hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Nastavení a používání služby HP ePrint

Tento dokument je určen pro tiskárny HP s webovými funkcemi, které podporují službu HP ePrint.
HP ePrint je zabezpečená cloudová služba, která umožňuje tisknout z libovolného místa s aktivním připojením k internetu. Stačí poslat e-mailem dokument nebo fotografii, které chcete tisknout, přímo na tiskárnu.
Krok 1: Zkontrolujte požadavky nastavení služby HP ePrint
Před nastavením tiskárny pro službu HP ePrint se ujistěte, že tiskárna splňuje následující požadavky. Pokud tiskárna požadavky nesplňuje, nemůže službu HP ePrint používat.
  Poznámka:
Pokud tiskárnu připojíte pomocí kabelu USB, služba HP ePrint nebude fungovat.
 1. Ujistěte se, že tiskárna podporuje službu HP ePrint.
  Na ovládacím panelu tiskárny vyhledejte logo, tlačítko nebo ikonu služby HP ePrint.
  Příklady loga HP ePrint
  Obrázek: Logo HP ePrint.
  Obrázek: Logo HP ePrint.
  Pokud na ovládacím panelu tiskárny není tlačítko nebo ikona, přejděte do nabídky Nastavení webových služeb, Nastavení sítě nebo Nastavení bezdrátové sítě a v závislosti na modelu tiskárny vyhledejte nabídku webových služeb.
  Pokud si nejste jisti, zda je vaše tiskárna podporována, přejděte do části Řešení mobilního tisku kompatibilní s tiskárnami HP.
 2. Ujistěte se, že je počítač připojený ke kabelové síti (Ethernet) nebo k bezdrátové síti s aktivním připojením k internetu.
 3. Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k internetu.
  • Pokud je tiskárna připojena ke kabelové síti (Ethernet), zkontrolujte kabel a kontrolky na portu Ethernet tiskárny. Pokud je připojen kabel, zelený indikátor připojení by měl svítit a oranžový indikátor aktivity by měl blikat.
  • Pokud je vaše tiskárna připojena bezdrátovým připojením, zkontrolujte, zda je zapnuta bezdrátová funkce a zda je tiskárna připojena ke stejné síti jako váš počítač.
   Některé tiskárny mají na přední straně ikonu bezdrátového připojení a modrou kontrolku. Ujistěte se, že tato kontrolka svítí a nebliká.
Krok 2: Zapněte Webové služby
Zapnutí webových služeb z ovládacího panelu tiskárny nebo integrovaného webového serveru (EWS) umožní vaší tiskárně bezpečně komunikovat přes internet s webovými tiskovými službami, například HP ePrint. Přečtěte si kapitolu, která odpovídá typu ovládacího panelu vaší tiskárny a která popisuje postup vypnutí webových služeb.
  Poznámka:
Chcete-li používat službu HP ePrint, musí být zapnuté webové služby a je nutné pravidelně provádět aktualizace firmwaru.
Krok 3: Získejte e-mailovou adresu tiskárny
Po zapnutí webových služeb vyčkejte, až tiskárna vytiskne stránku Využijte svoji tiskárnu na maximum nebo Důležité pokyny k instalaci tiskárny. Informační stránka obsahuje informace o webových službách a uvádí e-mailovou adresu tiskárny nebo deklarovaný kód tiskárny.
Občas dojde při tisku informační stránky ke zpoždění. Pokud jste zapnuli webové služby, ale stránka se nevytiskne, počkejte 5 až 10 minut. Pokud se stránka stále netiskne, vypněte a znovu zapněte webové služby, abyste získali novou informační stránku.
Na informačním listu vyhledejte e-mailovou adresu tiskárny a pak pokračujte dalším krokem.
Obrázek : Příklad deklarovaného kódu tiskárny na informační stránce
Obrázek: Příklad deklarovaného kódu tiskárny na informační stránce
Pokud se na informační stránce nezobrazuje e-mailová adresa tiskárny, má e-mailová adresa tiskárny podobu deklarovaného kódu tiskárny doplněného o @hpeprint.com. Například 87ajush35evfl@hpeprint.com.
Krok 4: Tiskněte pomocí služby HP ePrint
Služba HP ePrint tiskové úlohy zpracovává odesláním dokumentů a fotografií bezpečně do tiskárny prostřednictvím e-mailu. Pokud máte aktivní připojení k internetu a e-mailový účet, můžete odesílat tiskové úlohy z počítače, notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu.
Před tiskem nezapomeňte zkontrolovat následující požadavky na e-mail služby HP ePrint:
 • Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu tiskárny .
  Pokud jsou ve stejném poli jako e-mailová adresa tiskárny další e-mailové adresy, server HP ePrint tiskovou úlohu zruší. Pokud chcete uvést další příjemce, zadejte e-mailovou adresu do pole Kopie: .
 • Do pole Předmět zadejte předmět. Prázdný předmět e-mailu může způsobit, že server HP ePrint tiskovou úlohu zruší.
  Řádek s předmětem e-mailu se nevytiskne.
 • Celková velikost e-mailu musí být 10 MB nebo méně, včetně příloh.
 • Ne více než 10 příloh na tiskovou úlohu e-mailu.
 • Níže jsou uvedeny podporované typy souborů dokumentů: textové (.txt), PDF, HTML, Microsoft Word (.doc a .docx), Microsoft PowerPoint (.ppt a .pptx) a Microsoft Excel (.xls a .xlsx).
 • Níže jsou uvedeny podporované typy souborů fotografií: .bmp, .gif, .jpg, .png a .tiff.
 • Fotografie musí mít horizontální a vertikální rozlišení 100 pixelů nebo vyšší.
 • Digitálně podepsané, zašifrované nebo heslem chráněné dokumenty nejsou službou HP ePrint podporovány.
 • Soubory OpenOffice nejsou službou HP ePrint podporovány.
 • Služba HP ePrint nepodporuje duplexní tisk (tisk na obě strany papíru).
 • Nelze vytisknout e-mailové přílohy, aniž byste zároveň nevytiskli také samotný e-mail.
 • Časová razítka serveru HP ePrint přesně neodpovídají tomu, kdy byla tisková úloha vytvořena nebo vytištěna.
Nejčastější dotazy
Níže zkontrolujte seznam nejčastějších dotazů týkajících se nastavení a používání služeb HP ePrint.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...