hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise - Instalace paměti DIMM

Úvod

Tento dokument obsahuje postup vyjmutí a nahrazení formátovacího modulu pro tiskárny HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Čísla dílů sad formátovacího modulu
  A2W77-67902 (pouze pro model M855)
  Sada formátovacího modulu s pokyny
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.

Krok 1: Odebrání formátovacího modulu

 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
     Varování:
   Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
  3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
 2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.
  Obrázek : Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.
 3. Obrázek :

Krok 2: Vyjmutí předchozí paměti DIMM

  Upozornění:
 1. Obrázek :
 2. Obrázek :

  Upozornění:
Poznámka:

Krok 4: Instalace nové paměti DIMM

  Upozornění:
 1. Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
  Poznámka:
  Umístěte modul DIMM tak, aby zářez v modulu dosedl na výstupek v držáku.
  Obrázek : Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
 2. Instalujte modul DIMM sklopením ve směru šipky.
  Obrázek : Instalujte modul DIMM sklopením ve směru šipky.
 3. Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.
  Obrázek : Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.

Krok 5: Instalace formátovacího modulu

  Upozornění:
 1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
  Obrázek : Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
 2. Utáhněte prsty dva šrouby.
  Obrázek : Utáhněte prsty dva šrouby.

Krok 6: Otestování instalace

 1. Proveďte následující akce:
  1. Znovu připojte všechny kabely k formátovacímu modulu.
  2. Připojte napájecí kabel.
 2. Zapněte produkt.
  Poznámka:
  K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
  • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
   • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
   • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
  • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
  Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).
  Obrázek : Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).

Vrácení náhradních dílů


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...