hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Aktualizujeme naše webové stránky!

  Pokud v tomto období zaznamenáte nějaké chyby, zkuste to znovu později. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP  - Řešení problémů se zobrazením a zvukem HDMI (Windows 10, 8, 7)

Tento dokument se týká počítačů HP s konektorem High-Definition Multimedia Interface (HDMI).
Při připojení počítače k zařízení HDMI, například monitoru, televizoru nebo reproduktorům s prostorovým zvukem, může docházet k určitým problémům se zobrazením či zvukem. Pomocí informací v tomto dokumentu zkontrolujte svá nastavení a odstraňte konkrétní problémy.

Použití správného kabelu HDMI pro vaše zařízení HDMI

Většina zařízení HDTV má více než jeden vstupní port HDMI, proto je velmi důležité, aby byl vstupní zdroj zařízení HDMI nastaven na stejný port HDMI, který je připojen k vašemu počítači, např. HDMI 2 na HDMI 2.
Jestliže váš počítač a zařízení HDMI používají jiné typy kabelu, je možné zakoupit adaptéry. Více informací získáte v dokumentu Overview of HDMI and DVI Connections for PCs (Přehled připojení HDMI a DVI pro počítače) .
Konektor pro kabel HDMI
19kolíkový port HDMI (normální)
Obrázek zástrčky na kabelu HDMI
19kolíkový konektor HDMI (normální)

Jako výchozí zvukové zařízení vyberte zvukový výstup HDMI

Systém Windows provádí výstup zvuku pouze do jednoho zařízení najednou. Vyberte požadované výstupní zařízení nastavením výchozího zařízení. Zvuk se poté při připojení a odpojení kabelů přepne na správná zařízení. Při přepínání mezi zvukem na počítači a zvukem na externím monitoru nebo televizoru otevřete zvuková zařízení, abyste zajistili, že je vybráno správné výstupní zařízení.
Jestliže zařízení nebylo již nakonfigurováno, potom se výstup HDMI nezobrazí ve vlastnostech zvuku, pokud není mezi zařízením HDMI a portem HDMI na počítači připojen kabel HDMI.
Poznámka:
Obrázky uvedené v tomto dokumentu se mohou od toho, co se bude zobrazovat při postupu podle těchto pokynů na počítači, lišit podle operačního systému a typu zvukového čipu.
Po připojení kabelu HDMI nakonfigurujte zvukový výstup. To vám umožní vybrat HDMI jako výchozí nastavení při použití připojení HDMI. Pokud nepoužíváte připojení HDMI, nastavení zvuku se přepne na reproduktory a sluchátka v počítači.
 1. Připojte kabel HDMI k počítači a k výstupnímu zařízení.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hlasitosti na hlavním panelu a poté vyberte možnost Zvuky nebo Zařízení pro přehrávání.
  Kliknutí na možnost Zvuky v nabídce hlasitosti
 3. Otevře se okno Zvuk. Na kartě Přehrávání vyberte možnost Reproduktory/sluchátka nebo Reproduktory a sluchátka a poté klikněte na tlačítko Nastavit výchozí.
  Poznámka:
  Použijte volbu Výchozí zařízení pro zvuková výstupní zařízení, jako jsou sluchátka nebo reproduktory. Použijte volbu Výchozí komunikační zařízení pro provádění a přijímání telefonních hovorů.
  Nastavení reproduktorů/sluchátek jako výchozího zvukového zařízení
 4. Vyberte výstupní zařízení připojené pomocí kabelu HDMI a poté klikněte na položku Nastavit výchozí.
  Nastavení výstupního zařízení připojeného pomocí kabelu HDMI jako výchozího zařízení
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na výstupní zařízení připojené pomocí kabelu HDMI a poté vyberte Zobrazit odpojená zařízení. Pokud je nakonfigurován, musí být kabel HDMI připojen.
  Výběr možnosti Zobrazit odpojená zařízení
 6. Chcete-li zobrazit všechna dostupná zvuková zařízení, klikněte pravým tlačítkem na libovolné zařízení zobrazené v okně Zvuk a vyberte možnosti Zobrazit zakázaná zařízení a Zobrazit odpojená zařízení .

Používání nástroje Poradce při potížích se zvukem systému Windows

Otevřete Poradce při potížích se zvukem.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Ovládací panel.
 2. Klikněte na možnost Řešení problémů.
 3. V části Hardware a zvuk klikněte na možnost Odstranit potíže s přehráváním zvuku.
  Poznámka:
  Ke spuštění tohoto programu je vyžadováno oprávnění správce. Po vyzvání potřeby zadejte heslo správce nebo potvrzení.
   Kliknutí na tlačítko Odstranit potíže s přehráváním zvuku
 4. Otevře se Poradce při potížích se zvukem. Klikněte na tlačítko Další. Poradce při potížích spustí kontrolu stavu služby zvuku.
  Kliknutím na tlačítko Další spusťte Poradce při potížích s přehráváním zvuku
 5. Vyberte zařízení, jehož potíže chcete řešit, a poté klikněte na tlačítko Další.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce proveďte změny navrhované poradcem při potížích. Po dokončení poradce při potížích zavřete.

Provedení úplného resetu a aktualizace ovladačů zařízení

Před odstraňováním konkrétního problému vždy proveďte úplný reset a aktualizujte ovladače zařízení v počítači pomocí následujících kroků.

Řešení konkrétních potíží s rozhraním HDMI

V následujících tématech vyhledejte svůj problém s HDMI a použijte návrhy na jeho odstranění.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...