hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory - Konfigurace a připojení příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w

S využitím následujících informací a průvodce můžete nakonfigurovat připojení příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w k bezdrátové síti pomocí funkce HP Wireless Direct nebo funkce HP NFC a poté toto připojení navázat.
Průvodce integrovaného webového serveru (EWS) příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w
Nakonfigurujte příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w pomocí průvodce nastavením.
  Poznámka:
Server EWS příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w při prvním navázání připojení automaticky spustí průvodce nastavením. Tohoto průvodce však můžete použít kdykoli.
 1. Na základě stavových kontrolek na příslušenství HP 1200w ověřte, zda toto zařízení funguje správně.
  Zelená stavová kontrolka LED zařízení (dále od konektoru USB) oznamuje, že je zařízení připraveno. Modrá stavová kontrolka LED zařízení oznamuje, že je příslušenství HP 1200w připojeno k bezdrátové síti nebo že je aktivní jiné připojení HP Wireless Direct. Stavová kontrolka LED komunikace tiskárny (blíže ke konektoru USB) svítí zeleně, pokud je připojena podporovaná tiskárna / multifunkční zařízení HP. Pokud nic připojeno není, nesvítí.
 2. Připojte počítač nebo mobilní zařízení s podporou bezdrátového připojení k síti s názvem nebo identifikátorem SSID příslušenství HP 1200w. Výchozí formát identifikátoru SSID je HP-Print-**-1200w Mobile Print, kde výraz „**“ představuje poslední dvě číslice adresy MAC příslušenství HP 1200w.
    Poznámka:
  Pokud se připojujete pomocí zařízení se systémem iOS 5 nebo iOS 6 (telefon iPhone® nebo tablet iPad®), ikona stavu připojení se může i nadále otáčet, přestože bylo spojení navázáno. To je normální a znamená to, že bezdrátové připojení HP Wireless Direct neposkytuje připojení k internetu. Jelikož funkce HP Wireless Direct pouze vytváří propojení mezi mobilním zařízením a příslušenstvím HP 1200w, nemůže se mobilní zařízení přes tiskárnu připojit k internetu.
 3. Otevřete webový prohlížeč.
 4. Zadejte do adresního řádku nebo do pole Přejít následující adresu IP příslušenství HP 1200w: http://192.168.223.1. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se server EWS příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
 5. Vyberte nabídku DOMŮ a poté možnost Průvodce nastavením.
 6. Vyberte jazyk a poté klikněte na tlačítko Další.
 7. Vyberte způsob nastavení. Pokud vyberete možnost Nastavení s průvodcem, zobrazí se průvodce nastaveními. Vyberete-li možnost Chci si vybrat z nabídky, bude možné zvolit položky, které chcete nastavit.
  Průvodce nastavením
  Pokud příslušenství HP 1200w povolíte přístup k bezdrátové síti, je nutné zadat přístupové heslo k bezdrátovému směrovači.
  1. Chcete-li příslušenství HP 1200w povolit přístup ke stávající bezdrátové síti, zaškrtněte příslušné políčko a poté klikněte na tlačítko Další. Průvodce vyhledá dostupné bezdrátové sítě a poté zobrazí výsledek.
  2. Vyberte bezdrátovou síť, k níž se chcete připojit, a v případě potřeby zadejte přístupové heslo.
   Po navázání připojení se zobrazí zpráva o úspěšném připojení, kde je uveden název sítě (nebo identifikátor SSID) a adresa IP.
  3. Chcete-li povolit automatické aktualizace firmwaru příslušenství HP 1200w, zaškrtněte příslušné políčko.
     Poznámka:
   Společnost HP doporučuje používat automatické aktualizace firmwaru. Podrobné informace o aktualizaci firmwaru naleznete v části Aktualizace firmwaru příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
  4. Dokončete konfiguraci kliknutím na tlačítko Dokončit.
  Chci si vybrat z nabídky
  Pokud příslušenství HP 1200w povolíte přístup k bezdrátové síti, je nutné zadat přístupové heslo k bezdrátovému směrovači.
  1. Chcete-li příslušenství HP 1200w povolit přístup ke stávající bezdrátové síti, zaškrtněte příslušné políčko a poté klikněte na tlačítko Další. Průvodce vyhledá dostupné bezdrátové sítě a poté zobrazí výsledek.
  2. Vyberte bezdrátovou síť, k níž se chcete připojit, a v případě potřeby zadejte přístupové heslo.
   Po navázání připojení se zobrazí zpráva o úspěšném připojení, kde je uveden název sítě (nebo identifikátor SSID) a adresa IP.
  3. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK.
  4. Chcete-li povolit automatické aktualizace firmwaru příslušenství HP 1200w, vyberte možnost Automatické aktualizace a poté zaškrtněte příslušné políčko.
     Poznámka:
   Společnost HP doporučuje používat automatické aktualizace firmwaru. Podrobné informace o aktualizaci firmwaru naleznete v části Aktualizace firmwaru příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
  5. Kliknutím na tlačítko Použít nastavte volbu.
  6. Dokončete konfiguraci kliknutím na tlačítko Dokončit.
Bezdrátová síť
Pomocí následujícího postupu se připojíte k příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w a nakonfigurujete v něm použití místní bezdrátové sítě (WLAN).
 1. Na základě stavových kontrolek na příslušenství HP 1200w ověřte, zda toto zařízení funguje správně.
  Zelená stavová kontrolka LED zařízení (dále od konektoru USB) oznamuje, že je zařízení připraveno. Modrá stavová kontrolka LED zařízení oznamuje, že je příslušenství HP 1200w připojeno k bezdrátové síti nebo že je aktivní jiné připojení HP Wireless Direct.
  Stavová kontrolka LED komunikace tiskárny (blíže ke konektoru USB) svítí zeleně, pokud je připojena podporovaná tiskárna / multifunkční zařízení HP. Pokud nic připojeno není, nesvítí. Pokud stavová kontrolka LED komunikace tiskárny bliká červeně, přejděte na stránku www.hp.com/go/1200wSupport nebo pomocí mobilního zařízení sejměte uvedený kód QR.
  Podrobné informace o stavových kontrolkách LED naleznete v části Představení příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
 2. Ověřte, zda je v mobilním zařízení nebo počítači s podporou bezdrátového připojení povoleno bezdrátové rozhraní (Wi-Fi). Toto nastavení se obvykle nachází v nabídce Nastavení.
    Poznámka:
  Pokud se připojujete pomocí zařízení se systémem iOS 5 nebo novějším (telefon iPhone® nebo tablet iPad®), ikona stavu připojení se může i nadále otáčet, přestože bylo spojení navázáno. To je normální a znamená to, že bezdrátové připojení HP Wireless Direct neposkytuje připojení k internetu. Jelikož funkce HP Wireless Direct pouze vytváří propojení mezi mobilním zařízením a příslušenstvím HP 1200w, nemůže se mobilní zařízení přes tiskárnu připojit k internetu.
 3. Připojte se k síti s názvem nebo identifikátorem SSID příslušenství HP 1200w. Výchozí formát identifikátoru SSID je HP-Print-**-1200w Mobile Print, kde výraz „**“ představuje poslední dvě číslice adresy MAC příslušenství HP 1200w.
    Poznámka:
  Integrovaný webový server (EWS) příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w při prvním navázání připojení automaticky spustí průvodce nastavením. Zvolte jazyk, který chcete používat, a způsob nastavení (s využitím průvodce nebo ruční) a poté dokončete počáteční konfiguraci. Další informace naleznete v části o použití průvodce.
 4. Otevřete webový prohlížeč.
 5. Zadejte do adresního řádku nebo do pole Přejít následující adresu IP příslušenství HP 1200w: http://192.168.223.1. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se server EWS příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
 6. Vyberte nabídku DOMŮ a poté možnost Stav systému.
    Poznámka:
  Společnost HP ke konfiguraci připojení k síti doporučuje použít průvodce serveru EWS příslušenství HP 1200w. Související informace naleznete v části o použití průvodce.
 7. V části STAV SÍTĚ ověřte, že je pro možnost Bezdrátová síť vybrána hodnota Povolena.
 8. Chcete-li stav změnit, klikněte na možnost Bezdrátová síť a poté nastavte položku Stav na hodnotu Povolena nebo Zakázána.
 9. Vyberte typ nastavení bezdrátové sítě, který chcete použít (Ruční nastavení, WPS: Způsob stisknutím tlačítka nebo WPS: Způsob s použitím kódu PIN).
  Ruční nastavení
  1. Klikněte na možnost Vyhledat bezdrátové sítě a poté ze zobrazeného seznamu vyberte požadovaný název bezdrátové sítě. Případně zadejte identifikátor SSID bezdrátové sítě do pole Název sítě (SSID).
  2. Vyberte režim zabezpečení (Žádný, WEP, WPA/WPA2).
  3. Chcete-li ověřit, zda se příslušenství HP 1200w může připojit k síti, vyberte možnost PŘIPOJIT.
  Funkce WPS: Způsob stisknutím tlačítka
  1. Klikněte na možnost Spustit připojení WPS.
  2. Stisknutím tlačítka WPS na bezdrátovém směrovači vygenerujete náhodný název sítě nebo identifikátor SSID.
     Poznámka:
   Směrovač k tomu může používat fyzické tlačítko, které se nachází na něm samotném, nebo softwarové tlačítko, jež naleznete na obrazovce jeho konfiguračního nástroje.
  3. Po zobrazení názvu nebo identifikátoru SSID bezdrátové sítě vyberte režim zabezpečení (Žádný, WEP nebo WPA/WPA2).
  4. Chcete-li ověřit, zda se příslušenství HP 1200w může připojit k síti, vyberte možnost PŘIPOJIT.
  Funkce WPS: Způsob s použitím kódu PIN
  1. Zadejte kód PIN zobrazený příslušenstvím HP 1200w do odpovídajícího pole pro kód PIN funkce WPS na obrazovce konfiguračního nástroje směrovače.
  2. Klikněte na možnost Spustit připojení WPS.
  3. Po zobrazení názvu nebo identifikátoru SSID bezdrátové sítě vyberte režim zabezpečení (Žádný, WEP nebo WPA/WPA2).
  4. Chcete-li ověřit, zda se příslušenství HP 1200w může připojit k síti, vyberte možnost PŘIPOJIT.
Síť HP Wireless Direct
Pomocí následujícího postupu se připojíte k příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w a nakonfigurujete v něm použití sítě HP Wireless Direct.
  Poznámka:
Funkce HP Wireless Direct poskytuje pouze přímé bezdrátové připojení k tiskárně / multifunkčnímu zařízení HP. Neumožňuje připojení k internetu ani k jakékoli jiné síti.
Z důvodu technických omezení může být současně navázáno nejvýše pět připojení pomocí funkce HP Wireless Direct.
 1. Na základě stavových kontrolek na příslušenství HP 1200w ověřte, zda toto zařízení funguje správně.
  Zelená stavová kontrolka LED zařízení (dále od konektoru USB) oznamuje, že je zařízení připraveno. Modrá stavová kontrolka LED zařízení oznamuje, že je příslušenství HP 1200w připojeno k bezdrátové síti nebo že je aktivní jiné připojení HP Wireless Direct. Stavová kontrolka LED komunikace tiskárny (blíže ke konektoru USB) svítí zeleně, pokud je připojena podporovaná tiskárna / multifunkční zařízení HP. Pokud nic připojeno není, nesvítí.
    Poznámka:
  Pokud se připojujete pomocí zařízení se systémem iOS 5 nebo novějším (telefon iPhone® nebo tablet iPad®), ikona stavu připojení se může i nadále otáčet, přestože bylo spojení navázáno. To je normální a znamená to, že bezdrátové připojení HP Wireless Direct neposkytuje připojení k internetu. Jelikož funkce HP Wireless Direct pouze vytváří propojení mezi mobilním zařízením a příslušenstvím HP 1200w, nemůže se mobilní zařízení přes tiskárnu připojit k internetu.
  V některých zařízeních se systémem iOS a podporou připojení k síti 3G/4G se po dokončení práce s průvodcem nastavením serveru EWS příslušenství HP 1200w aktivuje mobilní datové připojení. Pokud se zařízení se systémem iOS připojí přímo k příslušenství HP 1200w s využitím funkce HP Wireless Direct, může se také připojit k internetu.
 2. Připojte počítač nebo mobilní zařízení s podporou bezdrátového připojení k síti s názvem nebo identifikátorem SSID příslušenství HP 1200w. Výchozí formát identifikátoru SSID je HP-Print-**-1200w Mobile Print, kde výraz „**“ představuje poslední dvě číslice adresy MAC příslušenství HP 1200w.
    Poznámka:
  Integrovaný webový server (EWS) příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w při prvním navázání připojení automaticky spustí průvodce nastavením. Zvolte jazyk, který chcete používat, a způsob nastavení (s využitím průvodce nebo ruční) a poté dokončete počáteční konfiguraci. Další informace naleznete v části o použití průvodce.
 3. Otevřete webový prohlížeč.
 4. Zadejte do adresního řádku nebo do pole Přejít následující adresu IP příslušenství HP 1200w: http://192.168.223.1. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se server EWS příslušenství pro bezdrátový mobilní tisk / funkci NFC HP 1200w.
 5. Vyberte nabídku DOMŮ a poté možnost Stav systému.
 6. V části STAV SÍTĚ ověřte, že je pro možnost Síť Wireless Direct vybrána hodnota Povolena.
 7. Chcete-li zobrazit aktuální nastavení, vyberte možnost Síť Wireless Direct.
 8. Změna nastavení sítě Wireless Direct pro příslušenství HP 1200w:
  1. Nastavte možnost Stav na hodnotu Povolena nebo Zakázána.
  2. V případě potřeby nastavte název sítě (SSID). Výchozí identifikátor SSID příslušenství HP 1200w obsahuje název zařízení. Příslušenství HP 1200w můžete přidělit jedinečný identifikátor SSID, a usnadnit si tak jeho identifikaci.
  3. V případě potřeby nastavte bezdrátový kanál.
     Poznámka:
   Pokud je příslušenství HP 1200w připojeno k bezdrátové síti, kanál nelze změnit.
  4. V nastavení Režim zabezpečení můžete vybrat možnost Žádný nebo WPA/WPA2. Pokud vyberete režim WPA/WPA2, zadejte do příslušného pole požadované přístupové heslo.
  5. Chcete-li povolit režim filtrování adres MAC, nejprve zadejte hardwarovou adresu (MAC), kterou chcete filtrovat, a poté klikněte na možnost Přidat. Poté v režimu filtrování adres MAC vyberte možnost Povolit uvedené nebo Zablokovat uvedené, čímž danou hardwarovou adresu povolíte nebo zablokujete. Dle potřeby můžete zadat další hardwarové adresy, které chcete povolit nebo zablokovat.
  6. Chcete-li zadané hodnoty uložit, klikněte na možnost ULOŽIT.
Informace o podpoře a odstraňování potíží
Další informace o podpoře a odstraňování potíží naleznete na stránkách: www.hp.com/go/1200wSupport.
Případně pomocí mobilního zařízení naskenujte uvedený kód QR.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...