hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet - Pokročilá konfigurace pomocí nástroje HP Utility pro operační systém OS X

Ke kontrole stavu tiskárny a zobrazení či změnám nastavení tiskárny z počítače slouží nástroj HP Utility.
Nástroj HP Utility můžete použít v případě, že je tiskárna připojena USB kabelem nebo je připojena k síti s protokolem TCP/IP.

Spuštění nástroje HP Utility

 1. V počítači otevřete složku Aplikace .
 2. Vyberte možnost HP a potom možnost HP Utility.

Funkce nástroje HP Utility

Panel nástrojů HP Utility obsahuje následující položky:
 • Zařízení: Kliknutím na toto tlačítko lze zobrazit nebo skrýt produkty Mac nalezené nástrojem HP Utility.
 • Všechna nastavení: Kliknutím na toto tlačítko se lze vrátit na hlavní stránku nástroje HP Utility.
 • Podpora HP: Kliknutím na toto tlačítko lze otevřít prohlížeč a přejít na web podpory HP.
 • Spotřební materiál: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web HP SureSupply.
 • Registrace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web registrace HP.
 • Recyklace: Kliknutím na tlačítko lze přejít na web programu recyklace HP Planet Partners.
Nástroj HP Utility obsahuje stránky, které se otevírají kliknutím na položku v seznamu All Settings (Všechna nastavení). Následující tabulka popisuje úlohy, které nástroj HP Utility umožňuje provádět.
Položka
Popis
Stav spotřebního materiálu
Zobrazuje stav spotřebního materiálu a uvádí odkazy pro jeho objednávání online.
Informace o zařízení
Zobrazuje informace o aktuálně vybrané tiskárně včetně ID služby tiskárny (pokud je přiřazeno), verze firmwaru (FW Version), sériového čísla a adresy IP.
Příkazy
Po tiskové úloze odešle do tiskárny speciální znaky nebo příkazy k tisku.
Poznámka:
Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete nabídku View (Zobrazit) a zvolíte položku Show Advanced Options (Zobrazit pokročilé možnosti).
Odesílání souborů
Přenášejte soubory z počítače do tiskárny. Můžete odeslat následující typy souborů:
 • Jazyk příkazů tiskárny HP LaserJet (.PRN)
 • Dokument ve formátu PDF
 • PostScript (.PS)
 • Text (.TXT)
Řízení spotřeby
Nakonfiguruje úsporná nastavení tiskárny.
Aktualizovat firmware
Přenese do tiskárny soubor s aktualizací firmwaru.
Poznámka:
Tato možnost je k dispozici až poté, co otevřete nabídku View (Zobrazit) a zvolíte položku Show Advanced Options (Zobrazit pokročilé možnosti).
HP Connected
Přejděte na web služby HP Connected.
Centrum zpráv
Zobrazuje chybové události, které se na tiskárně vyskytly.
Nastavení sítě
(pouze tiskárny připojené k síti)
Slouží ke konfiguraci nastavení sítě, např. protokolu IPv4, IPv6, Bonjour a dalších.
Správa spotřebního materiálu
Slouží ke konfiguraci požadovaného chování tiskárny ve chvíli, kdy se blíží konec odhadované životnosti spotřebního materiálu.
Konfigurace zásobníků
Změna formátu a typu papíru pro jednotlivé zásobníky.
Další nastavení
Spuštění integrovaného webového serveru HP (EWS) pro tiskárnu.
Poznámka:
Připojení USB není podporováno.
Nastavení proxy serveru
Konfigurace proxy serveru tiskárny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...