hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - Výměna modulu paměti Solid-State (SSM)

Úvod

Poznámka:
Chcete-li si přehrát krátké video s ukázkou postupu, klikněte sem.
Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu sestavy
  Popis
  CF235–67904
  Sada modulu SSM s pokyny
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.

Krok 1 – Vyjmutí formátovacího modulu

 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
  3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
 2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.

Krok 2 – Vyjmutí modulu SSM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Otočte černý plastový díl na horní části modulu SSM proti směru hodinových ručiček.
 2. Uvolněte západku (popisek 1), vysuňte modul SSM z plastového držáku (popisek 2) a vyjměte jej z desky plošných spojů formátovacího modulu.

Krok 3 – Vybalení náhradního modulu SSM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Vyjměte náhradní modul SSM z obalu.
Pokud je třeba díl vrátit nebo recyklovat, přejděte na část Vrácení a recyklace produktu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadný modul SSM řádně zlikvidovat.

Krok 4 – Instalace náhradního modulu SSM

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Zasuňte modul SSM do plastového držáku.
 2. Vložte černý plastový díl a otočením jej zajistěte.

Krok 5 – Opětovná instalace formátovacího modulu

  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
 2. Utáhněte prsty dva šrouby.
 3. Proveďte následující akce:
  1. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.

Krok 6 – Přeinstalace firmwaru produktu

 1. Na webu najděte stránku podpory tiskárny.
 2. Vyberte položku Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.) (Všechny operační systémy (BIOS, firmware, diagnostika atd.)).
 3. Vyhledejte položku ke stažení firmwaru a potom klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 4. Zkopírujte soubor aktualizace firmwaru do kořenového adresáře jednotky USB flash. Soubor aktualizace firmwaru má příponu BDL.
 5. Vložte jednotku USB flash do portu USB na ovládacím panelu tiskárny a zapněte tiskárnu.
 6. Na ovládacím panelu se zobrazí následující zpráva: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (Chyba: 99.09.63 Nesprávný disk). Pokračujte stiskem tlačítka OK.
 7. Počkejte, až se na ovládacím panelu objeví nabídka před spuštěním, a pak stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 3 Administrator (Správce). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 8. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 6 Manage Disk (Spravovat disk). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 9. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce + 6 Boot Device (Spouštěcí zařízení). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 10. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 2 Erase / Unlock (Vymazat/Odemknout). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 11. Zobrazí se zpráva Proceed with Requested Action (Pokračovat v požadované akci). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 12. Stisknutím tlačítka Zpět se vraťte na hlavní obrazovku Nabídky před spuštěním.
 13. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 3 Administrator (Správce). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 14. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 1 Download (Stáhnout). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 15. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 3 USB Thumbdrive (Jednotka USB). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 16. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k souboru aktualizace firmwaru, který jste stáhli v kroku 4. Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
  Poznámka:
  Pokud se žádné soubory BDL nevypíšou, zkuste soubor uložit na jinou jednotku USB flash.
 17. Počkejte, než se soubor přenese. Po dokončení přenosu se na obrazovce zobrazí zpráva Complete (Dokončeno).
 18. Vypněte produkt, vyjměte jednotku USB flash a potom produkt zase zapněte. Vyčkejte několik minut, než proběhne inicializace produktu.

Vrácení náhradních dílů


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...