hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - Výměna formátovacího modulu

Úvod

Při výměně formátovacího modulu je třeba vyjmout pevný disk (HDD), modul DIMM a desky plošných spojů faxu z vadného formátovacího modulu a znovu je nainstalovat do náhradního formátovacího modulu.
Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu sestavy
  Popis
  CF066–67091
  Sada formátovacího modulu s pokyny
  CF066–67093
  Sada formátovacího modulu s pokyny (pouze pro Čínu)
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.

Krok 1 – Vyjmutí formátovacího modulu

 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
  3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
 2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu.
 3. Vytáhněte formátovač z produktu.

Krok 2 – Vyjmutí modulu HDD

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Ohněte plastový výstupek (popisek 1) na sestavě pevného disku směrem k disku a uvolněte výstupek pod deskou plošných spojů formátovače.
 2. Posuňte pevný disk (popisek 1) v uvedeném směru a odeberte jej z desky plošných spojů formátovače. Pevný disk nelikvidujte.
Poznámka:
Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.

Krok 3 – Vyjmutí modulu DIMM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Uvolněte dvě svorky na každé straně modulu DIMM tak, že je mírným tlakem roztáhnete od sebe.
 2. Odklopte modul DIMM směrem nahoru a pak ho vyjměte. Modul DIMM nelikvidujte.
Poznámka:
Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.

Krok 4 – Vyjmutí desky plošných spojů faxu

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Uvolněte desku plošných spojů faxu (popisek 1) z konektoru formátovacího modulu (popisek 2)
 2. Otočením nahoru vyjměte desku plošných spojů z formátovacího modulu. Desku plošných spojů faxu nelikvidujte.
Poznámka:
Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.

Krok 5 – Vybalení náhradního formátovacího modulu

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Vyjměte náhradní formátovací modul z obalu.
Pokud je třeba díl vrátit nebo recyklovat, přejděte na část Vrácení a recyklace produktu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadný formátovací modul řádně zlikvidovat.
Obrázek :
Poznámka:
Nelikvidujte pevný disk, modul DIMM nebo desku plošných spojů faxu, které jste vyjmuli v předchozích krocích.

Krok 6 – Instalace modulu HDD

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Umístěte pevný disk na náhradní formátovač. Poté jej posuňte směrem ke konektoru (popisek 1) a upevněte jej v konektoru.
 2. Ověřte, zda je pevný disk zcela upevněn v konektoru a zda je plastový výstupek (popisek 1) pevně připevněn, aby držel pevný disk na místě.
  Pokud je pevný disk správně nainstalován, leží ve vodorovné poloze na desce plošných spojů formátovače. Pokud pevný disk neleží ve vodorovné poloze na desce plošných spojů formátovače, odeberte jej a nainstalujte jej znovu.

Krok 7 – Instalace modulu DIMM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
  Poznámka:
  Umístěte modul DIMM tak, aby zářez v modulu dosedl na výstupek v držáku.
 2. Instalujte modul DIMM sklopením ve směru šipky.
 3. Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.

Krok 8 – Instalace desky plošných spojů faxu

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Umístěte konec desky plošných spojů faxu opatřený portem (popisek 1) do otvoru na krytu formátovače, otočte desku plošných spojů faxu dolů na formátovač (popisek 2) a poté na ni zatlačte a upevněte ji do konektoru na formátovači (popisek 3).

Krok 9 – Instalace náhradního formátovacího modulu

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
 2. Utáhněte prsty dva šrouby.

Krok 10 – Otestování instalace

 1. Proveďte následující akce:
  1. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.
 2. K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
  • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
   • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
   • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
  • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
  Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).

Vrácení náhradních dílů


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...