hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Na tiskárně řady HP Officejet 6100 ePrinter se zobrazí chybová zpráva „Uvíznutí papíru"

Problém

Poznámka:
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k uvíznutí papíru nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.
Tento problém mohou doprovázet také následující příznaky:
 • Tiskárna zastaví tisk.
 • Blikají tlačítka Napájení a Obnovit ().
   Obrázek : Blikají tlačítka Napájení a Obnovit
   Obrázek: Blikají tlačítka Napájení a Obnovit.
  1. Tlačítko Obnovit
  2. Tlačítko napájení

Řešení

Důležité: K nápravě problému pokračujte dle kroků v uvedeném pořadí.

Řešení 1: Vypněte a znovu zapněte tiskárnu

Následujícím způsobem vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

Krok 1: Vypněte a znovu zapněte tiskárnu

 1. Stisknutím tlačítka napájení vypněte tiskárnu. Pokud se tiskárna nevypne, přejděte na další řešení.
 2. Počkejte 60 sekund.
 3. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
  Poznámka:
  Tiskárna může projít fází zahřívání, která může trvat několik minut. Před pokračováním počkejte na dokončení fáze zahřívání.

Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny

Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 1. Do vstupního zásobníku vložte obyčejný bílý papír.
  Poznámka:
  Další informace o vkládání papíru najdete v článku Vkládání obyčejného papíru, karet, fotografického papíru a speciálního papíru. Správné vložení papíru může zabránit jeho uvíznutí.
  Pokud máte problémy s určitými druhy nebo velikostmi papíru, podívejte se do technických údajů produktu abyste se ujistili, že vaše tiskárna tyto druhy a velikosti papíru podporuje.
 2. Zapněte tiskárnu stisknutím tlačítka napájení.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko Storno () po dobu pěti sekund.
  Tiskárna vytiskne zkušební stránku.
  Obrázek : Příklad zkušební stránky
  Obrázek: Příklad zkušební stránky.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.

Řešení 2: Vyjmutí uvíznutého papíru

Následující postup vyžaduje použití svítilny, abyste zjistili, zda v přední nebo zadní části tiskárny došlo k uvíznutí papíru.

Krok 1: Odstraňte veškerý uvolněný papír

Ze vstupního nebo výstupního zásobníku papíru odeberte veškeré volné listy papíru.
  Upozornění:
V tomto okamžiku neodstraňujte žádný uvíznutý papír. Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části produktu, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu.

Krok 2: Odstraňte uvíznutý papír ze zadní části tiskárny

Při odstraňování uvíznutého papíru ze zadní části produktu postupujte podle následujících kroků.
  Upozornění:
Pokud byste se pokoušeli odstranit uvíznutý papír z přední části produktu, mohlo by dojít k poškození tiskového mechanizmu. Odstraňte stav uvíznutí papíru ze zadní strany produktu, kdykoli je to možné.
 1. Stisknutím tlačítka napájení () vypněte produkt.
 2. Otočte produkt, abyste měli přístup k jeho zadní části.
 3. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 4. Přesuňte držátko dvířek doprava a pak dvířka vyjměte směrem k vám.
   Obrázek : Sejměte zadní přístupová dvířka
   Obrázek: Sejměte zadní přístupová dvířka.
  1. Přesuňte držátko dvířek doprava.
  2. Vysuňte dvířka.
 5. Opatrně odstraňte veškerý uvíznutý papír nebo zbytky potrhaného papíru z válečků uvnitř produktu. Oběma rukama vytáhněte všechny celé listy papíru, abyste zabránili jejich roztržení.
  Obrázek : Vyjměte veškerý uvíznutý papír z válců
  Obrázek: Vyjměte veškerý uvíznutý papír z válců.
    Upozornění:
  Pokud se papír při vytahování z válečků roztrhne, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř výrobku nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř produktu zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím papíru.
 6. Nasaďte zpět zadní přístupová dvířka. Na pravé straně produktu do něj zasuňte dvířka, dokud nezapadnou na původní místo.

Krok 3: Odstraňte uvíznutý papír z přední části tiskárny

Následující postup vyžaduje použití svítilny, abyste zjistili, zda na dráze vozíku došlo k uvíznutí papíru.
 1. Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
  Obrázek : Otevření dvířek pro přístup k tiskovým kazetám
  Obrázek: Otevřete dvířka pro přístup k tiskovým kazetám.
 2. Oběma rukama uchopte papír uvíznutý v dráze vozíku a pomalu, ale pevně za něj zatáhněte směrem k sobě, abyste jej uvolnili.
  Obrázek : Opatrně vyjměte uvíznutý papír z dráhy vozíku
  Obrázek: Vyjměte uvíznutý papír z dráhy vozíku.
 3. Zkontrolujte za pomoci svítilny, zda uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru. Pokud uvnitř tiskárny zůstávají jakékoli zbytky roztrhaného papíru, může dojít k dalším uvíznutím.
  Použijte svítilnu
  Papír uvíznutý v dráze vozíku
  Obrázek: Použijte svítilnu
  Obrázek: Papír uvíznutý v dráze vozíku

Krok 4: Ujistěte se, že se vozík kazety volně pohybuje

Krok 5: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny

Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.

Řešení 3: Vyčistěte podávací válečky papíru

Někdy se na válečky přichytí nečistoty, prach nebo zbytky papíru, které způsobí uvíznutí papíru. Při čištění válečků postupujte podle následujících kroků.

Krok 1: Vyčistěte podávací válečky papíru

 1. Připravte si následující materiály:
  • Čistý hadřík nepouštějící vlákna nebo jakýkoli hadřík, který se nerozpadá a nepouští vlákna
  • Destilovanou, filtrovanou nebo balenou vodu (voda z vodovodu může produkt poškodit)
  • Čisté tampony nepouštějící vlákna
 2. Není-li produkt už vypnutý, vypněte jej stisknutím tlačítka napájení ().
 3. Odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 4. Přesuňte držátko dvířek doprava a pak dvířka vyjměte směrem k vám.
   Obrázek : Sejměte zadní přístupová dvířka
   Obrázek: Sejměte zadní přístupová dvířka.
  1. Přesuňte držátko dvířek doprava.
  2. Vysuňte dvířka.
 5. Měkký hadřík, který nezanechává vlákna, lehce navlhčete balenou nebo destilovanou vodou a potom z hadříku vyždímejte veškerou nadbytečnou tekutinu.
 6. Zatlačte hadřík proti válečkům a poté jimi prsty otáčejte směrem nahoru. K odstranění prachu nebo usazené špíny použijte mírný tlak.
  Obrázek : Vyčistěte válečky
  Obrázek: Vyčistěte válečky
 7. Nechte válečky úplně vyschnout.
 8. Nasaďte zpět zadní přístupová dvířka. Na pravé straně produktu do něj zasuňte dvířka, dokud nezapadnou na původní místo.

Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny

Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.

Řešení 4: Resetujte tiskárnu

Někdy chyba s uvíznutím papíru přetrvává, i když nedošlo k žádnému uvíznutí papíru (falešné uvíznutí papíru). Chcete-li provést resetování tiskárny, kterým se odstraní falešné uvíznutí papíru, postupujte následujícím způsobem.

Krok 1: Resetujte tiskárnu

 1. Stisknutím tlačítka napájení () zapněte produkt.
 2. Nechte produkt zapnutý a odpojte napájecí kabel ze zadní části produktu.
 3. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 4. Počkejte alespoň 15 sekund.
 5. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
 6. K zadní části produktu připojte znovu napájecí kabel.
 7. Pokud se produkt nezapne sám, stiskněte tlačítko napájení ().

Krok 2: Vytiskněte protokol o stavu tiskárny

Tisk zkušební stránky ověřuje, jestli hardware funguje správně.
 • Pokud tyto kroky problém odstranily a vytiskne se zkušební stránka, není třeba v řešení problémů pokračovat.
 • Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším řešením.
 • Pokud se zkušební stránka nevytiskne, přejděte k následujícímu řešení.

Řešení 5: Opravte tiskárnu

Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je váš produkt stále v záruce, přejděte na web pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...