hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise M806 and HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 - Výměna modulu paměti Solid-State (SSM)

Úvod
Tento dokument obsahuje postup vyjmutí a nahrazení modulu paměti Solid-State (SSM) pro tiskárny HP LaserJet Enterprise M806.
  Poznámka:
Pokud chcete přehrát krátké video s ukázkou tohoto postupu, kliknutím sem.
Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Čísla dílů sad modulů SSM
  CZ244-67905
  Sada modulu SSM s pokyny
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Tento produkt obsahuje součásti, které se mohou poškodit elektrostatickým výbojem (ESD). Chcete-li omezit riziko poškození elektrostatickým výbojem, umístěte produkt na podložku chránící proti elektrostatickému výboji (pokud je k dispozici) a používejte antistatický náramek připojený k uzemněnému povrchu. Pokud nemáte k dispozici pracovní stanici ani podložku s ochranou proti elektrostatickým výbojům, je třeba provést uzemnění před tím, než se dotknete dílu citlivého na elektrostatický výboj.
Krok 1 – Vyjmutí formátovacího modulu
 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
     Varování:
   Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
  3. Odpojte veškeré kabely a příslušenství připojené k formátovacímu modulu.
 2. Je-li nainstalováno výstupní příslušenství, oddělte je zdvihnutím horní západky a vysunutím ven z produktu. Výstupní příslušenství není potřeba odebrat.
  Obrázek : Oddělte výstupní příslušenství od produktu.
 3. Povolte dva šrouby na formátovacím modulu a vytáhněte formátovací modul z produktu.
  Obrázek : Odeberte formátovací modul
Krok 2 – Vyjmutí modulu SSM
 1. Otočením uvolněte příchytku.
  Obrázek : Uvolněte příchytku.
 2. Vyjměte příchytku.
  Obrázek : Vyjměte příchytku.
 3. Vysuňte modul SSM ve směru šipky a odeberte jej.
  Obrázek : Vyjměte modul SSM.
Krok 3 – Vybalení náhradního modulu SSM
Vyjměte náhradní modul SSM z obalu.
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje vadný modul SSM řádně zlikvidovat.
Obrázek : Ilustrace recyklování a vybalení
Krok 4 – Instalace náhradního modulu SSM
 1. Instalujte modul SSM zasunutím ve směru šipky.
  Obrázek : Instalace nástroje SSM
 2. Umístěte zádržnou svorku (popisek 1) do otvoru (popisek 2).
  Obrázek : Instalujte příchytku.
 3. Otočením připevněte příchytku.
  Obrázek : Zajistěte příchytku.
Krok 5 – Opětovná instalace formátovacího modulu
  Upozornění:
Díl je citlivý na elektrostatický výboj.
 1. Zarovnejte vodítka na horní a spodní části formátovacího modulu do kolejniček na produktu a zasouvejte formátovací modul, dokud nebude zcela usazen.
  Obrázek : Instalace formátovacího modulu
 2. Utáhněte prsty dva šrouby.
  Obrázek : Utáhněte dva šrouby
 3. Zasuňte výstupní příslušenství (pokud je nainstalováno) zpět do uzavřené polohy a ujistěte se, že mezi výstupním příslušenstvím a produktem nejsou zachyceny žádné kabely.
  Obrázek : Zasuňte výstupní příslušenství zpět do uzavřené polohy.
Krok 6 – Otestování instalace
 1. Proveďte následující akce:
  1. Znovu připojte všechny kabely k formátovacímu modulu.
  2. Připojte napájecí kabel.
 2. Zapněte produkt.
  K ověření správné instalace formátovacího modulu zkontrolujte následující funkci kontrolky LED připojení na formátovacím modulu.
  • Kontrolka LED připojení (popisek 1) indikuje, že je formátovací modul řádně usazen. Kontrolka se rozsvítí zeleně při zapnutí napájení produktu a zůstane svítit zeleně, pokud je formátovací modul řádně usazen.
  Pokud kontrolka LED nefunguje správně, vypněte napájení produktu, vyjměte formátovací modul a znovu ho nainstalujte (a před utažením šroubů se ujistěte, že je formátovací modul řádně usazen).
  Obrázek : Ověření funkce kontrolky LED formátovacího modulu
Krok 7 – Přeinstalace firmwaru produktu
 1. Vypněte produkt.
 2. Proveďte jeden z následujících postupů:
  • V USA přejděte na www.hp.com/support/ljM806 (model M806) nebo www.hp.com/support/ljflowMFPM830 (model M830).
   1. Klikněte na položku Drivers, Software, and Firmware (Ovladače, software a firmware) a vyberte možnost Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.) (Všechny operační systémy (BIOS, firmware, diagnostika atd.)).
   2. Vyhledejte položku ke stažení firmwaru a potom klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
  • V zemích mimo USA přejděte na www.hp.com/support.
   1. Vyberte zemi/oblast.
   2. Vyberte možnost Podpora produktů a řešení potíží.
   3. Zadejte název produktu a pak zvolte tlačítko Hledat. Klikněte na položku Drivers, Software, and Firmware (Ovladače, software a firmware) a vyberte možnost Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.) (Všechny operační systémy (BIOS, firmware, diagnostika atd.)).
   4. Vyhledejte položku ke stažení firmwaru a potom klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
 3. Zkopírujte soubor aktualizace firmwaru do kořenového adresáře jednotky USB flash. Soubor aktualizace firmwaru má příponu BDL.
 4. Připojte jednotku USB flash k portu USB na ovládacím panelu produktu.
 5. Zapněte produkt.
 6. Na ovládacím panelu se zobrazí následující zpráva: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (Chyba: 99.09.63 Nesprávný disk). Pokračujte stiskem tlačítka OK.
 7. Počkejte, až se na ovládacím panelu objeví nabídka před spuštěním, a pak stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 3 Administrator (Správce). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 8. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 6 Manage Disk (Spravovat disk). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 9. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce + 6 Boot Device (Spouštěcí zařízení). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 10. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 2 Erase / Unlock (Vymazat/Odemknout). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 11. Zobrazí se zpráva Proceed with Requested Action. Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 12. Stisknutím tlačítka Zpět se vraťte na hlavní obrazovku Nabídky před spuštěním.
 13. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 3 Administrator (Správce). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 14. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 1 Download (Stáhnout). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 15. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k položce 3 USB Thumbdrive (Jednotka USB). Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
 16. Může se vypsat několik souborů s příponou BDL. Stisknutím tlačítka se šipkou dolů přejděte k souboru aktualizace firmwaru, který jste stáhli v předchozí části. Zvolte tuto položku pomocí tlačítka OK.
    Poznámka:
  Pokud se žádné soubory BDL nevypíšou, zkuste soubor uložit na jinou jednotku USB flash.
 17. Počkejte, než se soubor přenese. Po dokončení přenosu se na obrazovce zobrazí zpráva Complete (Dokončeno).
 18. Vypněte produkt, vyjměte jednotku USB flash a potom produkt zase zapněte. Vyčkejte několik minut, než proběhne inicializace produktu. Je-li upgrade neúspěšný, zkuste odeslat soubor aktualizace firmwaru znovu.
    Poznámka:
  Pokud se upgrade opět nezdaří, obraťte se na podporu HP na webu www.hp.com/support/ljM806 (model M806) nebo www.hp.com/support/ljflowMFPM830 (model M830).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...