hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Vložení role do tiskárny

Vložení role do tiskárny
Před zavedením role papíru do tiskárny musí být role nasazena na vřetenu. Informace naleznete v části Nasouvání role na vřetenoNasouvání role na vřeteno.
  Poznámka:
Neotevírejte oba kryty rolí současně: mohlo by dojít k problémům. Před otevřením druhého krytu nejprve zavřete první kryt.
  Poznámka:
První dva kroky jsou volitelné: můžete začít krokem 3. V takovém případě ale tiskárna nebude sledovat délku role a při příštím vysunutí nebude na roli vytištěn čárový kód. Doporučujeme tedy provést všechny kroky počínaje krokem 1, pokud jste nevypnuli možnost Tisk informací o papíru. Informace naleznete v části Tisk informací o papíruTisk informací o papíru.
 1. Na předním panelu stiskněte ikonu a poté ikonu , pokud již není zvýrazněna. Poté stiskněte ikonu role a zvolte možnost Zavést.
  Případně stiskněte ikony a a vyberte možnost Papír > Zavedení papíru > Zavést roli 1 nebo Zavést roli 2.
  Pokud je již vybraná role zavedena, je třeba počkat, než bude automaticky vysunuta.
 2. Pokud začnete zavádět roli 1 s již zavedenou rolí 2, bude role 2 přesunuta do pohotovostní polohy, aby na ni bylo možné kdykoli znovu tisknout bez opětovného zavádění (a naopak).
    Poznámka:
  Pokud otevřete kryt role, když je role vložena, ale netiskne se, role bude automaticky vysunuta a při příštím požadavku na tisk ji bude nutné znovu zavést.
 3. Otevřete kryt role.
 4. Vložte vřeteno s modrou zarážkou na pravé straně do tiskárny. Uchopte vřeteno za oba konce, nikoli za jeho prostřední část, abyste se nedotkli papíru a neušpinili jej.
 5. Pokud není okraj role papíru rovný nebo je roztržený (to se někdy stane, protože okraj papíru je přichycen lepicí páskou), lehce papír vytáhněte a jeho okraj rovně seřízněte.
 6. Okraj papíru vložte do tiskárny.
    Varování:
  Nestrkejte prsty do dráhy papíru v tiskárně.
 7. Otáčením vložte papír do tiskárny, dokud neucítíte odpor a papír se mírně neohne. Tiskárna detekuje papír a automaticky ho zavede do tiskárny.
 8. Pokud je vstupní okraj papíru opatřen čárovým kódem, tiskárna jej přečte a poté odřízne. Odříznutý kus papíru spadne do koše.
 9. Pokud na vstupní hraně papíru žádný čárový kód není, na předním panelu se zobrazí výzva k výběru kategorie a typu papíru.
    Poznámka:
  Pokud jste vložili papír, jehož název není uveden seznamu typů papíru, prostudujte téma Typ papíru není v seznamuTyp papíru není v seznamu.
 10. Pokud je povolena možnost Tisk informací o papíru, můžete se zobrazit také výzva k zadání délky role. Informace naleznete v části Tisk informací o papíruTisk informací o papíru.
 11. Zavřete kryt role, jakmile se na předním panelu zobrazí příslušná výzva.
  Poznámka:
Máte-li při zavádění papíru neočekávané potíže, prostudujte část Papír nelze úspěšně vložitPapír nelze úspěšně vložit.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...