hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise M651, HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 - Instalace podavače na 500 listů papíru se skříňkou

Instalace podavače na 500 listů papíru se skříňkou
Tento dokument popisuje instalaci podavače na 500 listů papíru se skříňkou pro tiskárnu HP Color LaserJet Enterprise, modely M651 a MFP M680.
Obrázek : Podavač papíru se skříňkou
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
  Obrázek : Vypnutí tiskárny
 2. Odpojte napájecí kabel.
  Obrázek : Odpojte napájecí kabel.
 3. Odpojte kabel USB nebo síťový kabel.
  Obrázek : Odpojení kabelu USB nebo síťového kabelu
 4. Z vnější části podavače papíru odstraňte pásku.
  Obrázek : Odstranění pásky
 5. Otevřete zásobník.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 6. Odstraňte balicí materiál zevnitř podavače.
  Obrázek : Vyjmutí balicího materiálu
 7. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 8. Umístěte tiskárnu na podavač papíru. Nasaďte tiskárnu na nasazovací kolíky na horní straně podavače papíru.
    Upozornění:
  Společnost HP doporučuje, aby produkt nadzdvihly čtyři osoby.
  Obrázek : Umístění tiskárny na podavač papíru
 9. Otevřete pravá dvířka podavače papíru.
  Obrázek : Otevření pravých dvířek
 10. Otočte aretační páčku nahoru do zaaretované pozice.
  Obrázek : Zajištění nasazeného podavače papíru
 11. Zavřete pravá dvířka podavače papíru.
  Obrázek : Zavření pravých dvířek
 12. Připojte USB kabel nebo síťový kabel.
  Obrázek : Připojení USB kabelu nebo síťového kabelu
 13. Připojte napájecí kabel.
  Obrázek : Připojení napájecího kabelu
 14. Stisknutím tlačítka napájení produkt zapněte.
  Obrázek : Zapnutí zařízení
 15. Otevřete zásobník.
  Obrázek : Otevření zásobníku
 16. Nastavte vodítka papíru na správné značky podle formátu papíru.
  Obrázek : Upravte boční vodítka
 17. Vložte do zásobníku papír. Zkontrolujte, že se horní úroveň stohu nachází pod indikátorem plného zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
 18. Zavřete zásobník.
  Obrázek : Zavření zásobníku
 19. Mac OS X: Seznam nainstalovaných možností se při první tiskové úloze po instalaci příslušenství automaticky aktualizuje. Instalace je dokončena.
  Windows: Pokud chcete příslušenství připojit před instalací softwaru produktu, např. při prvním sestavení produktu, není tento postup nutný. Pokud chcete příslušenství připojit až po instalaci softwaru produktu, postupujte podle následujících pokynů:
  1. Ujistěte se, že je produkt zapnutý a připojený k počítači nebo síti.
  2. Otevřete v počítači složku tiskáren.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na název tohoto produktu a vyberte možnost Vlastnosti tiskárny.
  4. Klikněte na kartu Nastavení zařízení.
  5. Klikněte na část Instalovatelné součásti.
  6. V rozbalovací nabídce u položky Automatická konfigurace vyberte možnost Aktualizovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...