hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Přední panel

Přední panel je umístěn na pravé straně tiskárny. Umožňuje plné ovládání tiskárny: Můžete z něj kopírovat, skenovat nebo tisknout, zobrazovat informace o tiskárně, měnit její nastavení, provádět kalibrace a testy atd. Na předním panelu se také v případě nutnosti zobrazují upozornění (varování nebo chybové zprávy). Informace o použití předního panelu v konkrétní situaci lze nalézt v této příručce.
 1. Vysokorychlostní hostitelský port USB je určen pro připojení jednotky USB flash, který poskytuje soubory k tisku nebo slouží jako úložiště naskenovaných souborů. Po připojení jednotky USB flash se na úvodní obrazovce předního panelu zobrazí ikona USB .
 2. Vlastní přední panel: Dotyková obrazovka s grafickým uživatelským rozhraním.
 3. Reproduktory.
 4. Tlačítko Napájení, které slouží k zapínání a vypínání tiskárny. Pokud je tiskárna zapnutá, toto tlačítko svítí. Pokud je tiskárny v režimu spánku, toto tlačítko bliká.
Přední panel obsahuje velkou středovou oblast, kde se zobrazují dynamické informace a ikony. Na levé a pravé straně se v různou dobu může zobrazit až šest statických ikon. Tyto ikony se obvykle nezobrazují současně.
Levé a pravé statické ikony
 • Stisknutím ikony se zobrazí úvodní obrazovka.
 • Stisknutím ikony se zobrazí nápověda k aktuální obrazovce.
 • Stisknutím ikony se vrátíte na předchozí možnost.
 • Stisknutím ikony se přesunete na další položku.
 • Stisknutím ikony se vrátíte na předchozí obrazovku. Tyto operace nezruší žádné změny provedené na aktuální obrazovce.
 • Stisknutím ikony zrušíte aktuální proces.
Dynamické ikony na úvodní obrazovce
Následující možnosti se zobrazují pouze na úvodní obrazovce.
 • Stisknutím ikony otevřete informační obrazovku, kde můžete zobrazit informace o stavu tiskárny a skenování, měnit její nastavení nebo zahájit činnost, jako je například vkládání papíru nebo výměna inkoustových kazet.
 • Stiskem ikony uvolněte papír ze skeneru. Pokud ve skeneru není vložen papír, toto tlačítko se nezobrazí.
 • Vpravo nad výše uvedeným tlačítkem se nachází zpráva se stavem tiskárny nebo s nejdůležitějším aktuálním upozorněním.
 • Stisknutím ikony vytisknete soubor. Informace naleznete v části TiskTisk.
 • Stisknutím ikony naskenujete list papíru nebo uložíte obraz do souboru, a to do síťové složky nebo na jednotku USB flash. Informace naleznete v části SkenováníSkenování.
 • Stisknutím ikony zkopírujete list papíru (naskenujete a vytisknete). Informace naleznete v části KopírováníKopírování.
 • Stisknutím ikony můžete zobrazit a spravovat fronty úloh tisku a skenování. Pokud některé úlohy čekají na zpracování, zobrazí se menší varovná ikona. Informace naleznete v části Zpráva fronty úlohZpráva fronty úloh.
 • Stisknutím ikony zobrazíte informace o jednotce USB flash. Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, je-li připojena jednotka USB flash.
 • Stisknutím ikony zobrazíte dostupné aplikace. Informace naleznete v části http://www.hp.com/go/designjeteprinters. Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, je-li nainstalována jedna či více aplikací.

Informační obrazovka

Chcete-li otevřít informační obrazovku, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu .
Dynamické ikony na informační obrazovce
 • Stisknutím ikony zobrazíte informace o stavu papíru.
 • Stisknutím ikony zobrazíte informace o stavu inkoustové kazety.
 • Stisknutím ikony zobrazíte informace o stavu tiskové hlavy.
 • Stisknutím ikony zobrazíte informace o stavu sítě.
 • Stisknutím ikony zobrazíte seznam upozornění.
 • Stisknutím ikony zobrazíte informace o tiskárně.
 • Stiskem ikony můžete zobrazit a změnit nastavení tiskárny nebo skenování.

Režim spánku

Po uplynutí určité doby nečinnosti se aktivuje režim spánku, který snižuje spotřebu energie tiskárnou. Displej na předním panelu se z úsporných důvodů vypne. Pokud je tiskárna v režimu spánku, její funkce lze znovu aktivovat a její připojení k síti není přerušeno. Tiskárna se z tohoto režimu probudí pouze v případě nutnosti. Tiskárnu lze probudit z režimu spánku stisknutím tlačítka napájení, odesláním tiskové úlohy nebo nadzvednutím skeneru, otevřením krytu role nebo otevřením krytu skládacího zařízení. Tiskárna se probudí během několika sekund – mnohem rychleji, než kdyby byla úplně vypnutá. Pokud je tiskárna v režimu spánku, tlačítko napájení bliká.
Chcete-li změnit dobu, po kterou tiskárna bude čekat, než přejde do režimu spánku, stiskněte ikonu , potom ikonu a možnosti Nastavení > Možnosti předního panelu > Čekací doba režimu spánku. Můžete nastavit dobu v rozmezí 1 až 240 minut. Výchozí doba je 30 minut.
Funkce Sledování tiskárny (se zařazovací službou pro tisk) a Vzdálená správa tiskárny s nástroji HP Utility a Web JetAdmin jsou dostupné i během režimu spánku. Některé úlohy vzdálené správy umožňují probudit tiskárnu na dálku, pokud je to potřeba.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...