hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Řada tiskáren HP Officejet Pro 8000 (A809) e-All-in-One  -  řešení potíží s kvalitou tisku

Tento dokument je určen pro tiskárny HP Officejet Pro 8000, Officejet Pro 8000 Special Edition a Officejet Pro 8000 Wireless.
Tiskárna funguje, ale výstup není přijatelný. Může obsahovat proužky, nečistoty, vybledlá místa, tisknout nesprávné barvy nebo jiné vady.
Poznámka:
Pokud je problémem černý inkoustu ve žlutě vytištěných oblastech, následující postup problém nevyřeší. Černá/žlutá tisková hlava potřebuje vyměnit. Kontaktujte společnost HP a sdělte, prosím, obchodnímu zástupci, jak často se problém objevuje a jaké kroky jste případně podnikli pro vyřešení problému. V oblastech podporovaných autorizovanými centry společnosti může být vyžadována ukázka výtisku zobrazující daný problém.

Řešení 1: Používat originální tiskové kazety HP

Společnost HP doporučuje používat originální inkousty nebo tonery HP. Společnost HP nezaručuje kvalitu ani spolehlivost kazet jiných výrobců než společnosti HP a ani znovu naplněných tiskových kazet. Pokud originální kazety HP nepoužíváte, může se stát, že pomocí kroků v tomto dokumentu nelze problém vyřešit. Chcete-li zkontrolovat pravost kazety, přejděte na webovou stránku HP proti padělkům (v angličtině).
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.

Řešení 2: Zkontrolovat papír

Podle následujících pokynů se ujistěte, zda se používaný papír hodí pro příslušnou tiskovou úlohu. Pokud se nehodí, založte do produktu vhodný typ papíru.
 • Inkousty a papíry HP jsou navrženy tak, aby fungovaly spolu. Řada médií od jiných výrobců než HP může být s inkousty a tiskovými systémy HP nekompatibilní.
 • Použijte správný typ papíru pro daný projekt.
  • Na běžné textové dokumenty stačí obyčejný papír s technologií ColorLok.
  • U dokumentů s podrobným tiskem, například u vysoce kontrastních obrázků či fotografií, dosáhnete nejlepších výsledků s papíry HP Advanced Photo Paper.
 • Vložte papír do vstupního zásobníku stranou, na kterou se bude tisknout, dolů. Mnoho papírů má tisknutelnou a netisknutelnou stranu.
 • Nepoužívejte zmačkaný nebo pokrčený papír. Do produktu vkládejte jen čistý a nezmačkaný papír.
 • Fotografické papíry skladujte v původním balení v uzavíratelném plastovém sáčku. Papíry skladujte na rovné ploše na suchém a chladném místě. Fotografický papír vkládejte až těsně před tiskem a nepoužitý zbytek vraťte do původního obalu.
 • Zkuste použít jiný papír. Na papíru, který dobře nepřijímá inkoust, se často objevují vady tisku. Společnost HP vyrábí inkousty a papíry, které spolu fungují.
 • Některá média nevstřebávají inkoust jako jiná. Pokud se výtisky snadno rozmazávají, zkontrolujte, zda používáte doporučený papír.
Obrázek : Obyčejný papír s technologií ColorLok se doporučuje pro tištění textu.
Příklad loga ColorLok
Obrázek : Vodorovné proužky na výtisku
Obrázek vodorovných proužků na výtisku
Pokud výtisk obsahuje vodorovné proužky (nebo jiné potíže s kvalitou tisku kromě svislých proužků), pokračujte následujícím krokem řešení potíží.
Obrázek : Svislé proužky na výtisku
Obrázek svislých proužků na výtisku
Pokud jsou na výtisku svislé proužky, nevyměňujte kazetu ani tiskovou hlavu. Namísto toho zkontrolujte papír (jak je uvedeno výše v tomto dokumentu) nebo vyhledejte dokument, který se věnuje této záležitosti. Svislé proužky na kopiích odstraníte často vyčištěním skla skeneru.
Pokud toto řešení problém nevyřešilo, pokračujte následujícími kroky.

Řešení 3: Zkontrolovat nastavení tisku

Podle následujícího postupu zkontrolujte nastavení tisku pro vaši tiskovou úlohu.
 1. V softwarovém programu, ze kterého zkoušíte tisknout, klikněte na příkazy Soubor a potom Tisk.
  Otevře se dialogové okno Tisk.
 2. Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko Vlastnosti.
  Otevře se dialogové okno Vlastnosti tiskárny.
 3. Klikněte na kartu Zkratky pro tisk.
 4. V části Zkratky pro tisk klikněte na typ úlohy, kterou se pokoušíte tisknout.
 5. Projděte následující možnosti a proveďte všechny potřebné změny.
  • Formát papíru: Zkontrolujte, zda vybraná možnost odpovídá formátu papíru.
  • Typ papíru: Pokud jedna z možností přesně vyhovuje vloženému typu papíru, vyberte tuto možnost.
  • Kvalita tisku: Pokud nejste spokojeni s kvalitou vytištěné stránky nebo chcete vyšší hustotu tisku, nastavte vyšší kvalitu tisku. Pokud chcete tisknout rychleji nebo světleji, nastavte nižší kvalitu tisku.
 6. Klikněte na kartu Funkce.
 7. Zkontrolujte nastavení Tisk v odstínech šedi
  • Pokud chcete tisknout barevně, vyberte Možnosti barev a zkontrolujte, že je možnost Tisk v odstínech šedi nezaškrtnutá.
  • Pokud tisknete černobílý obrázek, opravíte proužky v černých oblastech výběrem možnosti Tisk v odstínech šedi.
 8. Tiskovou úlohu spusťte kliknutím na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.

Řešení 4: Vytisknout a vyhodnotit diagnostickou zprávu o kvalitě tisku

Diagnostická zpráva o kvalitě tisku vám pomůže určit, zda je tiskárnu třeba zarovnat, zda je třeba vyčistit tiskové hlavy nebo zda je třeba kalibrovat odřádkování.

Krok 1: Tisk diagnostické stránky kvality tisku:

Pokud jste nainstalovali software HP, který jste obdrželi s tiskárnou, můžete postupovat podle pokynů v levém sloupci níže. Pokud ne, můžete postupovat podle pokynů v pravém sloupci.
HP software je nainstalován
Žádný software HP
 1. Ujistěte se, že je v tiskárně založen nepoužitý bílý papír.
 2. Otevřete HP Solution Center (Centrum řešení HP) a potom klepněte na tlačítko Settings (Nastavení), pak Printer Toolbox (Sady nástrojů tiskárny).
 3. Klikněte na kartu Services (Služby).
 4. Klikněte na diagnostickou stránku Print PQ (print quality) (Diagnostická stránka kvality tisku).
  Obrázek : Tisk diagnostické stránky kvality tisku pomocí sady nástrojů
 5. V dalším dialogovém okně klikněte na možnost Print (Tisk).
  Obrázek : Klikněte na tlačítko Tisk.
 1. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Zapnout) ().
 2. Stiskněte sedmkrát tlačítko Cancel (Storno) ().
 3. Stiskněte dvakrát tlačítko Resume (Pokračovat) ().
 4. Uvolněte tlačítko Power (Zapnout) ().
Pokud jsou vzorky na testovací stránce proužkované nebo v nich chybí některé části, zkontrolujte hadičky přívodu inkoustu takto:
 1. Otevřete víko zařízení. Vozík s kazetou se přemístí na levou stranu zařízení.
  Pokud se vozík automaticky neposune doleva, stiskněte a držte tlačítko Pokračovat () tak dlouho, dokud se vozík neposune. Počkejte, až se vozík kazety zastaví a ztichne.
 2. Najděte uprostřed zařízení čtyři hadičky přívodu inkoustu napojené na tiskovou hlavu a zkontrolujte je. Hadičky přívodu inkoustu by měly být úhledně složeny do svazku, neměly by být zkroucené ani ohnuté.
  Obrázek : Hadičky přívodu inkoustu správně složené do svazku a nezkroucené
  Ilustrace: Hadičky přívodu inkoustu, správně složené do svazku a nezkroucené.
 • Pokud jsou hadičky přívodu inkoustu správně složené do svazku a nejsou zkroucené, přejděte k dalšímu kroku.
 • Pokud jsou hadičky přívodu inkoustu do svazku uloženy nesprávně, ale nezdá se, že by byly zkroucené, dejte zařízení do opravy. Nemusíte měnit tiskové hlavy.
  Poznámka:
  Nesprávné svázání hadiček přívodu inkoustu do svazku nemusí sice přímo způsobovat potíže s kvalitou tisku, jedná se ale o záležitost, kterou je třeba opravit. Po provedení opravy produktu pokračujte v řešení potíží dalším krokem tohoto dokumentu.
 • Jsou-li hadičky přívodu inkoustu do svazku uloženy nesprávně a jsou zkroucené, opravte produkt. Po opravě zařízení vyměňte tiskovou hlavu spojenou se zkroucenými hadičkami:
  • Pokud je zkroucená hadička pro černý nebo žlutý inkoust, vyměňte tiskovou hlavu pro černý a žlutý inkoust.
  • Pokud je zkroucená hadička pro azurový nebo purpurový inkoust, vyměňte tiskovou hlavu pro azurový a purpurový inkoust.

Krok 2: Zkontrolujte testovací vzorek 1

Pokud čáry v testovacím vzorku 1 nejsou rovné a spojené, zarovnejte tiskové hlavy následujícím postupem:
Pokud jste nainstalovali software HP, který jste obdrželi s tiskárnou, můžete postupovat podle pokynů v levém sloupci níže. Pokud ne, můžete postupovat podle pokynů v pravém sloupci.
HP software je nainstalován
Žádný software HP
 1. Ujistěte se, že je v tiskárně založen nepoužitý bílý papír.
 2. Otevřete HP Solution Center (Centrum řešení HP) a potom klepněte na tlačítko Settings (Nastavení), pak Printer Toolbox (Sady nástrojů tiskárny).
 3. Klikněte na kartu Services (Služby).
 4. Klikněte na možnost Align the Printheads (Zarovnat tiskové hlavy).
  Obrázek : V sadě nástrojů klikněte na možnost Zarovnat tiskové hlavy.
 5. Otevře se okno Align Printheads (Zarovnání tiskových hlav). Klepněte na možnost Align (Zarovnat).
 1. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Zapnout) ().
 2. Stiskněte tlačítko Resume (Pokračovat) () třikrát.
 3. Uvolněte tlačítko Power (Zapnout) (). Tiskárna vytiskne stránky zarovnání a kalibrace.

Krok 3: Zkontrolujte testovací vzorek 2

Ukazuje-li některý z barevných bloků v testovacím vzorku 2 bílé čáry, postupujte podle následujících pokynů pro vyčištění tiskových hlav.
Obrázek : Bílé čáry v testovacím vzorku 2
Poznámka:
Pokud jsou bílé čáry přes všechny barevné bloky a bílé čáry jsou i přes šedé bloky v testovacím vzorku 3, nečistěte tiskové hlavy - přejděte na další krok a zkalibrujte odřádkování.
Pokud jste nainstalovali software HP, který jste obdrželi s tiskárnou, můžete postupovat podle pokynů v levém sloupci níže. Pokud ne, můžete postupovat podle pokynů v pravém sloupci.
HP software je nainstalován
Žádný software HP
 1. Ujistěte se, že je v tiskárně založen nepoužitý bílý papír.
 2. Otevřete HP Solution Center Centrum řešení HP) a potom klepněte na tlačítko Settings (Nastavení), pak Printer Toolbox (Sady nástrojů tiskárny).
 3. Klikněte na kartu Services (Služby).
 4. Klikněte na tlačítko Clean Printheads (Vyčistit tiskové hlavy).
  Obrázek : Vyčištění tiskové hlavy prostřednictvím sady nástrojů tiskárny
 5. Otevře se okno Clean the Printheads (Vyčistit tiskové hlavy). Klikněte na tlačítko Clean (Vyčistit).
  Obrázek : Čištění okna tiskových hlav
  Po každé fázi čištění se vytiskne diagnostická stránka a zobrazí se další okno čištění.
  Obrázek : Po každé fázi čištění se vytiskne stránka
 6. Zobrazí se další okno Clean the Printheads (Vyčistit tiskové hlavy). Pokud vytištěná stránka vypadá dobře, klikněte na tlačítko Done (Hotovo). Pokud vytištěná stránka nevypadá dobře, klikněte na tlačítko Intermediate Clean (Střední čištění).
  Obrázek : Klikněte na tlačítko Hotovo nebo Střední čištění
 7. Pokud vytištěná stránka vypadá dobře, klikněte na tlačítko Done (Hotovo). Pokud vytištěná stránka nevypadá dobře, klikněte na tlačítko Advanced Clean (Pokročilé čištění).
  Obrázek : Klikněte na tlačítko Hotovo nebo Pokročilé čištění
 8. Pokud vytištěná stránka vypadá dobře, klikněte na tlačítko Done (Hotovo). Pokud vytištěná stránka nevypadá dobře, klikněte na tlačítko Clean Again (Čistit znovu) a zopakujte čistící sekvenci.
  Obrázek : Klikněte na tlačítko Hotovo nebo Čistit znovu
 1. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Zapnout) ().
 2. Stisknutím tlačítko Cancel (Storno) () dvakrát.
 3. Uvolněte tlačítko Power (Zapnout) ().
  Čištění trvá několik minut a po dokončení se vytiskne stránka. Pokud se na stránce nezobrazují žádné proužky, skončete zde. Jinak pokračujte na další úroveň čištění.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Zapnout) ().
 5. Stisknutím tlačítko Cancel (Storno) () dvakrát.
 6. Stiskněte tlačítko Resume (Pokračovat) () jednou.
 7. Uvolněte tlačítko Power (Zapnout) ().
  Druhá fáze čištění trvá několik minut a po jejím dokončení se vytiskne další stránka. Pokud se na stránce nezobrazují žádné proužky, skončete zde. Jinak pokračujte třetí úroveň čištění.
 8. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Zapnout) ().
 9. Stisknutím tlačítko Cancel (Storno) () dvakrát.
 10. Stiskněte tlačítko Resume (Pokračovat) () dvakrát.
 11. Uvolněte tlačítko Power (Zapnout) ().
  Třetí fáze čištění trvá několik minut a po jejím dokončení se vytiskne další stránka. Pokud se na stránce nezobrazují žádné proužky, skončete zde. Jinak pokračujte dočištěním.
 12. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Zapnout) ().
 13. Stisknutím tlačítko Cancel (Storno) () jednou.
 14. Stiskněte tlačítko Resume (Pokračovat) () 9krát.
 15. Uvolněte tlačítko Power (Zapnout) ().
  Dočištění trvá několik minut a po dokončení se vytiskne další stránka. Pokud se na stránce nezobrazují žádné proužky, skončete zde. Jinak je nutné vyměnit jednu nebo obě tiskové hlavy. Přejděte na postup výměny tiskové hlavy, uvedeném na jiném místě v tomto dokumentu.
Po vyčištění vytiskněte další diagnostickou stránku a sledujte, jestli se objeví vady:
 • Pokud nejsou žádné vady, ukončete řešení potíží zde.
 • Pokud na stránce vady jsou, zkuste provést další vyčištění tiskové hlavy.
 • Pokud jsou na stránce vady i po dalším čištění, přejděte na krok 6 v tomto dokumentu a vyměňte tiskové hlavy.

Krok 4: Zkontrolujte testovací vzorek 3

Pokud jsou na kterémkoli šedém blok v testovacím vzorku 3 tmavé čáry nebo bílá vynechání tam, kde ukazují šipky, zkalibrujte odřádkování:
Obrázek : Bílá vynechání v testovacím vzorku 3
Pokud jste nainstalovali software HP, který jste obdrželi s tiskárnou, můžete postupovat podle pokynů v levém sloupci níže. Pokud ne, můžete postupovat podle pokynů v pravém sloupci.
HP software je nainstalován
Žádný software HP
 1. Ujistěte se, že je v tiskárně založen nepoužitý bílý papír.
 2. Otevřete HP Solution Center (Centrum řešení HP) a potom klepněte na tlačítko Settings (Nastavení), pak Printer Toolbox (Sady nástrojů tiskárny).
 3. Klikněte na kartu Services (Služby).
 4. Vyberte možnost Calibrate Linefeed ((Kalibrovat odřádkování).
  Obrázek : Kalibrovat odřádkování prostřednictvím nástrojů
 5. Otevře se okno Advance Linefeed Calibration (Pokročilá kalibrace odřádkování). Klikněte na tlačítko OK.
 6. Po kalibraci vytiskněte další diagnostickou stránku. Pokud jsou v testovacím vzorku 3 stále bílé mezery, vaše tiskárna musí být opravena.
 1. Stiskněte a podržte tlačítko Power (Zapnout) ().
 2. Stiskněte tlačítko Resume (Pokračovat) () třikrát.
 3. Uvolněte tlačítko Power (Zapnout) (). Tiskárna vytiskne stránky zarovnání a kalibrace.

Řešení 5: Zkontrolovat obrázek

Pokud diagnostická zpráva o kvalitě tisku neuvádí žádné vady, funguje tiskový mechanismus a přívod inkoustu správně. Neexistuje žádný důvod, proč byste měli čistit, zarovnávat, kalibrovat nebo vyměňovat tiskové hlavy nebo inkoustové kazety. Namísto toho zkuste tato řešení:
 • Znovu si přečtěte první kroky tohoto dokumentu. Řada médií od jiných výrobců než HP může být s inkousty a tiskovými systémy HP nekompatibilní. Společnost HP nemůže ručit za kvalitu inkoustu jiných výrobců.
 • Ujistěte se, že má tištěný obrázek dostatečné rozlišení. Příliš zvětšené obrázky mohou být rozmazané nebo kostičkované.
 • Pokud se problém týká proužků u okrajů výtisku, použijte software instalovaný s produktem nebo jiný software k otočení obrázku o 180 stupňů. Na druhém konci výtisku by se problém neměl opakovat.
Zpřeházený nebo nesmyslný text nebo neúplný výtisk (grafika)
Pouze pro systém Windows: Pokud dochází k zpřeházenému, neuspořádanému nebo nesmyslnému textu, neúplným výtiskům, chybějícímu textu nebo grafice, přejděte do části V systému Windows se trvale tisknou stránky zvláštních nebo zpřeházených znaků (c04624188).

Řešení 6: Vyměnit jednu nebo obě tiskové hlavy

Pokud máte vadnou kazetu nebo tiskovou hlavu, může se na ně vztahovat záruka. Chcete-li zkontrolovat záruku na inkoustový nebo tonerový spotřební materiál, přejděte na stránku hp.com/go/learnaboutsupplies a přečtěte si informace o omezené záruce vztahující se na váš spotřební materiál.
Pokud jsou i po opakovaném čištění tiskové hlavy na diagnostické stránce kvality tisku přes čtverečky barev testovacího vzorku 2 bílé čáry (ale šedé čtverečky testovacího vzorku 3 žádné bílé čáry neobsahují), bude třeba vyměnit jednu nebo obě tiskové hlavy. Diagnostická stránka kvality tisku ukazuje, kterou tiskovou hlavu je třeba vyměnit.
Podívejte se na čtverečky barev označené jako testovací vzorek 2. Na některých by se mohly objevit bílé vodorovné proužky (pokud nejsou proužky na žádném čtverečku, jsou tiskové hlavy v pořádku).
 • Na černém čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou.
 • Na červeném čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou.
 • Na zeleném čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou.
Obrázek : Černé, červené a zelené čtverečky s proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro černou/žlutou
Obrázek černých, červených a zelených čtverečků s proužky v testovacím vzorku 2
 • Na azurovém čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro azurovou/purpurovou.
 • Na purpurovém čtverečku jsou proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro azurovou/purpurovou.
Obrázek : Azurové nebo purpurové čtverečky s proužky - vyměňte tiskovou hlavu pro azurovou/purpurovou
Obrázek azurových a purpurových čtverečků s proužky v testovacím vzorku 2
 1. Otevřete kryt .
 2. Přesvědčte se, že je v zásobníku 1 založen papír.
 3. Jestliže se vozík automaticky neposune doleva, stiskněte a držte tlačítko Resume (Pokračovat) () dokud se vozík nepřesune doleva. Počkejte, až se vozík tiskových kazet zastaví.
    Upozornění:
  Nelze pokračovat, dokud vozík není vlevo. Pokud se vozík nepřesune doleva automaticky, vypněte a opět zapněte tiskárnu a poté zkuste přidržet tlačítko Resume (Pokračovat) () znovu.
 4. Zvedněte pojistku tiskové hlavy.
  Obrázek : Zvednutí pojistky tiskové hlavy
 5. Uchopte úchytku tiskové hlavy a použijte ji k vytažení tiskové hlavy svisle nahoru z její pozice.
  Obrázek : V\tažení tiskové hlavy ze slotu
 6. Dokud je tisková hlava pořád v balení, alespoň šestkrát tiskovou hlavou zatřeste nahoru a dolů, až poté ji nainstalujte.
  Obrázek : Zatřeste tiskovou hlavou
 7. Vyjměte tiskovou hlavu z balení. Poté sejměte z trysek oranžové ochranné čepičky.
    Upozornění:
  Netřeste s tiskovými hlavami po sejmutí čepiček.
  Obrázek : Otevřete tiskovou hlavu a odstraňte oranžové čepičky
 8. Vložte tiskovou hlavu do barevně označeného slotu (štítek na tiskové hlavě musí odpovídat štítku na pojistce tiskové hlavy). Každou tiskovou hlavu pevně dotlačte, aby byl zajištěn řádný kontakt.
 9. Pojistku tiskové hlavy přitáhněte dopředu až na doraz a poté ji stlačte dolů, až zapadne. Při zajištění pojistky je třeba použít trochu síly.
 10. Zavřete kryt a pak počkejte, až zařízení zinicializuje tiskové hlavy a vytiskne stránky zarovnání.

Řešení 7: Opravit tiskárnu

Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.
Poznámka:
Ponechte si ukázku tisku, na které je vidět daný problém. Pokud budou inkoustové kazety, tisková hlava nebo tiskárna vyměněny v rámci záruky, zástupce podpory vás o tuto ukázku tisku požádá. Pokud bude tiskárna vrácena společnosti HP, je třeba zaslat ukázku tisku společně s tiskárnou. Až budete tiskárnu balit, dejte ukázkový výtisk do výstupního zásobníku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...