hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Tiskárna je v režimu offline (Windows)

Tento dokument je určen pro všechny tiskárny a počítače HP se systémem Windows.
V počítači se zobrazí stav offline nebo printer offline (tiskárna je offline) a tiskárna netiskne.
Příklady stavových zpráv tiskárny offline

Krok 1: Použijte nástroj HP Print and Scan Doctor ke kontrole konektivity

Stáhněte speciální verzi nástroje HP Print and Scan Doctor, vytvořenou konkrétně kvůli tomu, aby se stavem tiskárny offline pomohla.
 1. Stáhněte si nástroj HP Print and Scan Doctor.
 2. Spusťte aplikaci HPPSdr.exe z umístění stažených souborů v počítači.
 3. Po otevření aplikace HP Print and Scan Doctor klikněte na tlačítko Start a pak vyberte svoji tiskárnu.
  • Pokud vaše tiskárna není na seznamu uvedena, vypněte ji a zapněte a klikněte na tlačítko Opakovat.
  • Pokud existuje problém s připojením, postupujte podle pokynů v aplikaci HP Print and Scan Doctor.
 4. Pokud vás obrazovka vyzve, abyste zapnuli aktualizace tiskárny, klikněte na možnost Ano.
 5. Pokud se zobrazí obrazovka s výzvou k nastavení tiskárny jako výchozí, klikněte na tlačítko Ano.
 6. Zkuste tisknout. Jestliže tiskárna stále zůstává offline, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 2: Ručně nastavte výchozí tiskárnu

Přesvědčte se, že výchozí ovladač tiskárny odpovídá tiskárně, na kterou se pokoušíte tisknout.

Krok 3: Zkontrolujte port tiskárny a stav služeb systému Windows

Pokud tiskárna používá port WSD, zkontrolujte stav služeb zjišťování funkcí systému Windows a poté v případě potřeby přidejte port TCP/IP.
 1. V systému Windows vyhledejte výraz ovládací panely, otevřete Ovládací panely a poté kliknutím na tlačítko Zobrazit zařízení a tiskárny otevřete okno Zařízení a tiskárny.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, vyberte možnost Vlastnosti tiskárny a poté klikněte na kartu Porty.
 3. Zkontrolujte, zda tiskárna používá port WSD.
  Tiskárna využívající port WSD
  • Pokud tiskárna nepoužívá port WSD, přejděte k dalšímu kroku v tomto dokumentu.
  • Pokud tiskárna používá port WSD, pokračujte těmito kroky.
 4. V systému Windows vyhledejte výraz služby a otevřete seznam služeb.
 5. V seznamu vyhledejte položky Hostitel poskytovatele rozpoznávání funkcePublikování prostředků rozpoznávání funkcí a poté zkontrolujte sloupce StavTyp spouštění.
  Poznámka:
  Některé antivirové programy nebo software brány firewall tyto služby v důsledku zásad IT vypnou. Požádejte o pomoc podporu IT nebo dodavatele antivirového softwaru.
  • Pokud je stav obou služeb „Spuštěno“ a typ spouštění je „Automaticky“, pokračujte dalším krokem.
  • Pokud je sloupec se stavem služeb prázdný a typ spouštění je „Ruční“, klikněte pravým tlačítkem na název, vyberte možnost Vlastnosti a nastavte Typ spouštění na Automaticky. Poté v části Stav služby klikněte na možnost Spustit. Klikněte na tlačítko OK a pokračujte dalším krokem.
 6. Vraťte se do okna Zařízení a tiskárny, stiskněte klávesu F5 a poté kliknutím na název tiskárny zobrazte její stav.
  • Pokud tiskárna již není v režimu offline, problém je vyřešen.
  • Pokud je tiskárna stále v režimu offline, pokračujte těmito kroky.
 7. Z nabídky Nastavení nebo Bezdrátové připojení v tiskárně vytiskněte zprávu o konfiguraci sítě.
 8. Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, vyberte možnost Vlastnosti tiskárny, klikněte na kartu Porty a poté klikněte na tlačítko Přidat port.
 9. Vyberte Standardní port TCP/IP a poté klikněte na položku Nový port.
 10. Podle pokynů přidejte nový port pomocí informací uvedených ve zprávě o konfiguraci sítě.
  Poznámka:
  Při vytváření portu je preferován název hostitele, protože v síti DHCP se může změnit IP adresa tiskárny.
 11. Vraťte se do okna Zařízení a tiskárny, stiskněte klávesu F5 a poté kliknutím na název tiskárny zobrazte stav tiskárny.
  • Pokud tiskárna již není v režimu offline, problém je vyřešen.
  • Jestliže je tiskárna stále offline, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 4: Vytvořte připojení pomocí ruční IP adresy (pouze síťová připojení)

Použijte IP adresu tiskárny k ručnímu připojení k tiskárně.
Poznámka:
Tento postup vyžaduje, aby byla tiskárna připojena ke směrovači.
 1. Vytiskněte stránku konfigurace sítě.
  • Pokud tiskárna obsahuje ovládací panel s displejem s nabídkami, vytiskněte z nabídky nastavení sítě stránku konfigurace sítě.
  • Pokud vaše tiskárna displej s nabídkami nemá, vytiskněte stránku konfigurace sítě pomocí tlačítek na ovládacím panelu tiskárny. U mnoha tiskáren stačí stisknout a podržet tlačítko Storno po dobu 3 až 5 sekund nebo do té doby, dokud se nevytiskne zpráva. Pokud stisknutí tlačítka Storno u vašeho modelu tiskárny nezabere, přejděte na stránky Zákaznické podpory HP, vyhledejte svůj model tiskárny a poté vyhledejte dokument Tisk zkušebních stránek.
 2. Na stránce konfigurace sítě vyhledejte stav sítě dle svého typu síťového připojení (kabelové nebo bezdrátové).
  • Pokud je stav „připojeno“, pokračujte následujícími kroky.
  • Pokud stav není „připojeno“, je tiskárna odpojena od sítě. Přejděte k části Připojení k bezdrátové tiskárně HPa poté tiskárnu k síti připojte pomocí uvedeného postupu.
 3. Vyhledejte IP adresu, masku podsítěvýchozí bránu pro svůj typ síťového připojení (kabelové nebo bezdrátové). Pokud naleznete jiná čísla pro protokol IPv4 a IPv6, budete potřebovat pouze číslo IPv4.
 4. Vyhledejte adresy URL pro integrovaný webový server (EWS).
  Poznámka:
  Vaše tiskárna může mít více než jednu adresu URL.
 5. Na počítači připojeném k vaší síti otevřete internetový prohlížeč, do adresního řádku zadejte jednu z adres URL a stisknutím klávesy Enter otevřete integrovaný webový server (EWS) tiskárny. Pokud se server EWS nezobrazí, vyzkoušejte jiný prohlížeč.
 6. Na serveru EWS klikněte na kartu Síť nebo Sítě, v závislosti na typu sítě otevřete nabídku Kabelové připojení nebo Bezdrátová síť a poté klikněte na možnost Konfigurace IPv4.
 7. Vyberte možnost Ruční IP, klikněte na položku Navrhnout ruční IP adresu a poté zkontrolujte, zda se čísla IP adresy, masky podsítě a výchozí brány shodují se stránkou konfigurace sítě.
  Pokud položku Navrhnout ruční IP adresu nevidíte, zadejte IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu ručně.
 8. Zapište si IP adresu na papír. Možná ji budete potřebovat později.
 9. Klikněte na tlačítko Použít a poté počkejte na potvrzení změn.
 10. Vraťte se do okna Zařízení a tiskárny, stiskněte klávesu F5 a poté kliknutím na název tiskárny zobrazte stav tiskárny.
  • Pokud tiskárna již není v režimu offline, problém je vyřešen.
  • Jestliže je tiskárna stále offline, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 5: Připojte počítač k portu TCP/IP (pouze systém Windows, pouze připojení přes síť)

Po nastavení ruční IP adresy tiskárny přidejte do systému Windows port tiskárny, která odpovídá této nové IP adrese.
 1. V systému Windows vyhledejte a otevřete položku Tiskárny a skenery.
 2. Klikněte na název tiskárny a pak vyberte možnost Spravovat.
 3. Klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Porty a poté na možnost Přidat port.
 5. Vyberte Standardní port TCP/IP a poté klikněte na položku Nový port.
  Obrázek : Vytvoření nového portu TCP/IP
  Okno Porty tiskárny s vybranou položkou Standardní port protokolu TCP/IP a zvýrazněným tlačítkem Nový port
 6. Zadejte IP adresu tiskárny, kterou jste si poznamenali dříve, a poté klikněte na tlačítko Další.
 7. Vyberte ze seznamu nový standardní port TCP/IP a klikněte na tlačítko OK.
  Poznámka:
  V seznamu zařízení se může zobrazit druhé tiskové zařízení. Neprovádějte odinstalaci žádné z těchto tiskáren. Opusťte obě zařízení tiskárny.
 8. Zkuste tisknout. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Odstranění potíží s připojením k tiskárně


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...