hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

U tiskáren HP řady Officejet 6100 ePrinter (H611) se zobrazuje hlášení „Uvíznutí vozíku kazety"

Problém
V počítači se zobrazí zpráva „Carriage Jam. There is a problem with the printer or ink system.“ (Uvíznutí vozíku kazety. Problém s tiskárnou nebo inkoustovým systémem.).
Důležité: K nápravě problému pokračujte dle kroků v uvedeném pořadí.
Řešení 1: Vypněte a znovu zapněte tiskárnu
Následujícím způsobem vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
Krok 1: Vypněte a znovu zapněte tiskárnu
Pomocí těchto kroků tiskárnu vypnete a znovu zapnete, a tím resetujete tiskový mechanismus.
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu. Pokud se tiskárna nevypne, přejděte na další řešení.
 2. Počkejte 60 sekund.
 3. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
    Poznámka:
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Indikátory tiskárny mohou blikat a vozík kazet se může posunovat.
 4. Před pokračováním počkejte na dokončení fáze zahřívání.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
Při tisku zkušební stránky postupujte následovně.
 1. Do vstupního zásobníku vložte nepoužitý obyčejný bílý papír.
 2. Stisknutím tlačítka napájení () produkt zapněte.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko Storno () po dobu pěti sekund.
  Produkt vytiskne zkušební stránku.
Obrázek : Příklad zkušební stránky
Obrázek: Příklad zkušební stránky
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 2: Odstraňte veškerý uvíznutý papír
Následující postup vyžaduje použití svítilny, abyste zjistili, zda v přední nebo zadní části tiskárny došlo k uvíznutí papíru.
Ze vstupního nebo výstupního zásobníku papíru odeberte veškeré volné listy papíru.
  Upozornění:
V tomto okamžiku neodstraňujte žádný uvíznutý papír. Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části produktu, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu.
Při odstraňování uvíznutého papíru ze zadní části produktu postupujte podle následujících kroků.
  Upozornění:
Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části produktu, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu. Odstraňte stav uvíznutí papíru ze zadní strany produktu, kdykoli je to možné.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt.
 2. Otočte produkt, abyste měli přístup k jeho zadní části.
 3. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 4. Přesuňte držátko dvířek doprava a pak dvířka vyjměte směrem k vám.
   Obrázek : Sejměte zadní přístupová dvířka
   Obrázek: Sejměte zadní přístupová dvířka.
  1. Přesuňte držátko dvířek doprava.
  2. Vysuňte dvířka.
 5. Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír nebo zbytky potrhaného papíru z válečků uvnitř produktu. Oběma rukama vytáhněte všechny celé listy papíru, abyste zabránili jejich roztržení.
  Obrázek : Vyjměte veškerý uvíznutý papír z válců
  Obrázek: Vyjměte veškerý uvíznutý papír z válců.
    Upozornění:
  Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř výrobku nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř produktu zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím papíru.
 6. Nasaďte zpět zadní přístupová dvířka. Na pravé straně produktu do něj zasuňte dvířka, dokud nezapadnou na původní místo.
Následující postup vyžaduje použití svítilny, abyste zjistili, zda na dráze vozíku došlo k uvíznutí papíru.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 2. Oběma rukama uchopte papír uvíznutý v dráze vozíku a pomalu, ale pevně za něj zatáhněte směrem k sobě, abyste jej uvolnili.
  Obrázek : Opatrně vyjměte uvíznutý papír z dráhy vozíku
  Obrázek: Vyjměte uvíznutý papír z dráhy vozíku.
 3. Zkontrolujte za pomoci svítilny, zda uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř tiskárny zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím.
  Použijte svítilnu
  Papír uvíznutý v dráze vozíku
  Obrázek: Použijte svítilnu
  Obrázek: Papír uvíznutý v dráze vozíku
Krok 4: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 3: Ujistěte se, že se vozík kazety volně pohybuje
Následující postup vyžaduje použití svítilny, abyste zjistili, zda na dráze vozíku došlo k uvíznutí papíru.
Krok 1: Zkontrolujte dráhu vozíku kazet
Následujícími kroky zkontrolujte dráhu vozíku.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
    Varování:
  Chcete-li posouvat části ručně bez rizika úrazu elektrickým proudem, musíte odpojit napájecí kabel.
 3. Zkontrolujte polohu vozíku a jedním z následujících způsobů si ověřte, zda se vozík může volně pohybovat.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 4: Vyjměte a znovu vložte kazety
Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že tiskárna ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Chcete-li vyjmout a znovu vložit tiskové kazety, postupujte následujícím způsobem.
Přejděte na webovou stránku HP SureSupply a ověřte kompatibilitu inkoustové nebo tonerové kazety nebo zakupte náhradní kazety a jiný spotřební materiál.
 1. Přejděte na web HP SureSupply.
 2. V případě potřeby vyberte zemi/oblast.
  Obrázek : Výběr země/oblasti
  Výběr země/oblasti
 3. Podle pokynů na obrazovce objednejte nový spotřební materiál nebo ověřte kompatibilitu kazety s vaší tiskárnou.
Originální kazety a spotřební materiál HP lze také zakoupit u jiných prodejců.
Krok 1: Vyjměte a znovu vložte kazety
 1. Není-li tiskárna ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám. Vozík s kazetou se přemístí na levou stranu tiskárny. Než budete pokračovat, počkejte, dokud vozík není nečinný a tichý.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 3. Uvolněte kazetu zatlačením na přední stranu a pak ji vytažením směrem k vám vyjměte ze slotu.
  Obrázek : Zatlačte na kazetu a vyjměte ji ze slotu
  Obrázek: Zatlačte na kazetu a vyjměte ji ze slotu.
 4. Držte kazetu tak, aby její kontakty směřovaly k tiskárně.
 5. Zasuňte kazetu do slotu a jemně ji zatlačte, až zacvakne na správné místo.
    Poznámka:
  Zkontrolujte, zda barevná tečka na štítku kazety odpovídá barevné tečce na slotu.
  Obrázek : Vložte kazetu do slotu označeného její barvou
  Obrázek: Vložte kazetu do slotu označeného její barvou.
 6. Tyto kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet.
 7. Zavřete přístupová dvířka kazet.
  Obrázek : Zavřete přístupová dvířka kazet
  Obrázek: Zavřete přístupová dvířka kazet.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 5: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi
Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi a zkontrolujte, zda zdroj napájení funguje správně.
Krok 1: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi
 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 3. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 4. Zapojte napájecí kabel přímo do zásuvky ve zdi.
 5. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 6. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.
Řešení 6: Resetujte tiskárnu
Při resetování tiskárny postupujte podle následujících pokynů.
Krok 1: Resetujte tiskárnu
 1. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
 2. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 3. Počkejte alespoň 30 sekund.
 4. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny
Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Vytiskne-li se zkušební stránka úspěšně, avšak i nadále dochází k potížím s tiskárnou, pak tyto potíže nesouvisí s hardwarem.
 • Nevytiskne-li tiskárna zkušební stránku, došlo k potížím s hardwarem tiskárny. Přejděte na další řešení.
Servis společnosti HP můžete kontaktovat ve všech zemích/oblastech kromě Asie a Tichomoří.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky a problém nebyl vyřešen, zajistěte opravu produktu.
Zjistěte, zda je váš produkt stále v záruce. Pokud ano, přejděte na stránku podpory společnosti HP a naplánujte opravu či výměnu.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...