hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP - Tisk dokumentů (systém Mac)

Tento dokument je určen pro tiskárny HP a počítače se systémem Mac.
Při tisku dokumentů z počítače se systémem Mac můžete změnit související nastavení tiskové úlohy.

Tisk dokumentu

Otevřete okno tisku a změňte nastavení tiskové úlohy tak, abyste dosáhli nejlepších výsledků.
 1. Před tiskem upravte dokument, například upravte písmo a velikost textu, zvolte možnosti rozvržení a změňte další nastavení vzhledu.
 2. V aplikaci, ve které jste vytvořili dokument, klikněte na nabídku Soubor a poté na možnost Tisknout.
  Otevře se okno nastavení tiskárny. Pokud v okně nevidíte následující možnosti, klikněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti.
  Obrázek : Okno nastavení tisku v systému Mac
  Okno nastavení tisku v systému Mac
 3. Vyberte svou tiskárnu z nabídky Tiskárna.
 4. Z nabídky Předvolby vyberte možnost, která platí pro vaši tiskovou úlohu nebo typ papíru.
 5. Klikněte na nabídku bez názvu uprostřed okna a vyberte si z různých typů nastavení a poté změňte některé níže uvedené nastavení. Dostupná nastavení tisku a názvy nabídek se liší podle tiskárny a aplikace, ze které tisknete.
  Obrázek : Otevřená místní nabídka nastavení tisku bez názvu s vybranou možností Rozvržení
  Otevřená místní nabídka nastavení tisku bez názvu s vybranou možností Rozvržení
  Nastavení
  Umístění
  Typ a formát papíru
  Nastavte použitý typ papíru, například obyčejný papír, brožuru nebo jiné speciální typy tak, aby tiskárna použila při tisku správný papír.
  Nabídka Typ papíru nebo Typ média v nastaveních Typ papíru/kvalita nebo Média a kvalita
  V nabídce Velikost papíru vyberte příslušný formát papíru. Je-li to nutné, kliknutím na tlačítko se šipkou nahoru v horní části místní nabídky zobrazíte další formáty. Je-li k dispozici nabídka Správa vlastních formátů, kliknutím na ni vytvoříte nový formát papíru. Další informace najdete v části Vytvoření vlastních formátů papíru.
  Zásobník nebo zdroj papíru
  Pokud má vaše tiskárna má více než jeden zásobník, vyberte zásobník, do kterého jste vložili papír.
  V závislosti na tiskárně můžete zvolit způsob výběru zásobníku, ze kterého tisknete:
  • Nabídka Podávat z nebo Zdroj papíru v nastaveních Typ papíru/kvalita nebo Média a kvalita
  • Možnosti nabídky Podávání papíru, díky kterým lze určit zásobníky, ze kterých se budou podávat stránky
  • Položky Předvoleb pro možnosti nastavení papíru a zásobníku
  Kvalita: Měří se v bodech rozlišení tisku na palec (DPI). Pokud bude hodnota DPI vyšší, budou výtisky jasnější a detailnější, ale zpomalí se rychlost tiskárny a tiskárna může spotřebovat více inkoustu. Rychlosti tisku naleznete v technických údajích k tiskárně (měří se ve stránkách za minutu).
  • Koncept: Nejnižší DPI se obvykle používá při nízké hladině inkoustu v kazetě nebo když není třeba tisk vysoké kvality
  • Normální: Výchozí kvalita nastavení vhodná pro většinu tiskových úloh
  • Nejlepší: Vyšší DPI než u nastavení Normální
  • Maximální DPI: Nejvyšší nastavení DPI k dispozici pro některé tiskárny
  Nabídka Kvalita nebo Kvalita tisku nebo posuvník v nastavení Typ papíru/kvalita nebo Média a kvalita
  Tisk barevně nebo černobíle: V závislosti na tiskárně může být k dispozici následující nastavení:
  • Barevně: Tiskárna používá k tisku dokumentů s barevným textem nebo obrázky všechny kazety
  • Černobílá barva nebo Pouze černý inkoust: Tiskárna používá pouze černou inkoustovou kazetu; vhodné pro černobílý tisk normální nebo nižší kvality
  • Odstínů šedi: Tiskárna používá inkoust ze všech kazet k vytvoření širší škály tónů černé a šedé; vhodné pro vysoce kvalitní černobílý tisk
  V závislosti na tiskárně existuje několik způsobů, jak vybrat barevný a černobílý tisk:
  • V hlavním okně nastavení tisku vyberte možnost Černobílý
  • V nastavení Typ papíru/kvalita klikněte na trojúhelník vedle možnosti Možnosti barev (pokud je k dispozici), klikněte na nabídku Barva a poté výběrem možnosti ColorSmart/sRGB pro barevný tisk nebo možnosti Odstíny šedi vyberte možnosti odstínů šedi nebo pouze černého inkoustu
  • V nastavení Barva klikněte na trojúhelník vedle možnosti Pokročilé
  • Vyberte možnost barvy z nabídky Předvolby
  Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk)
  V závislosti na tiskárně můžete automaticky tisknout na obě strany papíru nebo nastavte tiskovou úlohu na ruční otáčení stránek.
  V hlavním okně tisku nebo v nabídce Rozvržení vyberte nastavení Oboustranný nebo v nabídce Manipulace s papírem vyberte nastavení Stránky k vytisknutí, ve kterém se nejprve vytisknou liché stránky, které otočíte, a následně vytisknete sudé stránky.
  V článku Tisk na obě strany papíru (systém Mac) naleznete podrobné pokyny k nastavení tiskových úloh a vložení a otočení papíru pro daný typ tiskárny.
  Přizpůsobení formátu papíru
  Pokud je tisknutý dokument větší nebo menší než rozměry papíru, můžete automaticky upravit měřítko tak, aby odpovídalo papíru.
  V nastavení Manipulace s papírem vyberte možnost Přizpůsobení velikosti papíru a poté vyberte daný formát papíru v nabídce Cílový formát papíru
 6. Klikněte na tlačítko Tisk.

Nejčastější dotazy

Další pokyny k tisku dokumentů na počítačích se systémem Mac a související požadavky naleznete v odpovědích na následující otázky.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...