hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Výměna desky plošných spojů faxu

Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu desky plošných spojů faxu.
Před provedením servisu
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu sady desky plošných spojů faxu
  A2W77-67910
  Sada desky plošných spojů faxu s pokyny
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.
Krok 1: Odebrání formátovacího modulu
 1. Postupujte takto:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
     Varování:
   Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 30 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
  3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
 2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu.
  Obrázek : Odebrání formátovacího modulu
 3. Vysuňte formátovací modu přímo z produktu a vyjměte jej.
  Obrázek : Odebrání formátovacího modulu
Krok 2: Vyjmutí desky plošných spojů faxu
  Upozornění:
Sestava je citlivá na elektrostatické výboje.
 1. Lokalizujte desku plošných spojů faxu instalovanou ve formátovacím modulu.
  Obrázek : Lokalizujte desku plošných spojů faxu
 2. Uvolněte desku plošných spojů faxu tak, že vytáhnete konec s konektorem (ne konec s portem telefonu) nahoru a pak ven z formátovače.
  Obrázek : Uvolněte konektorový konec desky plošných spojů faxu
 3. Opatrně vyjměte desku plošných spojů faxu z držáku formátovače.
    Poznámka:
  Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.
  Obrázek : Vyjmutí desky plošných spojů faxu
Krok 3: Vyjměte náhradní desku plošných spojů faxu z obalu
Vyjměte náhradní sestavu z obalu.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste vadnou sestavu šetrně zlikvidovali.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení
Krok 4: Instalace desky plošných spojů faxu
  Upozornění:
Sestava je citlivá na elektrostatické výboje.
 1. Vložte port faxu na desce plošných spojů faxu do držáku zásobníku formátovače.
  Obrázek : Vložte port faxu na desce plošných spojů faxu do držáku
 2. Nasaďte konec s konektorem desky plošných spojů faxu ve směru šipky.
  Obrázek : Instalace desky plošných spojů faxu
Krok 5: Instalace formátovacího modulu
  Upozornění:
Sestava je citlivá na elektrostatické výboje.
 1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
  Obrázek : Zarovnejte formátovací modul s vodítky a zasuňte jej do otvoru pro formátovací modul
 2. Utáhněte prsty dva šrouby.
  Obrázek : Utáhněte prsty dva šrouby
Krok 6: Otestování instalace
 1. Postupujte takto:
  1. Znovu připojte všechny kabely k formátovacímu modulu.
  2. Připojte napájecí kabel.
 2. Zapněte produkt.
    Poznámka:
  Pokud se produkt při zapnutí napájení nespustí, zkontrolujte, zda je správně nainstalován paměťový modul DIMM.
  K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
  • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
   • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
   • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
  • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
  Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).
  Obrázek : Ověřte, že formátovací modul funguje

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...