hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Řešení problémů se širokopásmovým připojením k internetu (Windows 7)

Tento dokument se týká počítačů HP se systémem Windows 7.
Tento dokument obsahuje řešení nejběžnějších problémů se širokopásmovým připojením. Problémy s připojením mohou být důsledkem špatné kvality signálu na telefonní lince DSL nebo lince koaxiálního kabelu, špatného připojení kabelů (ohnuté kabely nebo kontakty), problémů u poskytovatele služeb internetu nebo chybějícího či nesprávně nakonfigurovaného softwaru.
Problémy s připojením u širokopásmového připojení mohou způsobovat zobrazování následujících zpráv v systému Windows 7 a aplikaci Internet Explorer.
 • Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku.
 • Pracovat offline: V tomto okamžiku není připojení k internetu k dispozici.
 • Nepřipojeno: Nyní nejste připojeni k žádné síti.
Tento dokument může pomoci při řešení většiny problémů, které způsobují uvedené zprávy.

Než začnete s řešením problémů s širokopásmovým připojením

Před zahájením odstraňování problémů s širokopásmovým připojením nejprve zkontrolujte následující položky a ujistěte se, zda je nastaven účet u poskytovatele služeb internetu (ISP). Poskytovatel služeb internetu (ISP) by vám měl poskytnout důležité informace a hardware nutný k nastavení účtu:
 • Kabelové připojení může vyžadovat hardwarové zařízení, jako je například kabelový modem nebo modem DSL, a může být nutná aktivace u ISP.
 • Vaše heslo, pokud je ISP vyžaduje.
 • Veškerý speciální software, pokud jej ISP vyžaduje.
 • Pokud máte problémy s připojením ke službě elektronické pošty nebo k diskusním skupinám, vyžádejte si nezbytné informace k nastavení od svého ISP: e-mail (SMTP a Pop3), diskusní skupina, šifrování nebo nastavení komprese.

Odstraňování problémů s širokopásmovým připojením v systému Windows 7

Prostudujte a proveďte jednotlivé kroky, dokud nenaleznete řešení problému.

Krok 1: Reset širokopásmového zařízení (například modemu nebo směrovače) v systému Windows 7

 1. Zcela vypněte počítač. Klikněte na tlačítko Start a poté na položku Vypnout.
  Vypínání počítače
 2. Odpojte síťový kabel od všech širokopásmových zařízení (například širokopásmového modemu, bezdrátového směrovače nebo kombinace směrovač/modem) a vyčkejte, až zhasnou indikátory LED aktivity na zařízení. Počkejte alespoň jednu minutu.
 3. Opětovně připojte napájení modemu a nechte jej znovu navázat připojení k poskytovateli služeb internetu. Je-li modem vybaven indikátory, počkejte, než začnou signalizovat připojení.
 4. Používáte-li oddělený bezdrátový směrovač, opětovně připojte napájení směrovače a nechte jej znovu navázat připojení k modemu a dalším součástem.
 5. Jakmile se modem a směrovač opětovně připojí, zapněte počítač.
 6. V oznamovací oblasti klikněte na ikonu Síťové připojení a poté klikněte na tlačítko Připojit vedle názvu bezdrátové sítě.
  Pokud název sítě není zobrazen, kliknutím na tlačítko Obnovit vyhledejte signál bezdrátové sítě.
  Zkuste se připojit k Internetu. Pokud problém s připojením přetrvává, pokračujte dalším krokem a zkontrolujte připojení kabelů.

Krok 2: Kontrola připojení kabelů k odstranění problémů se širokopásmovým připojením

Při kontrole kabelového připojení použijte následující postup:
 1. Vypněte počítač.
 2. Odpojte od počítače všechny kabely kromě napájecího kabelu, myši, klávesnice a monitoru. Poznačte si, do kterých konektorů byly kabely zapojené.
 3. Odpojte kabely použité k připojení počítače k širokopásmovému zařízení a veškeré kabely použité k připojení širokopásmového zařízení k zásuvce na stěně - síťové kabely (RJ45), telefonní kabely (RJ11 pro DSL), koaxiální kabely (kabelové modemy), kabely USB nebo kabely jiných typů.
 4. Zkontrolujte, zda na konektorech kabelů nejsou ohnuté nebo poškozené kolíky, a zkontrolujte i vnitřky konektorů na počítači a směrovači nebo kabelovém modemu. Zkontrolujte také, zda není kabel ohnutý nebo proříznutý. Kabel, který jeví známky poškození, opravte nebo vyměňte.
 5. Připojte kabel ze zásuvky na stěně do konektoru kabelového modemu nebo modemu DSL či směrovače. Pokud máte kabelový modem, obvykle se jedná o koaxiální kabel s kulatým průřezem. Pokud máte připojení typu DSL, jedná se o telefonní šňůru - obvykle s konektorem RJ11.
 6. Připojte jeden síťový kabel (RJ45) z počítače do konektoru v zadní části kabelového modemu nebo modemu DSL či směrovače. Neveďte kabely vedle reproduktorů a nesmotávejte nadměrnou délku kabelů. Je-li to možné, použijte kabel, který je dlouhý maximálně 1,83 metru. Ujistěte se, že připojujete správný typ kabelu ze směrovače do počítače (viz následující obrázek).
  Poznámka:
  Používáte-li bezdrátové připojení, můžete je nakonfigurovat později, jakmile zjistíte, že je možné připojit počítač k internetu pomocí přímého připojení síťovým kabelem.
    Kabely s popisy.
  1. Síťový kabel RJ45 - Cat5/Cat6. Použijte tento typ kabelu k propojení směrovače/modemu a síťového portu na počítači.
  2. Telefonní kabel RJ11. Nepoužívejte tento kabel pro připojení k počítači.
  3. Speciální telefonní kabel se 6 vodiči. Nepoužívejte tento typ kabelu.
  4. Kabel USB. Kabelem USB lze připojit spoustu směrovačů/modemů. Než použijete kabel USB, použijte síťový kabel RJ45. Nepřipojujte zároveň kabel USB a síťový kabel - připojte vždy jen jeden.
 7. Zapněte počítač.
 8. Počkejte, až se systém Windows plně spustí a zobrazí se plocha. Poté otevřete okno prohlížeče a zkuste se připojit k internetu. Pokud problém s připojením přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Použití nástrojů pro diagnostiku a řešení problémů systému Windows 7 pro testování širokopásmového připojení

V systému Windows 7 je k dispozici síťový diagnostický nástroj a Poradce při odstraňování potíží se sítí. Oba tyto nástroje pomáhají identifikovat problémy v síti a poskytují možná řešení.

Krok 4: Resetování nastavení webového prohlížeče v systému Windows 7

Připravte systém Windows na odstraňování potíží a řešení většiny problémů souvisejících s prohlížením internetu obnovením nastavení internetu.
Poznámka:
Tyto kroky lze použít k obnovení nastavení internetu aplikace Internet Explorer. Chcete-li obnovit nastavení u jiného prohlížeče, postupujte podle pokynů v nápovědě tohoto prohlížeče.
 1. Zavřete všechna okna aplikace Internet Explorer.
 2. Klikněte na tlačítko Start, na možnost Ovládací panely a na možnost Síť a Internet.
  Okno Ovládací panely sítě a Internetu
 3. Klikněte na položku Možnosti Internetu.
  Zobrazí se okno Vlastnosti Internetu.
 4. Klikněte na záložku karty Upřesnit a na tlačítko Obnovit.
  Tlačítko Obnovit na kartě Upřesnit v okně Vlastnosti Internetu
  Zobrazí se okno Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer.
 5. Přečtěte si informace obsažené v tomto okně, zaškrtněte políčko Odstranit osobní nastavení a klikněte na tlačítko Obnovit.
  Okno Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer
 6. Po dokončení obnovení nastavení klikněte na možnost Zavřít.
 7. Zkuste se připojit k internetu. Pokud potíže přetrvávají, pokračujte dalším krokem a znovu nainstalujte síťový software.

Krok 5: Přeinstalace softwaru síťového adaptéru ve Správci zařízení v systému Windows 7

Problémy se širokopásmovým připojením mohou být způsobeny potížemi se síťovým adaptérem. Síťový adaptér přeinstalujete ve Správci zařízení následujícím postupem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a do pole hledání zadejte Správce zařízení. Klikněte na možnost Správce zařízení.
  Otevření Správce zařízení v poli hledání
 2. Dvakrát klikněte na kategorii Síťové adaptéry.
  Okno Správce zařízení s rozbaleným seznamem síťových adaptérů
 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na název síťového adaptéru a poté vyberte možnost Odinstalovat.
 4. V okně Potvrdit odinstalaci zařízení klikněte na tlačítko OK.
 5. Po odinstalaci softwaru síťového adaptéru restartujte počítač. Počítač přeinstaluje software ovladače zařízení.
 6. Po restartu počítače a dokončení instalace softwaru ovladače zařízení se zkuste připojit k internetu. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 6: Aktualizace síťových ovladačů z webu společnosti HP

Z jiného počítače s přístupem k internetu vyhledejte síťové ovladače pro svůj produkt na webu společnosti HP. Pokud je k dispozici, stáhněte a nainstalujte nejaktuálnější verzi síťového hardwaru, který používáte. Postupujte následujícím způsobem.
 1. Přejděte na stránku Stažení softwaru a ovladačů.
 2. Pokud se zobrazí stránka Identifikujte svůj produkt a začněte, vyberte typ svého počítače, zadejte název modelu počítače a pak klikněte na tlačítko Odeslat.
 3. Pokud se zobrazí webová stránka Odpovídající produkty, vyberte v seznamu číslo svého modelu.
  Zobrazí se stránka s výsledky vyhledávání softwaru pro váš počítač s vybraným výchozím operačním systémem.
 4. V seznamu dostupných kategorií softwaru a ovladačů klikněte na kategorii aktualizací ovladače sítě nebo modemu.
 5. Klikněte na tlačítko Stáhnout a poté podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladače do počítače, ve kterém dochází k problému.
 6. Po dokončení restartujte počítač, znovu otevřete okno prohlížeče a zjistěte, zda se můžete připojit k internetu. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.

Krok 7: Kontaktování poskytovatele služeb internetu po otestování síťového připojení

Pokud má počítač stále problémy s připojením k internetu a test sítě proběhne úspěšně, je možné, že služba Internet je nedostupná. Zavolejte na telefonní číslo místní podpory svého ISP a nahlaste, že vaše služba Internet je možná nedostupná. Nezapomeňte poskytnout pracovníkům ISP informace ze síťového diagnostického nástroje.

Krok 8: Obnovení nastavení protokolu IP v systému Windows 7

Pokud ISP potvrdí, že služba Internet je aktivní, můžete resetovat připojení k internetu v počítači, vytvořit nové připojení a získat novou IP adresu. Při obnově nastavení sítě internet postupujte podle následujících pokynů.
Poznámka:
Pokud jste od poskytovatele služeb internetu obdrželi nastavení a postupy pro řešení potíží, použijte je místo kroků uvedených v této části.

Krok 9: Použití Obnovení systému Microsoft k obnovení připojení k síti

Pokud se po řešení potíží stále nemůžete připojit k internetu, použijte funkci Obnovení systému Microsoft a vraťte se do doby, kdy připojení k internetu fungovalo správně. Další informace naleznete v části Použití obnovení systému Microsoft (Windows 7)..
Po dokončení obnovení počítače se znovu zkuste připojit k internetu. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem a použijte nástroj Obnovení systému HP.

Krok 10: Použití nástroje HP System Recovery k obnovení připojení k síti

Pokud se po řešení potíží a použití Obnovení systému Microsoft stále nemůžete připojit k internetu, uložte všechny důležité soubory a pomocí nástroje HP System Recovery resetujte software v počítači zpět do původního stavu. Další informace naleznete v části Obnovení pomocí nástroje HP System Recovery..
Poznámka:
Pokud jste vyzkoušeli všechny dostupné kroky řešení problémů a stále se nemůžete připojit k internetu, je nutné provést servis počítače.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...