hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  Společnost HP si je vědoma nedávné objevených bezpečnostných zranitelností nazývaných "spekulativní útoky vedľajších kanálů", které postihují mnoho moderních procesorů (Intel, AMD a ARM) a operačních systémů. Společnost HP poskytne aktualizované informace o tomto incidente, jakmile budou k dispozici. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - Výměna formátovacího modulu

Úvod
Při výměně formátovacího modulu je třeba vyjmout pevný disk (HDD) nebo paměťový modul Solid state (SSM) a modul DIMM (pokud je nainstalován) a znovu je nainstalovat do náhradního formátovacího modulu.
  Poznámka:
Chcete-li si přehrát krátké video s ukázkou postupu, klikněte sem.
Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu sestavy
  Popis
  CF235–67902
  Náhradní sestava formátovacího modulu s pokyny
  CF235–67903
  Náhradní sestava formátovacího modulu s pokyny (pouze pro Čínu)
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.
Krok 1 – Vyjmutí formátovacího modulu
 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
  3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
    Varování:
  Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
 2. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.
Krok 2 – Vyjmutí pevného disku nebo modulu SSM
Identifikujte typ úložného zařízení, které je nainstalované ve formátovacím modulu.
Vyjměte modul HDD.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Ohněte plastový výstupek (popisek 1) na sestavě pevného disku směrem k disku a uvolněte výstupek pod deskou plošných spojů formátovače.
 2. Posuňte pevný disk (popisek 2) v uvedeném směru a odeberte jej z desky plošných spojů formátovače. Pevný disk nelikvidujte.
    Poznámka:
  Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.
 3. Přejděte na Krok 3 – Vyjmutí modulu DIMM.
Vyjměte modul SSM.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Otočte černý plastový díl na horní části modulu SSM proti směru hodinových ručiček.
 2. Uvolněte západku (popisek 1), vysuňte modul SSM z plastového držáku (popisek 2) a vyjměte jej z desky plošných spojů formátovacího modulu. Modul SSM nelikvidujte.
    Poznámka:
  Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.
 3. Přejděte na Krok 3 – Vyjmutí modulu DIMM.
Krok 3 – Vyjmutí modulu DIMM
Pokud je v produktu nainstalován volitelný paměťový modul DIMM, nyní jej vyjměte.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Vyhledejte modul DIMM nainstalovaný v pravém dolním rohu formátovacího modulu.
 2. Uvolněte dvě svorky na každé straně tak, že je mírným tlakem roztáhnete od sebe.
 3. Odklopte modul DIMM směrem nahoru a pak ho vyjměte. Modul DIMM nelikvidujte.
  Poznámka:
Odložte tuto část stranou. Bude namontována na náhradní formátovač.
Krok 4 – Vybalení náhradního formátovacího modulu
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Vyjměte náhradní formátovací modul z obalu.
Pokud je třeba díl vrátit nebo recyklovat, přejděte na část Vrácení a recyklace produktu.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadný formátovací modul řádně zlikvidovat.
  Poznámka:
Nelikvidujte vyjmuté moduly HDD, SSM nebo DIMM.
Krok 5 – Instalace pevného disku nebo modulu SSM
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
Instalace pevného disku
 1. Umístěte pevný disk na náhradní formátovací modul. Poté jej posuňte směrem ke konektoru a upevněte jej v konektoru.
 2. Ověřte, zda je pevný disk správně usazen v konektoru a zda je plastovou západkou zajištěn ve správné poloze.
Instalace nástroje SSM
 1. Zasuňte modul SSM do plastového držáku.
 2. Vložte černý plastový díl a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte.
Krok 6 – Instalace modulu DIMM
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Opatrně pod úhlem vložte modul DIMM do držáku ve formátovacím modulu.
    Poznámka:
  Umístěte modul DIMM tak, aby zářez v modulu dosedl na výstupek v držáku.
 2. Otočením dolů modul DIMM připevněte.
 3. Když je modul DIMM nainstalován, ujistěte se, že jeho zajišťovací svorky napravo a nalevo jsou zacvaknuté.
Krok 7 – Instalace náhradního formátovacího modulu
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Nasaďte formátovací modul do vodítek na horní a spodní části skříně formátovacího modulu a zasouvejte jej, dokud nebude zcela usazen.
 2. Utáhněte prsty dva šrouby.
Krok 8 – Otestování instalace
 1. Proveďte následující akce:
  1. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.
 2. K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkce kontrolek LED na formátovacím modulu:
  • Stavová kontrolka LED (popisek 1) svítí, když formátovací modul funguje správně.
   • Při inicializaci produktu se stavová kontrolka LED rozsvítí asi na sekundu červeně a pak přibližně dvacet sekund nepřerušovaně svítí zeleně.
   • Po skončení inicializační sekvence bude v případě správné funkce tiskárny stavová kontrolka LED souvisle blikat.
  • Kontrolka LED připojení (popisek 2) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
  Pokud kontrolky LED nefungují správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...