty a inkoustové trysky
   Obrázek: Měděně zbarvené kontakty a inkoustové trysky
  1. Měděně zbarvené kontakty
  2. Inkoustové trysky
 4. Ujistěte se, že na kazetě není ochranná páska.
   Obrázek : Odstraňte plastovou pásku
   Obrázek: Odstraňte plastovou pásku.
  1. Měděně zbarvené kontakty
  2. Plastová páska s vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
  3. Inkoustové trysky pod páskou
 5. Zkontrolujte, zda na měděně zbarvených kontaktech nejsou usazeniny.
 6. Uchopte kazetu po stranách tak, aby trysky směřovaly k tiskárně. Poté do příslušného barevně označeného slotu vložte kazetu, dokud nezacvakne v místě. Zkontrolujte, zda ikona na kazetě odpovídá ikoně na slotu.
  Obrázek : Příklad vložení trojbarevné kazety
  Obrázek: Příklad vložení trojbarevné kazety
  • Do levého slotu vložte trojbarevnou tiskovou kazetu.
  • Do slotu na pravé straně vložte černou tiskovou kazetu.
  Obrázek : Barevně označené sloty tiskových kazet
  Obrázek: Barevně označené sloty tiskových kazet
 7. Zavřete přední přístupová dvířka.
 8. Vytiskněte stránku, abyste ověřili, zda se zobrazí stejná zpráva.

Řešení 3: Vyčistit elektrické kontakty

Na tiskové kazetě a na kontaktech vozíku se může hromadit inkoust. Podle těchto kroků vyčistěte kazetu a elektrické kontakty vozíku.
 1. Připravte si následující materiály:
  • Destilovanou vodu (voda z vodovodu by mohla obsahovat látky, které mohou poškodit inkoustovou kazetu)
  • Vatové tampóny, kávový filtr nebo jiný měkký materiál, který nepouští chlupy
  • Čistý list papíru
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík tiskových kazet se přesune do středu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík kazet zastaví a ztichne.
 3. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Jemným stisknutím kazetu uvolněte a vytáhněte ji ze slotu.
 5. Položte kazetu na list papíru tak, aby měděné proužky směřovaly nahoru.
    Upozornění:
  Jednotlivé kazety vyčistěte jednu po druhé. Neponechávejte tiskovou kazetu mimo tiskárnu déle než 20 minut.
 6. Očistěte měděně zbarvené kontakty.
  1. Lehce navlhčete materiál nepouštějící chlupy destilovanou vodou a přebytečnou vodu vyždímejte.
  2. Jemně vytřete měděné kontakty kazety, dokud na hadříku nebudou zbývat stopy inkoustu nebo nečistot.
     Upozornění:
   Nedotýkejte se inkoustových trysek. Může to způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
    Obrázek : Inkoustové trysky a měděně zbarvené kontakty na kazetě
    Obrázek: Inkoustové trysky a měděně zbarvené kontakty na kazetě
   1. Inkoustové trysky (nedotýkejte se)
   2. Měděně zbarvené kontakty
  3. Opakujte tento postup s druhou tiskovou kazetou.
 7. Vyčistěte kontakty tiskové kazety.
  1. Lehce navlhčete materiál nepouštějící chlupy destilovanou vodou a přebytečnou vodu vyždímejte.
  2. Vyčistěte elektrické kontakty ve vozíku, na kterém spočívají tiskové kazety.
   Poznámka:
   Obrázek vozíku nemusí vypadat stejně jako oblast vozíku ve vaší tiskárně, ale postup vyčištění elektrických kontaktů v tiskárně je stejný.
   Obrázek : Elektrické kontakty uvnitř vozíku
   Obrázek: Elektrické kontakty uvnitř vozíku
 8. Elektrické kontakty kazety a vozíku nechte vyschnout po dobu 10 minut.
 9. Kazety znovu nainstalujte. Uchopte kazetu po stranách tak, aby trysky směřovaly k tiskárně. Poté do příslušného barevně označeného slotu vložte kazetu, dokud nezacvakne v místě.
  Zkontrolujte, zda ikona na kazetě odpovídá ikoně na slotu.
  Obrázek : Příklad vložení trojbarevné kazety
  Obrázek: Příklad vložení trojbarevné kazety
  • Do levého slotu vložte trojbarevnou tiskovou kazetu.
  • Do slotu na pravé straně vložte černou tiskovou kazetu.
 10. Napájecí kabel znovu zapojte k zadní části tiskárny a stisknutím tlačítka napájení tiskárnu zapněte.
 11. Zavřete přední přístupová dvířka.
 12. Vytiskněte stránku, abyste ověřili, zda se zobrazí stejná zpráva.

Řešení 4: Zopakovat čištění a opětovnou instalaci

Znovu vyjměte, zkontrolujte a opět nainstalujte problémovou kazetu, vyčistěte kontakty a poté zkuste znovu tisknout.

Řešení 5: Restartovat tiskárnu

Některé problémy s kazetou může vyřešit resetování tiskárny. Při resetování tiskárny postupujte podle následujících pokynů.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () zapněte produkt.
 2. Nechte produkt zapnutý a odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 4. Počkejte alespoň 15 sekund.
 5. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
 6. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 7. Pokud se produkt nezapne sám, stiskněte tlačítko napájení ().

Řešení 6: Vyměnit problematickou inkoustovou kazetu

Problémovou kazetu vyměňte tímto postupem.
Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
 1. Vložte do zásobníku nepoužitý obyčejný bílý papír formátu U.S. letter nebo A4.
 2. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Jemným stisknutím kazetu uvolněte a vytáhněte ji ze slotu.
  Obrázek : Vyjměte kazetu
  Obrázek: Vyjměte kazetu.
 4. Vyjměte novou kazetu z obalu a potom zatažením za poutko sejměte plastovou pásku.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani inkoustových trysek. Také na tiskové kazety znovu nelepte lepicí pásky. Může to způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
   Obrázek : Odstraňte plastovou pásku
   Obrázek: Odstraňte plastovou pásku.
  1. Měděně zbarvené kontakty
  2. Plastová páska s vytahovacím poutkem (před instalací je třeba ji odstranit)
  3. Inkoustové trysky pod páskou
    Upozornění:
  Nedotýkejte se měděně zbarvených kontaktů ani trysek pro přenos inkoustu. Dotyk může způsobit ucpání trysek, selhání přísunu inkoustu nebo nespolehlivost elektrických kontaktů.
  Obrázek : Nedotýkejte se měděných kontaktů ani inkoustových trysek
  Obrázek: Nedotýkejte se měděných kontaktů ani inkoustových trysek
 5. Uchopte kazetu po stranách tak, aby trysky směřovaly k tiskárně. Poté do příslušného barevně označeného slotu vložte kazetu, dokud nezacvakne v místě. Zkontrolujte, zda ikona na kazetě odpovídá ikoně na slotu.
  Obrázek : Příklad vložení trojbarevné kazety
  Obrázek: Instalace kazety
  • Do levého slotu vložte trojbarevnou tiskovou kazetu.
  • Do slotu na pravé straně vložte černou tiskovou kazetu.
  Obrázek : Barevně označené sloty tiskových kazet
  Obrázek: Barevně označené sloty tiskových kazet
 6. Zavřete přední přístupová dvířka. Automaticky vytiskne stránku se vzorky. Před pokračováním počkejte, dokud se stránka nevytiskne.
 7. Zvedněte víko tiskárny.
 8. Vložte list pro zarovnání tiskových kazet lícem dolů do pravého předního rohu skla skeneru. Při vkládání listu pro zarovnání se řiďte vyrytými pokyny vedle skla skeneru.
 9. Zvedněte víko tiskárny.
 10. Stiskem tlačítka Spustit barevné kopírování spustíte zarovnání.
 11. Po dokončení zarovnání kazety stránku se vzorky recyklujte nebo vyhoďte.

Řešení 7: Opravit tiskárnu

Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Pokud nemáte k dispozici náhradní tiskovou kazetu, můžete přesto tisknout v režimu záložního inkoustu. Jednoduše vyjměte problémovou tiskovou kazetu a tiskněte se zbývající tiskovou kazetou.
 • Pokud odstraníte tříbarevnou kazetu, výtisky budou ve stupních šedé.
 • Pokud odstraníte černou nebo fotografickou kazetu, produkt bude tisknout pomalu a barvy na výtiscích se mohou lišit.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...