hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro - Odstraňování potíží spojených s hlášeními 10.xx a spotřebním materiálem

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o řešení běžných chybových hlášení souvisejících se spotřebním materiálem. Rovněž obsahuje informace o objednávání náhradních kazet a identifikaci kazet jiných výrobců než společnosti HP.

Odstraňování potíží spojených s hlášeními a kódy událostí na ovládacím panelu

V následující tabulce jsou uvedena hlášení a kódy událostí na ovládacím panelu související se spotřebním materiálem pro tiskárny HP LaserJet. Tabulka také obsahuje popisy kódů a akce doporučené k vyřešení chyb.
Poznámka:
Tento dokument neobsahuje všechny možné chybové kódy pro tiskárnu HP LaserJet. V následující tabulce jsou uvedeny pouze nejběžnější chybové kódy související se spotřebním materiálem.
Hlášení / kód události na ovládacím panelu
Popis
Doporučená akce
10.0004 Chyba spotřebního materiálu
10.1004 Chyba paměti spotřebního materiálu
U zobrazovacího válce došlo k chybě v komunikaci.
 • Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.
 • Vyjměte a znovu nainstalujte zobrazovací válec.
 • Pokud opětovná instalace zobrazovacího válce nebo restartování tiskárny chybu nevyřeší, zobrazovací válec vyměňte.
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Kontaktní možnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/support.
10.000X Chyba paměti spotřebního materiálu
10.100X Chyba paměti spotřebního materiálu
U jedné z tonerových kazet došlo k chybě v komunikaci.
„X“ v chybovém kódu indikuje, která tonerová kazeta chybu způsobila:
 • 0 = černá
 • 1 = azurová
 • 2 = purpurová
 • 3 = žlutá
 • Vypněte a znovu zapněte tiskárnu.
 • Zkontrolujte, zda je správně nainstalována tonerová kazeta.
 • Vyjměte a znovu nainstalujte tonerovou kazetu.
 • Pokud výše uvedené akce chybu nevyřeší, tonerovou kazetu vyměňte.
Pokud chyba přetrvává, obraťte se na společnost HP. Kontaktní možnosti naleznete na adrese www.hp.com/go/support.
10.330X
Použitý spotřební materiál (X).
„X“ v chybovém kódu indikuje, která tonerová kazeta chybu způsobila:
 • 0 = černá
 • 1 = azurová
 • 2 = purpurová
 • 3 = žlutá
Vyměňte tonerovou kazetu.
Poznámka:
Tento chybový kód se může zobrazit, pokud originální kazeta HP dosáhne stavu „nízké úrovně“ a je poté vyjmuta z jedné tiskárny a nainstalována do jiné tiskárny.
Poznámka:
Pokud se zobrazí chybový kód 10.330X, na stránce stavu spotřebního materiálu integrovaného webového serveru HP (EWS) se zobrazí stav tonerové kazety jako No consumable life (Žádný spotřební materiál). Tiskárna přesto stále může tisknout.
10.700X
Životnost tonerové kazety dosáhla stavu Velmi nízká
„X“ v chybovém kódu indikuje, která tonerová kazeta chybu způsobila:
 • 0 = černá
 • 1 = azurová
 • 2 = purpurová
 • 3 = žlutá
Vyměňte tonerovou kazetu.
Poznámka:
Chybový kód 10.700X je výstražné hlášení a indikuje, že vypršela záruční doba tonerové kazety. Další informace o záruce pro tonerové kazety viz prohlášení o omezené záruce společnosti HP pro tiskové kazety a zobrazovací válce tiskáren HP LaserJet (c01848047) a záruka HP Premium Protection Warranty: prohlášení o omezené záruce pro tonerové kazety tiskáren LaserJet (c03352689).
10.7100
Jedna z barevných tonerových kazet dosáhla konce odhadované životnosti.
Tiskárna bude tisknout pouze černou barvou.
Vyměňte tonerovou kazetu.
Poznámka:
Pokud tiskárna zobrazí hlášení Velmi nízká úroveň, vypršela záruční doba tonerové kazety. Další informace o záruce pro tonerové kazety viz prohlášení o omezené záruce společnosti HP pro tiskové kazety a zobrazovací válce tiskáren HP LaserJet (c01848047) a záruka HP Premium Protection Warranty: prohlášení o omezené záruce pro tonerové kazety tiskáren LaserJet (c03352689).
10.8100
Černá tonerová kazeta dosáhla konce odhadované životnosti.
Tiskárna přestane tisknout černou barvou.
Vyměňte tonerovou kazetu.
Poznámka:
Pokud tiskárna zobrazí hlášení Velmi nízká úroveň, vypršela záruční doba tonerové kazety. Další informace o záruce pro tonerové kazety viz prohlášení o omezené záruce společnosti HP pro tiskové kazety a zobrazovací válce tiskáren HP LaserJet (c01848047) a záruka HP Premium Protection Warranty: prohlášení o omezené záruce pro tonerové kazety tiskáren LaserJet (c03352689).
Dochází kazeta
Blíží se konec odhadované životnosti tonerové kazety.
Zajistěte, aby byla připravena náhradní tonerová kazeta.
Poznámka:
Další informace o výměně, když se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí hlášení Dochází kazeta nebo Kazeta je téměř prázdná, naleznete v části Na ovládacím panelu produktu se zobrazí zpráva „Dochází kazeta“ nebo „Kazeta je téměř prázdná“ (c03941299).
Poznámka:
Pokud tiskárna zobrazí hlášení Velmi nízká úroveň, vypršela záruční doba tonerové kazety. Další informace o záruce pro tonerové kazety viz prohlášení o omezené záruce společnosti HP pro tiskové kazety a zobrazovací válce tiskáren HP LaserJet (c01848047) a záruka HP Premium Protection Warranty: prohlášení o omezené záruce pro tonerové kazety tiskáren LaserJet (c03352689).
Kazeta je téměř prázdná
Tonerová kazeta dosáhla konce odhadované životnosti.
Vyměňte tonerovou kazetu.
Poznámka:
Tiskárna může pokračovat v tisku, dokud nedojde k poklesu kvality tisku. Skutečná doba životnosti kazety se může lišit.
Poznámka:
Další informace o výměně, když se na ovládacím panelu tiskárny zobrazí hlášení Dochází kazeta nebo Kazeta je téměř prázdná, naleznete v části Na ovládacím panelu produktu se zobrazí zpráva „Dochází kazeta“ nebo „Kazeta je téměř prázdná“ (c03941299).
Poznámka:
Pokud tiskárna zobrazí hlášení Velmi nízká úroveň, vypršela záruční doba tonerové kazety. Další informace o záruce pro tonerové kazety viz prohlášení o omezené záruce společnosti HP pro tiskové kazety a zobrazovací válce tiskáren HP LaserJet (c01848047) a záruka HP Premium Protection Warranty: prohlášení o omezené záruce pro tonerové kazety tiskáren LaserJet (c03352689).
Chybí kazeta
Tonerová kazeta není nainstalována.
 • Zkontrolujte, zda je správně nainstalována tonerová kazeta.
 • Vyjměte a znovu nainstalujte tonerovou kazetu.
Je nainstalována použitá <color> kazeta.
Byl nainstalován použitý spotřební materiál. S největší pravděpodobností je použita doplněná tonerová kazeta.
Nainstalujte originální tonerovou kazetu HP.
Poznámka:
Toto chybové hlášení se může zobrazit, pokud originální kazeta HP dosáhne stavu „nízké úrovně“ a je poté vyjmuta z jedné tiskárny a nainstalována do jiné tiskárny.
Pokud se domníváte, že jste zakoupili originální spotřební materiál HP, zkontrolujte na stránce www.hp.com/go/anticounterfeit, zda je tonerová kazeta originální kazetou HP, a přečtěte si, co máte udělat, pokud kazeta nebude originální kazetou HP.
Nainstalovány použité kazety
Byl nainstalován použitý spotřební materiál. S největší pravděpodobností jsou použity doplněné tonerové kazety.
Nainstalujte originální tonerovou kazetu HP.
Poznámka:
Toto chybové hlášení se může zobrazit, pokud originální kazeta HP dosáhne stavu „nízké úrovně“ a je poté vyjmuta z jedné tiskárny a nainstalována do jiné tiskárny.
Pokud se domníváte, že jste zakoupili originální spotřební materiál HP, zkontrolujte na stránce www.hp.com/go/anticounterfeit, zda je tonerová kazeta originální kazetou HP, a přečtěte si, co máte udělat, pokud kazeta nebude originální kazetou HP.
Používá se použitý spotřební materiál.
Byl nainstalován použitý spotřební materiál. S největší pravděpodobností jsou použity doplněné tonerové kazety.
Nainstalujte originální tonerovou kazetu HP.
Poznámka:
Toto chybové hlášení se může zobrazit, pokud originální kazeta HP dosáhne stavu „nízké úrovně“ a je poté vyjmuta z jedné tiskárny a nainstalována do jiné tiskárny.
Pokud se domníváte, že jste zakoupili originální spotřební materiál HP, zkontrolujte na stránce www.hp.com/go/anticounterfeit, zda je tonerová kazeta originální kazetou HP, a přečtěte si, co máte udělat, pokud kazeta nebude originální kazetou HP.
10.400X
Byly nainstalovány originální spotřební materiály HP.
„X“ v chybovém kódu indikuje, která tonerová kazeta chybu způsobila:
 • 0 = černá
 • 1 = azurová
 • 2 = purpurová
 • 3 = žlutá
Není nutná žádná akce.
Toto hlášení má pouze informační účel.
10.310X
Je nainstalován spotřební materiál od jiného výrobce než HP
„X“ v chybovém kódu indikuje, která tonerová kazeta chybu způsobila:
 • 0 = černá
 • 1 = azurová
 • 2 = purpurová
 • 3 = žlutá
Nainstalujte originální tonerovou kazetu HP.
Pokud se domníváte, že jste zakoupili originální spotřební materiál HP, zkontrolujte na stránce www.hp.com/go/anticounterfeit, zda je tonerová kazeta originální kazetou HP, a přečtěte si, co máte udělat, pokud kazeta nebude originální kazetou HP.

Objednání spotřebního materiálu

Při používání tiskárny HP LaserJet Pro bude občas nutné objednat nový spotřební materiál. Informace o způsobech objednání spotřebního materiálu pro tiskárnu HP LaserJet naleznete v tabulce níže.
Informace o objednání spotřebního materiálu
Objednání spotřebního materiálu a papíru
Objednání prostřednictvím servisu nebo poskytovatele podpory
Obraťte se na autorizovaný servis nebo na autorizovaného poskytovatele podpory HP.
Objednávky pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS)
Chcete-li přistoupit k objednávkám, zadejte v podporovaném webovém prohlížeči v počítači do adresového řádku IP adresu tiskárny nebo název hostitele. Integrovaný webový server HP (EWS) obsahuje odkaz na web HP SureSupply, který obsahuje informace o možnostech nákupu originálního spotřebního materiálu HP.

Identifikace tonerové kazety jiného výrobce než HP

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití tonerových kazet od jiných výrobců, ať už se jedná o kazety nové či recyklované.
Poznámka:
Společnost HP neposkytuje na škody způsobené tonerovou kazetou jiného výrobce než HP krytí zárukou ani servisní smlouvou HP.
 • Kliknutím sem zobrazíte záruku HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tonerovou kazetu LaserJet
 • Kliknutím sem zobrazíte prohlášení o omezené záruce společnosti HP pro tiskové kazety a zobrazovací válce tiskáren HP LaserJet
Webová stránka informací o padělcích produktů HP (www.hp.com/go/anticounterfeit) vám pomůže zjistit, zda je tonerová kazeta originální kazetou HP, a co máte udělat, pokud kazeta nebude originální kazetou HP.
Nastanou-li níže uvedené skutečnosti, tonerová kazeta pravděpodobně není originální tonerovou kazetou HP:
 • Na stránce stavu spotřebního materiálu se zobrazuje informace, že se používá neoriginální spotřební materiál.
 • Nastává příliš mnoho problémů s tonerovou kazetou.
 • Kazeta nevypadá tak, jak kazety obvykle vypadají (například obal se liší od originálního obalu HP).
Poznámka:
Pokyny týkající se výměny tonerových kazet naleznete na webové stránce příslušné tiskárny na adrese www.hp.com/go/support.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...