hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Spojování úloh a úspora papíru role

Spojování znamená automatický tisk obrázků nebo dokumentů na papíru vedle sebe a ne za sebou. Předchází se tak plýtvání papírem.
 1. Směr posunu papíru
 2. Spojování vypnuto
 3. Spojování zapnuto
 4. Šetření papíru spojováním

Kdy se tiskárna pokouší spojovat stránky?

Když jsou splněny obě následující podmínky:
 • V tiskárně je zaveden nekonečný papír (ne listy papíru).
 • Možnost tiskárny Spojování je zapnuta. Informace naleznete v části Zapnutí nebo vypnutí spojováníZapnutí nebo vypnutí spojování.

Jaké stránky lze spojovat?

Spojovat lze libovolné stránky, pokud nejsou tak dlouhé, že se dvě stránky nevejdou vedle sebe na nekonečný papír, nebo pokud jich není tolik, aby je nebylo možno umístit na zbývající délku role. Jednu skupinu spojených stránek nelze rozdělit na dvě role.

Jaké stránky je vhodné spojovat?

Aby byly určité stránky spojeny, musí být jednotlivé stránky slučitelné v těchto směrech:
 • Všechny stránky musí mít nastavenu stejnou kvalitu tisku (Úsporný režim, Rychlá, Normální nebo Nejlepší).
 • Na všech stránkách musí být stejné nastavení Maximální detail.
 • Na všech stránkách musí být stejné nastavení Rozvržení/okraje.
 • Na všech stránkách musí být stejné nastavení možnosti Převrácený obrázek.
 • Na všech stránkách musí být stejné nastavení možnosti Vzor vykreslení.
 • Na všech stránkách musí být stejné nastavení možnosti Ořezávačka.
 • Na všech stránkách musí být stejné nastavení úpravy barev. Informace naleznete v části Možnosti nastavení barevMožnosti nastavení barev.
 • Stránky musí být všechny barevné nebo všechny ve stupních šedi (nemohou být některé barevné a některé ve stupních šedi).
 • Všechny stránky musí být v jedné z následujících dvou skupin (tyto dvě skupiny nelze ve stejném spojení míchat):
  • HP-GL/2, RTL, TIFF, JPEG
  • PostScript, PDF
 • Stránky ve formátu JPEG a TIFF s rozlišením větším než 300 dpi nelze v některých případech spojovat s jinými stránkami.

Jak dlouho tiskárna čeká na další soubor?

Aby tiskárna mohla provést nejlepší možné spojení, čeká po přijetí souboru, aby mohla zkontrolovat, zda se následující stránka spojí s tímto souborem nebo se stránkami, které jsou již ve frontě. Tato doba čekání je časový limit spojování. Výchozí časový limit spojování je 2 minuty. To znamená, že tiskárna čeká až 2 minuty po přijetí posledního souboru, než začne tisknout výsledné spojení. Tuto dobu čekání lze změnit pomocí předního panelu tiskárny: Stiskněte ikony a poté zvolte možnosti Nastavení > Správa úloh > Možnosti spojování > Doba čekání. Dostupné rozmezí je 1 až 99 minut.
V průběhu doby čekání na spojení zobrazuje tiskárna zbývající čas na předním panelu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...