hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - Výměna modulu DIMM

Úvod

Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu sestavy
  Popis
  CF066–67095
  Sada modulu DIMM s pokyny
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.

Krok 1 – Vyjmutí formátovacího modulu

 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
  3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
 2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu.
 3. Vytáhněte formátovač z produktu.

Krok 2 – Vyjmutí modulu DIMM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Uvolněte dvě svorky na každé straně modulu DIMM tak, že je mírným tlakem roztáhnete od sebe.
 2. Odklopte modul DIMM směrem nahoru a pak ho vyjměte. Modul DIMM nelikvidujte.

Krok 3 – Vybalení náhradního modulu DIMM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Vyjměte náhradní modul DIMM z obalu.
Pokud je třeba díl vrátit nebo recyklovat, přejděte na část Vrácení a recyklace produktu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadný modul DIMM řádně zlikvidovat.

Krok 4 – Instalace náhradního modulu DIMM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
  Poznámka:
  Umístěte modul DIMM tak, aby zářez v modulu dosedl na výstupek v držáku.
 2. Instalujte modul DIMM sklopením ve směru šipky.
 3. Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.

Krok 5 – Opětovná instalace formátovacího modulu

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
 2. Utáhněte prsty dva šrouby.

Krok 6 – Otestování instalace

 1. Proveďte následující akce:
  1. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.
 2. K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
  • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
   • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
   • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
  • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
  Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).

Vrácení náhradních dílů


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...