hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Pro MFP M521 - Kompletní jednotka skeneru

Úvod

Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu sestavy
  Popis
  A8P79-65015
  Sada kompletní jednotky skeneru s pokyny
Požadované nástroje
 • Šroubovák Phillips č. 2 s magnetickou špičkou
 • Malý plochý šroubovák

Krok 1 – Vyjmutí sestavy skeneru

 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
     Varování:
   Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
 2. Posuňte kryt formátovacího modulu směrem k zadní části produktu a sejměte jej.
  Obrázek : Posuňte kryt formátovacího modulu směrem k zadní části produktu a sejměte jej.
 3. Vyšroubujte šroub a uvolněte západku.
  Obrázek : Vyšroubujte šroub a uvolněte západku.
 4. Sejměte maketu krytu.
  Obrázek : Sejměte maketu krytu.
 5. Otevřete zadní dvířka.
  Obrázek : Otevřete zadní dvířka.
 6. Jemně sklopte dvířka dolů až do úplného otevření.
  Obrázek : Jemně sklopte dvířka dolů až do úplného otevření.
 7. Zatlačením nahoru uvolněte táhlo.
    Upozornění:
  Táhlo je opatřeno pružinou. Zabraňte zaskočení táhla zpět do produktu po uvolnění táhla.
  Obrázek : Zatlačením nahoru uvolněte táhlo.
 8. Vyšroubujte dva šrouby.
  Obrázek : Vyšroubujte dva šrouby.
 9. Otevřete zadní dolní dvířka a uvolněte západku.
  Obrázek : Otevřete zadní dolní dvířka a uvolněte západku.
 10. Uvolněte jednu západku.
  Obrázek : Uvolněte jednu západku.
 11. Otočte dolní část sestavy zadního krytu směrem od produktu.
  Obrázek : Otočte dolní část sestavy zadního krytu směrem od produktu.
 12. Zatažením dolů sejměte sestavu zadního krytu.
  Obrázek : Zatažením dolů sejměte sestavu zadního krytu.
 13. Vyšroubujte šroub.
  Obrázek : Vyšroubujte šroub.
 14. Uchopte kryt a vytáhněte jej z produktu. Uvolněte první západku (popisek 1) a poté uvolněte druhou západku (popisek 2). Uvolněte třetí západku (popisek 3), pokud to bude nutné, a sejměte kryt z produktu.
  Poznámka:
  Západka uvnitř prostoru pro zásobník (popisek 2) se nachází pod plastovou kolejničkou zásobníku. Jednodušším postupem může být mírné nadzvednutí levé strany produktu a uvolnění této západky malým plochým šroubovákem.
  Obrázek : Uchopte kryt a vytáhněte jej z produktu. Uvolněte první západku (popisek 1) a poté uvolněte druhou západku (popisek 2). Uvolněte třetí západku (popisek 3), pokud to bude nutné, a sejměte kryt z produktu.
 15. Odpojte 4 ploché kabely (popisek 1), držák plochého kabelu (připevněný 1 šroubem a 1 západkou, popisek 2), a 3 konektory (M521dw) nebo 2 konektory (M521dn) od desky plošných spojů formátovacího modulu (popisek 3).
  Obrázek : Odpojte 4 ploché kabely (popisek 1), držák plochého kabelu (připevněný 1 šroubem a 1 západkou, popisek 2), a 3 konektory (M521dw) nebo 2 konektory (M521dn) od desky plošných spojů formátovacího modulu (popisek 3).
 16. Provlečte ploché kabely a konektory příslušnými příchytkami.
  Obrázek : Provlečte ploché kabely a konektory příslušnými příchytkami.
 17. Vyšroubujte šroub a vyjměte zemnicí vodič USB.
  Obrázek : Vyšroubujte šroub a vyjměte zemnicí vodič USB.
 18. Vyšroubujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  Obrázek : Vyšroubujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
 19. Vyšroubujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a vyšroubujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  Obrázek : Vyšroubujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a vyšroubujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
 20. Vyšroubujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  Obrázek : Vyšroubujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
 21. Posuňte sestavu podavače dokumentů/skeneru dozadu a vytažením nahoru ji vyjměte.
  Obrázek : Posuňte sestavu podavače dokumentů/skeneru dozadu a vytažením nahoru ji vyjměte.
 22. Opatrně položte sestavu podavače dokumentů/skeneru horní stranou dolů na rovný povrch.
 23. Vyšroubujte tři šrouby a sejměte zadní kryt skeneru.
  Obrázek : Vyšroubujte tři šrouby a sejměte zadní kryt skeneru.
 24. Opatrně odlepte plochý kabel, oboustrannou lepicí páskou přilepený k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
  Obrázek : Opatrně odlepte plochý kabel, oboustrannou lepicí páskou přilepený k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
 25. Přeštípněte plastové stahovací pásky, kterými je kabelový svazek připevněn k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
  Poznámka:
  Při opětovné instalaci kompletní jednotky podavače dokumentů/skeneru nahraďte přeštípnuté stahovací pásky novými.
  Obrázek : Přeštípněte plastové stahovací pásky, kterými je kabelový svazek připevněn k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
  Obrázek : Přeštípněte plastové stahovací pásky, kterými je kabelový svazek připevněn k sestavě podavače dokumentů/skeneru, a vyjměte jej z vedení pod zadním krytem skeneru.
 26. Položte sestavu podavače dokumentů/skeneru horní stranou nahoru na rovný povrch. Zvedněte sestavu podavače dokumentů a uvolněte dvě západky.
  Obrázek : Položte sestavu podavače dokumentů/skeneru horní stranou nahoru na rovný povrch. Zvedněte sestavu podavače dokumentů a uvolněte dvě západky.
 27. Zvedněte sestavu podavače dokumentů a opatrně provlečte plochý kabel a kabelový svazek drážkou v sestavě skeneru, abyste oddělili sestavu podavače dokumentů od sestavy skeneru.
  Obrázek : Zvedněte sestavu podavače dokumentů a opatrně provlečte plochý kabel a kabelový svazek drážkou v sestavě skeneru, abyste oddělili sestavu podavače dokumentů od sestavy skeneru.

Krok 2 – Vybalení náhradní sestavy skeneru

Vyjměte náhradní skener z obalu.
Pokud je třeba díl vrátit nebo recyklovat, přejděte na část Vrácení a recyklace produktu.

Krok 3 – Instalace náhradní sestavy skeneru

 1. Opatrně položte sestavu skeneru horní stranou dolů na rovný povrch.
 2. Vyšroubujte tři šrouby a sejměte zadní kryt skeneru.
  Obrázek : Vyšroubujte tři šrouby a sejměte zadní kryt skeneru.
 3. Sestavu skeneru opatrně otočte a položte na rovný povrch.
 4. Spusťte sestavu podavače dokumentů na místo a opatrně protáhněte plochý kabel a kabelový svazek skrz drážku v sestavě skeneru.
  Obrázek : Spusťte sestavu podavače dokumentů na místo a opatrně protáhněte plochý kabel a kabelový svazek skrz drážku v sestavě skeneru.
 5. Umístěte závěsy podavače dokumentů do drážek v sestavě skeneru.
  Obrázek : Umístěte závěsy podavače dokumentů do drážek v sestavě skeneru.
 6. Opatrně položte sestavu skeneru/podavače dokumentů horní stranou dolů na rovný povrch.
  Obrázek : Opatrně položte sestavu skeneru horní stranou dolů na rovný povrch.
 7. Připevněte plochý kabel ze sestavy podavače dokumentů oboustrannou lepicí páskou do vedení pod zadním krytem skeneru.
  Obrázek : Připevněte plochý kabel ze sestavy podavače dokumentů oboustrannou lepicí páskou do vedení pod zadním krytem skeneru.
 8. Provlečte plastové stahovací pásky montážními body a připevněte je na kabelový svazek.
  Obrázek : Provlečte plastové stahovací pásky montážními body a připevněte je na kabelový svazek.
 9. Namontujte tři šrouby a připevněte zadní kryt skeneru.
  Obrázek : Namontujte tři šrouby a připevněte zadní kryt skeneru.
 10. Nainstalujte sestavu podavače dokumentů/skeneru do skříně produktu.
  Obrázek : Nainstalujte sestavu podavače dokumentů/skeneru do skříně produktu.
 11. Namontujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  Obrázek : Namontujte šroub na levé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
 12. Namontujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a namontujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  Obrázek : Namontujte šroub na pravé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru a namontujte zemnicí šroub na levé zadní straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
 13. Namontujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
  Obrázek : Namontujte šroub na pravé straně sestavy podavače dokumentů/skeneru.
 14. Připevněte šroubem zemnicí vodič USB.
  Obrázek : Připevněte šroubem zemnicí vodič USB.
 15. Provlečte ploché kabely a konektory příslušnými příchytkami.
  Obrázek : Provlečte ploché kabely a konektory příslušnými příchytkami.
 16. Připojte čtyři ploché kabely, držák plochého kabelu (připevněný jedním šroubem a jednou západkou) a tři konektory (M521dw) nebo dva konektory (M521dn) k desce plošných spojů formátovacího modulu.
  Obrázek : Odpojte čtyři ploché kabely, držák plochého kabelu (připevněný jedním šroubem a jednou západkou), a tři konektory (M521dw) nebo dva konektory (M521dn) od desky plošných spojů formátovacího modulu.
 17. Připevněte západky levého krytu na přední části produktu a otočením umístěte levý kryt na své místo na zadní části produktu.
  Obrázek : Připevněte západky levého krytu na přední části produktu, otočením umístěte levý kryt na jeho místo na zadní části produktu a připevněte západky levého krytu na zadní části produktu.
 18. Uchopte kryt a zasuňte jej do produktu. Připevněte západku (popisek 1) a poté připevněte druhou a třetí západku.
  Obrázek : Uchopte kryt a zasuňte jej do produktu. Připevněte západku (popisek 1) a poté připevněte druhou a třetí západku.
 19. Zašroubujte šroub.
  Obrázek : Zašroubujte šroub.
 20. Připevněte horní část zadního krytu a otočením dolní části upevněte zadní kryt na místo.
  Obrázek : Připevněte horní část zadního krytu a otočením dolní části upevněte zadní kryt na místo.
 21. Otevřete zadní dolní dvířka a připevněte západku vlevo.
  Obrázek : Otevřete zadní dolní dvířka a připevněte západku vlevo.
 22. Připevněte západku vpravo.
  Obrázek : Připevněte západku vpravo.
 23. Zašroubujte dva šrouby.
  Poznámka:
  Tyto šrouby nejsou stejné. Dbejte, abyste je namontovali na správná místa.
  Obrázek : Zašroubujte dva šrouby.
 24. Připevněte táhlo.
  Obrázek : Připevněte táhlo.
 25. Zavřete zadní dvířka.
  Obrázek : Zavřete zadní dvířka.
 26. Nasaďte maketu krytu.
  Obrázek : Nasaďte maketu krytu.
 27. Namontujte šroub a připevněte západku.
  Obrázek : Namontujte šroub a připevněte západku.
 28. Nainstalujte kryt formátovacího modulu jeho posunutím směrem k přední části produktu.
  Obrázek : Nainstalujte kryt formátovacího modulu jeho posunutím směrem k přední části produktu.
 29. Proveďte následující akce:
  1. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.

Vrácení náhradních dílů


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...