hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Kalibrace skeneru

Kalibrace skeneru

Skener byl kalibrován výrobcem a skenery CIS teoreticky nevyžadují opětovnou kalibraci po celou dobu jejich životnosti. Kvůli změnám prostředí se však na naskenovaných obrazech mohou objevovat vady, které lze zopakováním kalibrace snadno opravit. Celý postup trvá necelých 10 minut. Kalibraci doporučujeme provést, kdykoli se na naskenovaných obrazech nebo kopiích objeví nežádoucí artefakty nebo dojde ke snížení kvality. Je však třeba brát ohled na omezení technologie CIS, která v příručce již byla vysvětlena. Pokud se po úspěšně provedené kalibraci problémy s kvalitou nevyřeší, projděte si část Potíže s kvalitou skenováníPotíže s kvalitou skenování, která vám pomůže určit, zda se nejedná o omezení technologie, abyste mohli případně zvážit zakoupení skeneru CCD.
Kalibrace skeneru
  1. Očistěte skener. Informace naleznete v části Čištění skleněné desky skeneruČištění skleněné desky skeneru.
  2. Na předním panelu stiskněte ikony a a stiskněte možnosti Image Quality Maintenance (Údržba kvality obrazu) > Calibrate scanner (Kalibrovat skener).
  3. Postupujte podle pokynů na předním panelu.
Dodaný list pro údržbu, který je nutný k provedení kalibrace skeneru, vypadá takto:
Obrázek : List pro kalibraci skeneru
Zaveďte list pro údržbu do skeneru lícem nahoru, pokud možno co nejpřesněji doprostřed a rovně. Po skončení kalibrace opatrně uložte list pro údržbu do dodaného pevného obalu a uložte na dobře větraném a suchém místě. Jinak by se mohl poškodit, což by mohlo později nepříznivě ovlivnit funkčnost skeneru. Před kalibrací skeneru ověřte, že list pro údržbu není znečistěný, pomačkaný, poškrábaný ani přeložený. V případě nutnosti zavolejte oddělení podpory společnosti HP a požádejte o nový list pro údržbu.
Pokud kalibrace selže
  1. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá a připravená pro normální činnost.
  2. Ověřte, že skener funguje správně. To lze ověřit naskenováním malého dokumentu do souboru.
  3. Před kalibrací ověřte, že je skener čistý. Máte-li pochybnosti, skener očistěte a spusťte kalibraci znovu.
  4. Vysuňte kalibrační list, ověřte, že je čistý, v dobrém stavu, že obraz směřuje nahoru a je ve skeneru řádně uložen na střed, a znovu jej zaveďte.
  5. Pokud výše uvedené body nepomůžou, vysuňte list a tiskárnu vypněte a znovu zapněte. Po spuštění systému zopakujte kalibraci.
  6. Pokud kalibraci nelze úspěšně provést ani po třech po sobě následujících pokusech, volejte oddělení podpory společnosti HP a nahlaste kód chyby, který se zobrazil na předním panelu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...