hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Stolní počítače HP  - Počítač se nespustí (Windows 10, 8)

Tento dokument se týká všech stolních počítačů a počítačů All-in-One značky HP a Compaq a počítačů HP TouchSmart dodaných s nainstalovaným systémem Windows 10 a Windows 8.
Tento dokument poskytuje možná řešení mnoha běžných potíží se spuštěním počítače. Postupujte podle kroků v tomto dokumentu, které vám pomohou lokalizovat problém a nalézt nejvhodnější pomoc.
V závislosti na verzi systému Windows se mohou některé pokyny a obrázky v tomto dokumentu a další dokumenty odkazované z tohoto dokumentu mírně lišit.
Nejdříve proveďte tyto akce: Použijte řešení HP Guided Solution
NEBO postupujte podle následujících kroků.
Krok 1: Vyjmutí disků a odpojení zařízení před odstraňováním potíží se spuštěním
Vypněte počítač, poté vyjměte všechny disky, všechna zařízení USB i paměťové karty ze slotů čtečky karet. Odpojte všechna nedůležitá zařízení, např. tiskárny, skenery, externí diskové jednotky a podobná zařízení. Vyjměte všechny disky a odpojte všechna zařízení s výjimkou myši, klávesnice a monitoru.
Po odebrání všech disků i zařízení počítač zapněte. Co se stalo?
 • Pokud se počítač spustí, postupně po jednom připojujte zařízení a restartujte počítač, abyste zjistili, který disk nebo zařízení působí problém. Jste hotovi.
 • Pokud se počítač stále nespouští a problém přetrvává, stisknutím a podržením tlačítka napájení počítač vypněte. Nic k němu nepřipojujte a pokračujte v řešení potíží.
Krok 2: Proveďte úplný reset
Mnoho chyb při spouštění a další potíže lze vyřešit snížením množství energie uložené v hardwarových součástech. Snížení množství uložené energie se někdy označuje jako „Úplný reset“. Podle následujícího postupu proveďte úplný reset u počítače:
 1. Zcela vypněte počítač. Odpojte napájecí kabel ze zadní části počítače.
 2. Po odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko napájení na vypnutém počítači na dobu 5 sekund. Kontrolka napájení na tlačítku napájení nebo v jeho blízkosti se může krátce rozsvítit, ale poté zhasne.
 3. K počítači znovu připojte napájecí kabel a počítač zapněte.
  • Pokud se počítač spustí, jste hotovi.
  • Pokud se počítač přesto nespustí a vykazuje stejný problém, pokračujte v řešení potíží.
Krok 3: Odstranění potíží se spouštěním počítače
Přečtěte si následující seznam příznaků. Pokud najdete příznak odpovídající stavu vašeho počítače, postupujte podle příslušných pokynů. Odkaz vás může přenést do jiného dokumentu podpory, který obsahuje podrobné kroky při řešení problému. Pokud nenajdete žádný příznak odpovídající příznakům vašeho počítače, přejděte ke kroku 4: Spusťte diagnostické testy hardwaru.
Všechny ostatní potíže se spuštěním
V případě všech dalších potíží se spuštěním přejděte ke kroku 4: Spusťte diagnostické testy hardwaru.
Krok 4: Spusťte diagnostické testy hardwaru
Vyberte typ počítače z následujících možností a pak postupujte podle pokynů pro daný typ počítače.
Krok 5: Kontrola, zda systém BIOS nalezl pevný disk
Jestliže systém BIOS pevný disk nenalezl, počítač se nespustí. Pro ověření, zda systém BIOS nalezl pevný disk, postupujte následovně:
 1. Vyjměte všechny disky a odpojte všechna zařízení s výjimkou myši, klávesnice a monitoru.
 2. Zapněte počítač a ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu F10, dokud se nespustí nástroj nastavení systému BIOS.
 3. Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte nabídku Úložiště.
  Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte položku Konfigurace zařízení a pak stiskněte klávesu Enter.
 4. Ověřte, že je v záložce pevný disk uveden váš pevný disk.
  Obrázek : Ukázka uvedení pevného disku v systému BIOS
  Obrazovka systému BIOS s uvedeným a zvýrazněným ukázkovým diskem
Krok 6: Obnovení nebo resetování počítače
Pokud počítač nezobrazí modrou obrazovku Zvolte možnost, zobrazte Krok 7: Spuštění nástroje Obnovení systému Microsoft z disků pro obnovení.
Pomocí funkce společnosti Microsoft pro částečné obnovení počítače přeinstalujte systém Windows se zachováním všech osobních souborů, aplikací i dalších nastavení.
 1. Na obrazovce Zvolte možnost klikněte na položku Odstranit potíže.
  Obrázek : Obrazovka Zvolte možnost
  Obrazovka Zvolte možnost s vybranou položkou Odstranit potíže
 2. Klikněte na položku Částečně obnovit počítač.
  Obrázek : Obrazovka Odstranit potíže
  Obrazovka Odstranit potíže s vybranou položkou Částečně obnovit počítač
 3. Klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Obrazovka Částečně obnovit počítač
   Obrazovka Částečně obnovit počítač s vybraným tlačítkem Další
 4. Vyčkejte na dokončení systému Windows. Přečtěte si obsah zobrazovaných obrazovek a reagujte na ně.
  • Pokud se počítač spustí a spustí i systém Windows, jste hotovi.
  • Pokud se počítač nespustí a zobrazí obrazovku Zvolte možnost, pokračujte v odstraňování problémů.
 5. Na obrazovce Zvolte možnost klikněte na položku Odstranit potíže.
 6. Klikněte na položku Obnovit počítač do továrního nastavení.
  Obrázek : Obrazovka Odstranit potíže
   Obrazovka Odstranit potíže s vybranou položkou Obnovit počítač do továrního nastavení
 7. Klikněte na tlačítko Další.
  Obrázek : Obrazovka Obnovit počítač do továrního nastavení
   Obrazovka Obnovit počítač do továrního nastavení s vybraným tlačítkem Další
 8. Pokud zvolíte rychlou variantu, dojde k odebrání vašich osobních souborů.
    Upozornění:
  Vaše osobní soubory i nastavení budou po provedení tohoto kroku odstraněny. Než budete pokračovat, ujistěte se, že máte zálohu všech důležitých souborů. Nepokračujte, pokud máte na pevném disku důležité soubory, jejichž zálohu nemáte k dispozici. Soubory můžete obnovit za pomoci profesionální služby na záchranu dat.
 9. Vyčkejte na dokončení systému Windows. Přečtěte si obsah zobrazovaných obrazovek a reagujte na ně.
  • Pokud se počítač spustí a spustí i systém Windows, jste hotovi.
  • Pokud se počítač nespustí a zobrazí obrazovku Zvolte možnost, pokračujte dalším krokem a spusťte obnovení systému Microsoft.
Krok 7: Z disků pro obnovení spusťte nástroj Obnovení systému Microsoft
Pokud máte k dispozici disky pro obnovení, které jste si sami vytvořili nebo opatřili od Podpory HP, můžete použít nástroj Obnovení systému a vrátit počítač do stavu, kdy se spouštěl normálně. Nástroj Obnovení systému Microsoft spusťte z disků pro obnovení následovně:
 1. Zapněte počítač a pak vložte do jednotky první disk pro obnovení.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se počítač zcela nevypne.
 3. Odpojte všechna připojená zařízení i kabely, např. jednotky osobních médií, jednotky USB, tiskárny nebo faxy. Vyjměte média z interních jednotek a odpojte veškerý hardware přidaný v poslední době. Neodpojujte monitor, klávesnici, myš ani napájecí kabel.
 4. Zapněte počítač.
 5. Ihned stiskněte opakovaně (asi jednou za sekundu) klávesu F9, dokud se neotevře nabídka Možnosti zařízení pro spuštění.
 6. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte jednotku CD nebo DVD. Potom stiskněte klávesu Enter.
    Poznámka:
  V seznamu spustitelných zařízení může být uvedeno více jednotek CD nebo DVD. V takovém případě vyberte jednu z těchto jednotek a ověřte, zda se spustí nástroj HP Recovery. Pokud se obnovení nespustí nebo je zobrazena zpráva o chybném nesystémovém disku, restartujte počítač stisknutím tlačítka napájení a pak pomocí stejných kroků vyberte jinou jednotku CD nebo DVD. Pokud se obnovení spustí, pomocí příslušných kroků obnovení dokončete.
 7. Může se zobrazit okno s výzvou, zda chcete spustit nástroj Recovery Manager z pevného, nebo z vloženého disku. Pokud se toto okno zobrazí, vyberte možnost Spustit program z disku a poté klikněte na tlačítko Další.
 8. Vyberte možnost s ohledem na použitý typ disků pro obnovení:
  • Vámi vytvořené disky pro obnovení:
   V nabídce Potřebuji okamžitě pomoc klikněte na položku Obnovení systému Microsoft. Pokud se na další obrazovce zobrazí výzva k potvrzení volby, vyberte možnost Ano a klikněte na tlačítko Další. Pokud se obrazovka s potvrzením nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.
  • Disky pro obnovení obdržené od podpory společnosti HP:
   Zvolte položku Obnovit počítač do dřívějšího stavu a pak klikněte na tlačítko Další.
 9. Postupujte podle pokynů na obrazovce a obnovte počítač do stavu ze dne a hodiny, kdy se ještě spouštěl správně.
 10. Vyčkejte na dokončení obnovy systému.
  Pokud se počítač normálně spustí, jste hotovi.
  Pokud se počítač nespustí, přejděte k dalšímu kroku a proveďte obnovení systému.
Krok 8: Obnovte systém pomocí nástroje HP System Recovery
Pokud postupy v tomto dokumentu nevyřešily potíže se spuštěním, pomocí obnovení systému resetujte počítač do původního stavu dodaného z výroby. Další informace o obnovení systému najdete v části Řešení s Příručkou HP: Obnovení pomocí nástroje HP System Recovery.
  Poznámka:
Společnost HP doporučuje před obnovením systému provést všechny možné kroky odstraňování problémů.
Další informace o řešení problémů se spuštěním a napájením naleznete v následujících dokumentech podpory HP:
Kontaktování podpory HP
Pokud nenaleznete řešení, kontaktujte podporu společnosti HP s žádostí o další pomoc nebo opravu počítače.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...