hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Počítače HP - Používání aplikace HP Connected Photo pro práci s fotografiemi (Windows 8 a Android)

Tento dokument se týká počítačů s operačním systémem Windows 8 a zařízení s operačním systémem Android.
Poznámka:
Aplikaci HP Connected Photo nahradí v některých zemích v červnu 2015 aplikace Snapfish. Informace o aplikaci HP Connected Photo v tomto dokumentu nejsou aktuální. Další informace naleznete v části Aplikace HP Connected Photo se nahrazuje aplikací Snapfish.
Aplikace HP Connected Photo usnadňuje vyhledávání, vytváření a sdílení fotografií, nezávisle na tom, kde se nacházejí a jaký zdroj nebo službu používáte.

Instalace aplikace HP Connected Photo v operačním systému Windows 8

Chcete-li instalovat aplikaci HP Connected Photo, postupujte podle níže uvedených pokynů.
Poznámka:
Zařízení s operačním systémem Windows RT s procesory ARM nejsou aktuálně aplikací HP Connected Photo podporována.
 1. Na úvodní obrazovce operačního systému Windows 8 klikněte na dlaždici Store.
  Obrázek : Dlaždice Store
  Dlaždice Store
 2. Ve Storu zadejte HP Connected Photo a klikněte na lupu pro vyhledání.
  Obrázek : Hledání
  Hledání se zadaným názvem aplikace HP Connected Photo
 3. V seznamu výsledků klikněte na možnost HP Connected Photo powered....
  Obrázek : Výsledky
  Seznam výsledků s vybranou aplikací HP Connected Photo
 4. Klikněte na tlačítko Instalovat a postupujte podle zobrazených pokynů.
  Obrázek : Instalace
  Instalační obrazovka s vybranou možností Instalovat
  Po nainstalování aplikace se zobrazí hlášení Aplikace byly nainstalované.
  Nyní můžete začít používat aplikaci HP Connected Photo.

Aktualizace na nejnovější verzi aplikace HP Connected Photo

Společnost HP doporučuje aktualizovat aplikaci HP Connected Photo, je-li aktualizace dostupná. Čas od času se aplikace aktualizuje. Abyste mohli využívat všech funkcí, musíte mít nejnovější aktualizovanou verzi.
Poznámka:
Počínaje verzí operačního systému Windows 8.1 se aplikace HP Connected Photo automaticky sama aktualizuje na nejnovější verzi. Následující pokyny jsou určeny pro uživatele předchozí verze operačního systému Windows 8 používající aplikaci HP Connected Photo kompatibilní s operačním systémem Windows 8.
Pro aktualizaci aplikace HP Connected Photo v operačním systému Windows 8 postupujte následujícím způsobem.

Aktualizace verze 2.0

Používáte-li aplikaci HP Connected Photo verze 2.0, pro aktualizaci na nejnovější verzi postupujte takto:
 1. Klikněte na dlaždici Store.
  Obrázek : Dlaždice Store
  Dlaždice Store
 2. Jsou-li dostupné aktualizace pro jakékoli aplikace nainstalované ve vašem počítači, v pravém horním rohu se zobrazí možnost Aktualizovat. Klikněte na tlačítko Aktualizovat.
  Obrázek : Aktualizace
  Obrazovka s vybranými aktualizacemi
 3. Viz Aktualizace aplikací. Je-li aktualizace dostupná v sekci Aktualizace aplikací, klikněte na možnost HP Connected Photo a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Obrázek : Aktualizace aplikací
  Aktualizace aplikací

Aktualizace verze 2.1

Používáte-li aplikaci HP Connected Photo verze 2.1, pro aktualizaci na nejnovější verzi postupujte takto:
 1. Klikněte na dlaždici Store.
  Obrázek : Dlaždice Store
  Dlaždice Store
 2. Je-li aktualizace dostupná, zobrazí se okno Je k dispozici nová verze!. Klikněte na možnost Získat novou verzi.
  Obrázek : Je k dispozici nová verze
  Obrazovka Je k dispozici nová verze s vybranou možností Získat novou verzi
 3. Zobrazí se všechny dostupné aktualizace pro vaše aplikace. Buď vyberte položku HP Connected Photo pro aktualizaci této aplikace, nebo klikněte na tlačítko Instalovat, chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace.
  Obrázek : Aktualizace aplikace s vybranou položkou HP Connected Photo
  Aktualizace aplikací s vybranou položkou HP Connected Photo
 4. Spustí se nejnovější verze aplikace HP Connected Photo. Chcete-li aplikaci otevřít, klikněte na tlačítko Get Started (Začínáme)
  Obrázek : Get Started (Začínáme)
  Aplikace HP Connected Photo s vybranou možností Get started (Začínáme)

Vytvoření účtu Snapfish v operačním systému Windows 8

Chcete-li vytvořit účet Snapfish, postupujte takto:
 1. Na zobrazení aplikace HP Connected Photo, v okně Snapfish klikněte na možnost Sign in or create an account (Přihlásit se nebo vytvořit účet).
  Obrázek : HP Connected Photo
  Obrazovka aplikace HP Connected Photo s vybranou možností Sign in or create an account (Přihlásit se nebo vytvořit účet)
 2. V nabídce Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish) klikněte na možnost Create an account (Vytvořit účet).
  Obrázek : Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish)
  Nabídka Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish) s vybranou možností Create an account (Vytvořit účet)
 3. Vyplňte formulář a klikněte na tlačítko Start (Spustit).
  Obrázek : Sign up for Snapfish (Zaregistrovat se k účtu Snapfish)
  Nabídka Sign up for Snapfish (Zaregistrovat se k účtu Snapfish) s vybranou možností Start (Spustit)
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odesílání fotografií do účtu Snapfish nebo na Facebook v operačním systému Windows 8

Chcete-li odeslat fotografie do účtu Snapfish nebo na Facebook, postupujte takto:
 1. Na obrazovce aplikace HP Connected Photo postupujte podle níže uvedených pokynů.
  1. Poprvé: Chcete-li odeslat fotografie poprvé od vytvoření účtu Snapfish, klikněte na možnost Upload your own photos now (Nyní odeslat fotografie).
   Obrázek : První odeslání fotografií
   Obrazovka aplikace HP Connected Photo s vybranou možností Upload your own photos now (Nyní odeslat fotografie)
   Po prvním odeslání: Po prvním odeslání fotografií aplikace HP Connected Photo zobrazí osobní fotografie. Klikněte na možnost Local Photos (Místní fotografie), chcete-li prohlížet a odesílat své fotografie.
   Pokud už máte účet Snapfish, není třeba odesílat fotografie do aplikace HP Connected Photo. Všechny vaše fotografie v účtu Snapfish budou pro vás dostupné prostřednictvím aplikace HP Connected Photo.
 2. Klikněte na fotoalbum obsahující snímky, které chcete odeslat do účtu Snapfish.
  Obrázek : Knihovna fotografií
  Knihovna fotografií
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na fotografie, které chcete odeslat do svého účtu Snapfish. Pak klikněte na tlačítko Upload (Odeslat).
  Obrázek : Fotoalbum
  Otevřete fotoalbum s vybranými fotografiemi a klikněte na tlačítko Upload (Odeslat).
 4. Vyberte umístění pro odesílané soubory. Klikněte na šipku pro zobrazení dostupných cílových umístění.
  Obrázek : Upload to (Odeslat do)
  Obrazovka Upload to (Odeslat do) s vybranou šipkou
 5. Vyberte (v tomto příkladu) účet Snapfish nebo Facebook.
  Obrázek : Upload to... (Odeslat do...)
  Výběr účtu Snapfish nebo Facebooku
  Dokončete odesílání podle zobrazených pokynů.

Vytvoření individuálních fotopohlednic

Pro každou příležitost můžete vytvořit individuální fotopohlednice. Postupujte takto:
 1. Na stránce HP Connected Photo klikněte na možnost Create Personalized photo cards (Vytvořit individuální fotopohlednice).
  Obrázek : HP Connected Photo
  Aplikace HP Connected Photo s vybranou možností Create cards (Vytvořit pohlednice)
 2. Vyberte kategorii pohlednice z dostupných možností.
  Obrázek : Vyberte kategorii pohlednice
  Kategorie pohlednice s vybranou možností Christmas (Vánoce)
 3. Vyberte šablonu pohlednice z vybrané kategorie.
  Obrázek : Vyberte pohlednici
  Výběr pohlednice Christmas (Vánoce)
 4. Následně se otevře obrazovka Customize your card (Přizpůsobit pohlednici).
  Obrázek : Customize your card (Přizpůsobit pohlednici)
  Obrazovka pro přizpůsobení pohlednice
 5. Přizpůsobte pohlednici přidáním nebo změnou barvy. Klikněte na tlačítko Color (Barva).
  Poznámka:
  Úpravy barvy a rozložení musíte provést před přidáním obrázků nebo textu do pohlednice, jinak budou změny rozložení nebo barvy ztraceny.
  V závislosti na vytvářené pohlednici nejsou dostupné všechny možnosti panelu nástrojů. Některé pohlednice nemají textová pole pro přidání textu, některé nemají možnost změny barevných polí ani nenabízejí možnost změny rozložení.
  Obrázek : Panel nástrojů
  Panel nástrojů s vybranou možností Color (Barva)
 6. Vyberte požadovanou barvu.
  Obrázek : Nabídka barev
  Pohlednice se zobrazenou nabídkou barev
  Zobrazí se pohlednice s novou barvou.
  Obrázek : Pohlednice s novou barvou
  Pohlednice s novou barvou
 7. Chcete-li změnit orientaci z vodorovné (na šířku) na svislou (na výšku), použijte tlačítko Layout (Rozložení).
  Obrázek : Layout (Rozložení)
  Panel nástrojů s vybranou možností Layout (Rozložení)
 8. Přidejte text a upravte jej pomocí panelu nástrojů ve spodní části.
  Obrázek : Customize your card (Přizpůsobit pohlednici)
  Přizpůsobte svou pohlednici pomocí vybraného panelu nástrojů
  Chcete-li do pohlednice přidat text, klikněte na možnost Textv panelu nástrojů a vyberte barvu.
  Obrázek : Panel nástrojů textu a barvy
  Panel nástrojů s vybranou možností Text
  Zvýrazněte text v textovém poli a zadejte svůj název (jméno) nebo zprávu.
  Vyberte požadované písmo.
  Obrázek : Písma
  Možnosti písma
 9. Chcete-li přidat na pohlednici fotografii, klikněte na znaménko plus (+) uprostřed stránky pod vytvářenou pohlednicí a poté klikněte na možnost Photo (Fotografie).
  Obrázek : Panel nabídky
  Přizpůsobení panelu nabídky s vybranou možností Photo (Fotografie)
  Vyberte fotografie pro svou pohlednici a poté klikněte na tlačítko Add Photos (Přidat fotografie).
  Obrázek : Select Photo for Your Card (Výběr fotografie pro pohlednici)
  Obrazovka Select Photo for Your Card (Výběr fotografie pro pohlednici) s vybranou možností Add Photos (Přidat fotografie)
 10. Otočte fotografii a změňte její velikost pomocí následujících možností panelu nástrojů:
  Otočte fotografii doleva nebo doprava.
  Obrázek : Tlačítka pro otočení
  Tlačítka pro otáčení
  Pro zvětšení nebo zmenšení použijte tlačítka se symbolem plus nebo minus pro změnu velikosti.
  Obrázek : Tlačítka pro změnu velikosti
  Tlačítka pro změnu velikosti
  Po vytvoření pohlednice tuto můžete vytisknout nebo pohlednice objednat.

Objednání výtisků pro dodání na vámi požadované místo nebo pro vyzvednutí v obchodě (pouze v USA)

Po vytvoření pohlednice si můžete objednat výtisky, které budou dodány na adresu, nebo si můžete objednat jejich vytištění a vyzvednout si je v místním obchodě (pouze v USA).
Níže jsou uvedeny pokyny pro vyzvednutí v místním obchodu.
Chcete-li, aby vám byly výtisky doručeny domů, postupujte takto:
 1. Na obrazovce Delivery Method (Metoda doručení) vyberte možnost Ship to New Address (Doručit na novou adresu).
  Obrázek : Delivery Method (Metoda doručení)
  Nabídka Delivery Method (Metoda doručení) s vybranou možností Ship to New Address (Doručit na novou adresu)
 2. Vyplňte pole adresy a klikněte na tlačítko Next (Další) v pravém dolním rohu stránky.
  Obrázek : Adresa příjemce
  Adresa příjemce
 3. Zadejte fakturační údaje včetně jména na kreditní kartě, čísla kreditní karty a data platnosti. Klikněte na tlačítko v pravém horním rohu pro nastavení možnosti On (Zapnuto) pro použití vaší adresy příjemce jako fakturační adresy.
  Obrázek : Fakturační údaje
  Fakturační údaje s vybranou možností On (Zapnuto)
 4. Klikněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu stránky.
 5. Pohlednice jsou odeslány.
  Obrázek : Odeslání vybraných pohlednic
  Pohlednice se odesílají
 6. Objednávka se zpracovává.
  Obrázek : Probíhá zpracování vaší objednávky
  Probíhá zpracování vaší objednávky
 7. Zkontrolujte objednávku, dodací a fakturační údaje a klikněte na možnost Place Order (Podání objednávky).
 8. Vytiskněte si příjemku pro své záznamy.
Chcete-li, aby vaše pohlednice byly vytisknuty v místním obchodě (pouze v USA), postupujte takto:
 1. Na obrazovce Delivery Method (Metoda doručení) vyberte možnost Pickup in Store (Vyzvednout v obchodě).
  Obrázek : Delivery Method (Metoda doručení)
  Nabídka Delivery Method (Metoda doručení) s vybranou možností Pickup in Store (Vyzvednout v obchodě)
 2. Pokud v seznamu obchodů není uveden žádný obchod poblíž vašeho bydliště, zadejte do pole své PSČ a klikněte na tlačítko Next (Další). Pak vyberte obchod poblíž vašeho bydliště.
  Obrázek : Pickup in Store (Vyzvednout v obchodě)
  Obrazovka Pickup in store (Vyzvednout v obchodě) s polem PSČ a vybraným tlačítkem Next (Další)
 3. Zobrazí se připomenutí upozorňující, že při vyzvednutí výtisků budete muset za tuto službu zaplatit.
  Obrázek : Připomenutí
  Připomenutí, že při vyzvednutí fotografií budete muset zaplatit
 4. Zobrazí se okno Probíhá zpracování vaší objednávky.
  Obrázek : Probíhá zpracování vaší objednávky
  Probíhá zpracování vaší objednávky – upozornění
 5. Zobrazí se příjemka. Vytiskněte si příjemku pro své záznamy. Klikněte na tlačítko View my cards (Zobrazit mé pohlednice), kde můžete pohlednice odstranit nebo objednat další.
  Obrázek : Příjemka
 6. V okně My Cards (Mé pohlednice) můžete pohlednice odstranit nebo objednat další.
  Obrázek : My cards (Mé pohlednice)
  Zobrazení My Cards (Mé pohlednice) s tlačítky Delete (Odstranit) a Order again (Opět objednat)

Instalace aplikace HP Connected Photo na tabletu s operačním systémem Android

Chcete-li instalovat aplikaci HP Connected Photo do zařízení s operačním systémem Android, postupujte podle následujících pokynů.
 1. Na domovské obrazovce klikněte nebo klepněte na ikonu All apps (Všechny aplikace) a poté klikněte nebo klepněte na možnost aplikace Play Store.
 2. Chcete-li vyhledat aplikaci HP Connected Photo, klikněte nebo klepněte na ikonu vyhledávání v horní části stránky a pak zadejte název aplikace HP Connected Photo
 3. Klikněte nebo klepněte na dlaždici aplikace HP Connected Photo.
  Obrázek : Dlaždice HP Connected Photo
  Vybraná dlaždice HP Connected Photo
 4. Klikněte na tlačítko INSTALOVAT.
  Obrázek : Obrazovka Instalovat
  Obrazovka Instalovat
 5. Je-li požádáni o oprávnění k použití aplikace, klikněte na tlačítko PŘIJMOUT. Vyčkejte, než se aplikace nainstaluje.
 6. Otevře se úvodní obrazovka aplikace HP Connected Photo. Klikněte na tlačítko OPEN (OTEVŘÍT) pro spuštění obrazovky Get Started (Začínáme).
  Obrázek : HP Connected Photo
  Aplikace HP Connected Photo s vybranou možností Open (Otevřít)

Vytvoření účtu Snapfish na tabletu s operačním systémem Android

Při vytváření účtu Snapfish postupujte podle následujících pokynů:
 1. Na domovské obrazovce klikněte nebo klepněte na ikonu HP Connected Photo.
 2. Klikněte nebo klepněte na možnost Sign in or create an account (Přihlásit se nebo vytvořit účet).
  Obrázek : Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish)
  Aplikace HP Connected Photo s vybranou možností Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish)
 3. Na stránce Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish) klikněte na možnost Create an account (Vytvořit účet).
  Obrázek : Create an account (Vytvořit účet)
  Nabídka Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish) s vybranou možností Create an account (Vytvořit účet)
 4. V pravém horním roku klikněte na tlačítko Sign Up (Zaregistrovat se).
  Obrázek : Sign Up (Zaregistrovat se)
  Tlačítko Sign Up (Zaregistrovat se) v pravém horním rohu
 5. Vyplňte požadovaná pole pro vytvoření účtu a klepněte nbo klikněte na možnost Create an account (Vytvořit účet).
  Obrázek : Pole pro vytvoření účtu Snapfish
  Pole pro vytvoření účtu Snapfish
 6. Přečtěte si a odsouhlaste Online prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
  Obrázek : Prohlášení o ochraně osobních údajů
  Prohlášení o ochraně osobních údajů
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odesílání fotografií do účtu Snapfish z tabletu s operačním systémem Android

Dle následujících pokynů odešlete fotografie do účtu Snapfish ze svého zařízení s operačním systémem Android.
Ujistěte se, zda jste přihlášeni k účtu Snapfish a postupujte podle těchto pokynů:
 1. Na stránce HP Connected Photo klikněte nebo klepněte na možnost Local Photos (Místní fotografie).
 2. Vyberte album na časové ose.
  Obrázek : Časová osa alba
  Časová osa alb
 3. Zatímco je album otevřené, klepněte nebo klikněte na fotografii, kterou chcete odeslat do svého účtu Snapfish.
  Obrázek : Flowers album (Album Květiny)
  Flowers album (Album Květiny)
 4. Klepněte nebo klikněte na fotografii, kterou chcete odeslat do účtu Snapfish.
 5. Klikněte nebo klepněte na ikonu Share (Sdílet).
  Obrázek : Fotografie s ikonou Share (Sdílet)
  Fotografie se zvýrazněnou ikonou sdílení
  Zobrazí se průběh odesílání a pak se po dokončení odesílání zobrazí hlášení Uploaded to Snapfish successfully (Odeslání do účtu Snapfish proběhlo úspěšně).

Instalace aplikace HP Connected Photo na telefonu s operačním systémem Android

Chcete-li nainstalovat aplikaci HP Connected Photo na telefonu s operačním systémem Android, postupujte takto.
 1. V obchodu Google Play Store vyhledejte a vyberte aplikaci HP Connected Photo.
 2. Klepněte na možnost Install (Instalovat). Přečtěte si a přijměte oprávnění k použití aplikace. Následně se spustí instalace aplikace.
  Obrázek : Aplikace HP Connected Photo pro telefony
  Aplikace HP Connected Photo pro telefony s vybranou možností Install (Instalovat)
 3. Po dokončení instalace aplikaci spusťte klepnutím na možnost Open (Otevřít) na stránce aplikace nebo klepněte na aplikaci HP Connected Photo v seznamu aplikací.
 4. Klepněte na možnost Get Started (Začínáme).
  Obrázek : Get Started (Začínáme)
  Vybraná možnost Get Started (Začínáme) v aplikaci HP Connected Photo
 5. Pokud již máte účet Snapfish, přihlaste se pomocí e-mailové adresy a hesla. Pokud účet nemáte, klepněte na možnost Create an account (Vytvořit účet), abyste vytvořili vlastní účet Snapfish.
  Obrázek : Create an account (Vytvořit účet)
  Nabídka Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish) s vybranou možností Create an account (Vytvořit účet)
 6. Vyplňte požadovaná pole, přečtěte si Terms & Conditions (Podmínky a ujednání), následně klepnutím zaškrtněte políčko, abyste stvrdili, že jste srozuměni s podmínkami a ujednáními, a pak klepnutím aktivujte možnost Get Started (Začínáme).
  Obrázek : Sign up for Snapfish (Zaregistrovat se k účtu Snapfish)
  Sign up for Snapfish (Zaregistrovat se k účtu Snapfish)

Odesílání fotografií do účtu Snapfish z telefonu s operačním systémem Android

Chcete-li své fotografie odeslat do účtu Snapfish, postupujte takto:
 1. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci HP Connected Photo.
 2. Na obrazovce HP Connected Photo klepněte na možnost Get Started (Začínáme).
  Obrázek : HP Connected Photo
  Obrazovka aplikace HP Connected Photo s vybranou možností Get Started (Začínáme)
 3. Přihlaste se do svého účtu Snapfish, pokud již nejste přihlášeni.
  Obrázek : Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish)
  Sign in to Snapfish (Přihlásit se k účtu Snapfish)
 4. Na obrazovce Fotografie klepněte na možnost Místní, abyste zpřístupnili fotografie uložené místně v telefonu.
  Obrázek : Photos (Fotografie)
  Nabídka Photos (Fotografie) s vybranou možností Local (Místní)
 5. Otevře se nabídka Local photos (Místní fotografie), kde budou uvedeny snímky ze složek uložených ve vašem telefonu. Posunem nahoru nebo dolů zobrazíte další složky. Vyhledejte album obsahující fotografie, které chcete odeslat, a klepnutím na něj album vyberte.
  Obrázek : Local photos (Místní fotografie)
  Klepnutí na album
 6. Ve vybraném albu klepněte na zaškrtnutí v horní části obrazovky.
  Obrázek : Místní album s vybraným zaškrtnutím
  Local photos (Místní fotografie)
 7. Vyberte požadované fotografie a klepněte na ikonu pro odeslání ve spodní části obrazovky.
  Obrázek : Vybrané fotografie
  Vybrané fotografie s vybraným tlačítkem pro odeslání
 8. Na obrazovce pro odeslání zobrazíte klepnutím na položku HP Connected Photo postup odesílání.
  Obrázek : Obrazovka pro odeslání
  Obrazovka pro odeslání s postupem odesíláníPostup odesíláníObrazovka postupu odesílání
 9. Po úspěšném odeslání fotografií buď klepněte na možnost View all (Zobrazit vše), chcete-li zobrazit odeslané soubory, nebo klepněte na možnost Close (Zavřít).
  Obrázek : Uploading complete (Odesílání dokončeno)
  Nabídka Uploading complete (Odesílání dokončeno) s vybranými možnostmi View all (Zobrazit vše) a Close (Zavřít)

Nastavení automatického odesílání a další nastavení

Chcete-li nastavit účet Snapfish na automatické odesílání fotografií, vyhledat název účtu nebo zobrazit informace o aplikaci HP Connected Photo, postupujte podle následujících pokynů.
Chcete-li nastavit automatické odesílání:
 1. Chcete-li nastavit funkci automatického odesílání, klepněte na tlačítko přetečení se třemi tečkami v nabídce akcí a pak klepněte na možnost Setting (Nastavení).
  Obrázek : Vybrané tlačítko přetečení se třemi tečkami a tlačítko Setting (Nastavení)
  Klepnutí na tlačítko přetečení se třemi tečkami a tlačítko Setting (Nastavení)
 2. Chcete-li zapnout funkci automatického odesílání, klepněte na tlačítko ON (ZAPNOUT) v poli Auto Upload (Automatické odesílání). Nové fotografie budou automaticky odesílány do vašeho soukromého účtu Snapfish.
  Chcete-li funkci automatického odesílání vypnout nebo deaktivovat, klepněte na tlačítko Off (Vypnout) v poli Auto Upload (Automatické odesílání).
  Obrázek : Nastavení automatického odesílání
  Výběr automatického odesílání do účtu Snapfish
Chcete-li zjistit název účtu, přihlásit se do něj nebo se z něj odhlásit, postupujte takto:
 1. Chcete-li zjistit název účtu, klepněte na tlačítko přetečení a poté na možnost Account (Účet).
  Obrázek : Vybrané tlačítko přetečení a možnost Account (Účet)
  Klepnutí na tlačítko přetečení a možnost Account (Účet)
 2. Aktivujte dotekem tlačítko On (Zapnuto), tím zobrazíte přihlašovací obrazovku. Budete vyzváni k zadání název účtu a hesla pro přihlášení k účtu Snapfish. Zatímco jste přihlášeni k účtu Snapfish, klepněte na tlačítko Off (Vypnout), dojde tak k odhlášení a zavření účtu Snapfish.
  Obrázek : Informace o účtu
  Obrazovka s informacemi o účtu
Chcete-li otevřít nabídku About (O aplikaci) s odkazy na zákaznickou podporu a podmínky a ujednání, postupujte takto:
 1. Chcete-li otevřít nabídku About (O aplikaci), klepněte na tlačítko přetečení a pak klepněte na tlačítko About (O aplikaci).
  Obrázek : Vybrané tlačítko přetečení a nabídka About (O aplikaci)
  Vybrané tlačítko přetečení a nabídka About (O aplikaci)
 2. Otevře se obrazovka s informacemi o aplikaci. Na obrazovce s informacemi o aplikaci jsou dostupné odkazy na zákaznickou podporu a podmínky a ujednání.
  Obrázek : Obrazovka About (O aplikaci)
  Obrazovka About (O aplikaci) s odkazy na zákaznickou podporu a podmínky a ujednání

Nejčastější dotazy

V následujících oddílech jsou uvedeny odpovědi na vaše dotazy:
Poznámka:
Jeden nebo více odkazů uvedených výše vás přesměruje na stránky nacházející se mimo server společnosti Hewlett Packard. Společnost HP nezodpovídá za informace uvedené mimo server HP.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...