hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - Slovníček pojmů

Slovníček pojmů
Adresa IP
Může označovat adresu IPv4 (nejpravděpodobněji) nebo adresu IPv6.
Adresa IPv4
Jedinečný identifikátor, který označuje určitý uzel v síti IPv4. Adresa IPv4 obsahuje čtyři celá čísla oddělená tečkami. Adresy IPv4 používá většina sítí na světě.
Adresa IPv6
Jedinečný identifikátor, který označuje určitý uzel v síti IPv6. Adresa IPv6 obsahuje až 8 skupin hexadecimálních číslic oddělených čárkou. Každá skupina obsahuje až 4 hexadecimální číslice. Adresy IPv6 se ve světě používají jen v několika nových sítích.
Adresa MAC
Adresa Media Access Control: Jedinečný identifikátor používaný k označení určitého zařízení v síti. Jedná se o identifikátor nižší úrovně než je adresa IP. Proto může mít zařízení adresu MAC i adresu IP.
AirPrint
Technologie používaná zařízeními iPod, iPhone a iPad nebo (volitelně) systémem Mac OS X 10.7 a novějšími verzemi. Umožňuje okamžitý tisk v tiskárně ve stejné síti bez potřeby ovladače pro konkrétní tiskárnu.
AppleTalk
Sada protokolů vyvinutých společností Apple Computer v roce 1984 pro práci počítačů v síti. Společnost Apple nyní doporučuje práci v síti TCP/IP a Bonjour. Tiskárny HP Designjet již sadu AppleTalk nepodporují.
Barevný model
Jedná se o systémy, kde jsou barvy zastoupeny čísly, např. RGB nebo CMYK.
Barevný prostor
Jedná se o barevný model, ve kterém je každá barva zastoupena určitou sadou čísel. Mnoho různých barevných prostorů může používat stejný barevný model: např. monitory obecně používají barevný model RGB, ale mají různé barevné prostory, protože na různých monitorech jsou výsledkem určité sady čísel RGB různé barvy.
Bonjour
Obchodní název společnosti Apple Computer pro implementaci síťového prostředí podle specifikace IETF Zeroconf. Jedná se o technologii počítačových sítí používanou v systémech Mac OS X od verze 10.2 dále. Používá se pro zjištění služeb dostupných v místní síti. Původně byla tato implementace známa pod názvem Rendezvous.
ESD
Elektrostatický výboj. V běžném životě se často setkáváme se statickou elektřinou. Je to jiskra, která vznikne, když se dotkneme dveří auta, nebo přilnavost u oblečení. Ačkoli řízená statická elektřina může mít praktické využití, nekontrolované statické výboje jsou jedním z největších rizik elektronických produktů. Z toho důvodu je nutné předcházet poškození dodržováním určitých pravidel při instalaci tiskárny a manipulaci se zařízeními citlivými na elektrostatické výboje. Tento typ poškození může snížit životnost zařízení. Jedním ze způsobu minimalizace elektrostatického výboje a tedy snížení rizika tohoto typu poškození je dotknout se před manipulací se zařízením citlivým na elektrostatické výboje (například tiskové hlavy nebo inkoustové kazety) odkryté uzemněné části tiskárny (především kovových součástí). Navíc můžete snížit generování elektrostatických výbojů v těle tím, že nebudete pracovat se zařízením v místě s kobercem a budete při manipulaci se zařízením citlivým na ESD minimalizovat pohyby těla. Také se vyvarujte práci v prostředí s nízkou vlhkostí.
Ethernet
Populární technologie počítačových sítí používaná pro místní sítě.
Fast Ethernet
Ethernetová síť umožňující přenos dat rychlostí až 100 000 000 bitů/sekundu. Rozhraní Fast Ethernet umožňují nižší rychlosti, pokud to je požadováno kvůli zajištění kompatibility se staršími ethernetovými zařízeními.
Firmware
Software, který řídí funkce tiskárny a je v tiskárně částečně trvale uložen (může být aktualizován).
Gigabit Ethernet
Ethernetová síť umožňující přenos dat rychlostí až 1 000 000 000 bitů/sekundu. Rozhraní gigabitového Ethernetu umožňuje nižší rychlosti, pokud to je požadováno kvůli zajištění kompatibility se staršími ethernetovými zařízeními.
Hostitelský port USB
Obdélníková zásuvka USB, která se nachází například u počítačů. Tiskárna může řídit zařízení USB připojená k tomuto portu. Tato tiskárna je vybavena dvěma hostitelskými porty USB, které slouží k řízení příslušenství a jednotek USB flash.
HP-GL/2
(Hewlett-Packard Graphics Language 2) Jazyk definovaný společností HP pro popisování vektorové grafiky.
HP RTL
Hewlett-Packard Raster Transfer Language: Jazyk definovaný společností HP pro popisování rastrové (bitmapové) grafiky.
ICC
International Color Consortium – seskupení společností, které se dohodly na obecném standardu barevných profilů.
Inkoustová kazeta
Vyjímatelná součást tiskárny, která obsahuje inkoust určité barvy a dodává ho do tiskové hlavy.
IPSec
Pokročilý mechanismus zabezpečení sítě zajišťovaný ověřováním a šifrováním paketů IP, které jsou odesílány mezi uzly v síti. Každý síťový uzel (počítač nebo zařízení) má konfiguraci protokolu IPSec. Aplikace obvykle nemají informace o tom, zda se protokol IPSec používá.
Konzistence barev
Schopnost vytisknout u daných tiskových úloh na různých výtiscích a na různých tiskárnách vždy stejné barvy.
LED
Light-Emitting Diode: Polovodičové zařízení vyzařující světlo při průchodu elektrického proudu.
Ovladač tiskárny
Software, který převádí tiskovou úlohu v zobecněném formátu do dat použitelných pro konkrétní tiskárnu.
Paleta
Škála barev a hodnot hustoty, které lze reprodukovat na určitém výstupním zařízení, jako je tiskárna nebo monitor.
Papír
Tenký, plochý materiál určený k psaní nebo tisku; obvykle vyrobený z rozmělněných, vysušených a stlačených vláken.
Port USB pro zařízení
Čtvercová zásuvka USB na zařízení USB, přes kterou může být řízeno počítačem. Abyste mohli na tiskárně tisknout z počítače přes připojení USB, musí být počítač připojen k portu USB tiskárny.
Přesnost barev
Schopnost tisknout barvy, které co nejpřesněji odpovídají původnímu obrazu, s ohledem na to, že všechna zařízení mají omezený rozsah barevnosti a nemusí být fyzicky schopna reprodukovat určité barvy zcela přesně.
Přítlačná deska
Plochý povrch v tiskárně, přes kterou papír prochází, když se na něj tiskne.
Řezačka
Součást tiskárny, která se posouvá z jedné strany na druhou přes pracovní desku tiskárny a odřezává papír.
Síť
Síť je skupina připojení, kterými procházejí data mezi počítači a zařízeními. Všechna zařízení ve stejné síti mohou vzájemně komunikovat. To umožňuje pohyb dat mezi počítači a zařízeními a sdílení zařízení, například tiskáren, mezi mnoha počítači.
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol: Komunikační protokol, na kterém je provozována síť Internet.
Tisková hlava
Vyjímatelná součást tiskárny, která přijímá inkoust jedné nebo několika barev z odpovídajících inkoustových kazet a nanáší je na papír prostřednictvím série trysek.
Tryska
Jeden z mnoha úzkých otvorů v tiskové hlavě, kterými je inkoust nanášen na papír.
USB
Universal Serial Bus: Standardní sériové rozhraní navržené pro připojení různých zařízení k počítačům. Tiskárna podporuje vysokorychlostní rozhraní USB (někdy označované jako USB 2.0).
Vřeteno
Tyč, která nese roli papíru, který je používán pro tisk.
Vstup/výstup
Vstup a výstupy: Tento termín popisuje tok dat mezi různými zařízeními.
Vysokorychlostní USB
Verze rozhraní USB, někdy označovaná jako USB 2.0, která je 40krát rychlejší než původní rozhraní USB, je však s původním rozhraním USB kompatibilní. Vysokorychlostní rozhraní USB využívá většina dnešních počítačů.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...