hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - Výměna jednotky pro oboustranný tisk

Úvod
Tento dokument obsahuje postupy pro demontáž a výměnu příslušenství pro oboustranný tisk.
Před provedením servisu
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu příslušenství pro oboustranný tisk
  B3G84-67903
  Sada příslušenství pro oboustranný tisk s pokyny
 • Postupujte takto:
  • Vypněte produkt.
  • Odpojte napájecí kabel.
     Varování:
   Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 30 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
Krok 1: Demontáž sestavy výstupního zásobníku a základny zásobníku nebo schránky se sešívačkou
 1. Proveďte jeden z následujících kroků:
  1. M630dn a M630f: Vysuňte základnu přihrádky směrem ven z produktu (popisek 1) dokud se nezastaví, mírně nadzdvihněte sestavu, čímž jí uvolníte z bočních kolejnic (popisek 2), a poté sestavu vyjměte (popisek 3).
   Obrázek : Demontáž výstupní přihrádky
  2. M630z: Stiskněte západku (popisek 1), vytáhněte schránku se sešívačkou z produktu (popisek 2), odpojte kabel rozhraní (popisek 3) a poté odeberte schránku se sešívačkou (popisek 4).
   Obrázek : Odstranění schránky se sešívačkou
Krok 2: Demontáž jednotky pro oboustranný tisk
 1. Vysuňte sestavu jednotky pro oboustranný tisk z produktu, sestavu mírně zvedněte abyste ji uvolnili z kolejnic a vyjměte ji.
    Poznámka:
  Vyhledejte jednotku pro oboustranný tisk na levé straně produktu.
  Obrázek : Demontáž jednotky pro oboustranný tisk
Krok 3: Vyjměte náhradní příslušenství pro oboustranný tisk z obalu
Vyjměte náhradní sestavu z obalu.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje, abyste sestavu šetrně zlikvidovali.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení
Krok 4: Instalace jednotky pro oboustranný tisk
 1. Sestavu jednotky pro oboustranný tisk umístěte na produkt pod mírným úhlem, upevněte ji do bočních kolejnic a poté sestavu jednotky pro oboustranný tisk zcela zasuňte do produktu.
    Poznámka:
  Přesvědčte se, zda je příslušenství pro oboustranný tisk úplně nainstalováno.
    Poznámka:
  Po dokončení servisních úkonů vypněte napájení a znovu jej zapněte, aby produkt zjistil nainstalované příslušenství pro oboustranný tisk.
  Obrázek : Instalace jednotky pro oboustranný tisk
Krok 5: Instalace sestavy výstupního zásobníku a základny zásobníku nebo schránky se sešívačkou
 1. Proveďte jeden z následujících postupů:
  1. M630dn a M630f: Sestavu do produktu umístěte pod mírným úhlem (popisek 1), sklopte sestavu na místo (popisek 2) a zároveň ji umístěte do bočních kolejnic (popisek 3) a poté zasuňte základnu přihrádky do produktu.
   Obrázek : Instalace výstupní přihrádky
  2. M630z: Sestavu do produktu umístěte pod mírným úhlem (popisek 1), sklopte sestavu na místo (popisek 2) a zároveň ji umístěte do bočních kolejnic (popisek 3) a poté připojte kabel rozhraní (popisek 4). a poté zasuňte schránku se sešívačkou do produktu (popisek 5).
     Poznámka:
   Po dokončení servisních úkonů vypněte napájení a znovu jej zapněte, aby produkt zjistil nainstalovanou schránku se sešívačkou.
   Obrázek : Montáž schránky se sešívačkou
Krok 6: Zapněte produkt
Po servisním zásahu
 • Postupujte takto:
  • Připojte napájecí kabel.
  • Zapněte produkt.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...