hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - Výměna sekundárního přenosové válce

Úvod

Tento dokument obsahuje postup vyjmutí a nahrazení sekundárního přenosového válce pro tiskárny HP Color LaserJet Enterprise M855 a HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
Než začnete
 • Použijte následující tabulku k rozpoznání čísla dílu odpovídající sady pro váš produkt a pak přejděte na web www.hp.com/buy/parts, kde si příslušnou sadu objednáte.
  Číslo dílu sady sekundárního přenosového válce
  D7H14-67902
  Sada sekundárního přenosového válce s pokyny
Požadované nástroje
 • K instalaci této sady nejsou potřeba žádné speciální nástroje.
  Upozornění:
Při manipulaci s náhradním válcem se nedotýkejte pěnového povrchu válce. Otisky mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

Krok 1 – Vyjmutí sekundárního přenosového válce

 1. Proveďte následující akce:
  1. Vypněte produkt.
  2. Odpojte napájecí kabel.
     Varování:
   Než se pokusíte o servisní zásah, vypněte produkt, počkejte 5 sekund a potom odpojte napájecí kabel. Zabráníte tím poškození produktu.
 2. Otevřete pravá dvířka.
  Obrázek : Otevření pravých dvířek
 3. Zvedněte zelené držadlo na dvířkách přenosové soustavy a sklopením dvířka otevřete.
  Obrázek : Otevření dvířek přenosové soustavy
 4. Zvedněte držadla sestavy sekundárního přenosového válce a vytáhněte sestavu z produktu.
  Obrázek : Demontáž sekundárního přenosového válečku

Krok 2 – Vybalení náhradního sekundárního přenosového válce

Vyjměte náhradní díl z obalu.
Poznámka:
Společnost HP doporučuje řádnou likvidaci vadného sekundárního přenosového válce.
Obrázek : Ilustrace vybalení a recyklování
nahoru

Krok 3 – Instalace náhradního sekundárního přenosového válce

 1. Nasaďte modré šipky na sestavě sekundárního přenosového válce na modré šipky na dvířkách přenosové soustavy a pak zasuňte sestavu válce do produktu.
  Obrázek : Nasazení a zasunutí sekundárního přenosového válce
 2. Nadzvedněte dvířka přenosové jednotky a zavřete je.
  Poznámka:
  Po úplném zavření dvířek zapadne zelené držadlo na místo.
  Obrázek : Zavření dvířek přenosové sestavy
 3. Zavřete pravá dvířka.
  Obrázek : Zavření pravých dvířek
 4. Proveďte následující akce:
  1. Připojte napájecí kabel.
  2. Zapněte produkt.

Vrácení náhradních dílů


hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...