hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Vizuální kontrola chyb během tisku diagnostické stránky

Po vytištění diagnostické stránky je prvním krokem kontrola toho, zda jsou všechny vzory vytištěny správně. Pokud je diagnostická stránka vytištěna správně, měla by vypadat takto:
Obrázek : Diagnostická stránka skeneru
Dále jsou popsány některé z nejčastějších vad, které se mohou objevit na vytištěné diagnostické stránce. Pokud na některý z těchto problémů narazíte, měli byste postupovat podle doporučených postupů opravy. Všechny jsou dostupné po stisknutí tlačítka , potom a potom Údržba kvality obrazu na předním panelu. Po provedení diagnostiky tiskárny a ověření správného provozu je možné diagnostickou stránku znovu vytisknout podle postupu uvedeného v části Připravte tiskárnu a papír pro tisk diagnostického listu.Připravte tiskárnu a papír pro tisk diagnostického listu..

Rozlišení

Podle vzoru 7 můžete zjistit problémy s rozlišením tiskárny pro vložený papír. Tento test obvykle neodhalí problém tiskárny, ale vadu papíru, který pravděpodobně není vhodný pro tisk diagnostické stránky s požadovanou kvalitou.
Pokud je vše v pořádku, měli byste vidět následující výsledek. Dva následující obrázky představují vady.
Obrázek : Diagnostický obraz
Obrázek : Skenovaný diagnostický obraz

Zarovnání

Podle vzorů 4, 13 a 14 můžete zjistit problémy se zarovnáním tiskových hlav, což může způsobit například následující vady.
Problémy se zarovnáním je také možné vidět u vzorů 4 a 9 ve formě rozpití barvy (níže vpravo zdůrazněno). To znamená, že hranice mezi dvěma výraznými barvami nejsou dobře definované nebo je mezi nimi vidět třetí barva.
Obrázek : Diagnostický obraz
V levé horní části diagnostické stránky vidíte speciální vzor pro kontrolu zarovnání tiskových hlav. Tento vzor nemá žádné číslo, protože se nepoužívá pro kontrolu skeneru. Je tvořen třemi barevnými kříži, pomocí kterých lze problém určit. Správný výsledek vidíte vlevo, vpravo je uveden příklad nesprávného zarovnání.

Ztráta detailů stínů nebo světla

Podle vzoru 16 lze určit problém s kalibrací barevné tiskárny (postup CLC). Pokud je možné rozlišit stupně světlosti mimo horní a dolní mezní hodnoty, pak je tiskárna v pořádku. Níže je uvedeno několik příkladů správného fungování (vlevo) a nesprávného fungování (vpravo).
Pokud tiskárna tímto testem neprojde, měli byste spustit kalibraci barev, jestliže je možné papír vložený do tiskárny kalibrovat (například křídový nebo lesklý papír). Kalibraci barev lze spustit z předního panelu stisknutím tlačítka , potom a potom Údržba kvality obrazu > Kalibrace barev.

Pruhy v tisku

Ve vzorech 1, 2 a 3 můžete vidět svislé pruhy v důsledku nesprávné kalibrace posunu papíru v tiskárně.
Pruhy můžete vidět také ve vzorech 4, 9, 10 a 11, které značí, že je třeba vyčistit tiskové hlavy. Čištění tiskových hlav lze spustit z předního panelu stisknutím tlačítka , poté a výběrem možnosti Údržba kvality obrazu > Vyčistit tiskové hlavy.

Pásy

V příkladech vzorů 1, 2, 3, 9 a 16 níže můžete vidět svislé pásy, pokud tiskové hlavy nefungují správně. Problém lze vyřešit výměnou tiskových hlav.

Zrnitost

Ve vzorech 1, 2 a 3 můžete vidět problémy s posunem papíru v tiskárně, které mohou způsobit viditelnou zrnitost ve výplních ploch. Tuto vadu ilustrují následující příklady: Předloha vlevo, vytištěný obrázek vpravo.
Obrázek : Příklad zrnitosti
Obrázek : Příklad zrnitosti

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...