hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet Z5400 PostScript ePrinter Series - Řízení barev prostřednictvím ovladačů tiskárny

Možnosti řízení barev

Cílem správy barev je co nejvěrnější reprodukce barev na všech zařízeních: Takže když tisknete obraz, uvidíte velmi podobné barvy, jako když si prohlížíte stejný obraz na monitoru.
Máte k dispozici dvě základní metody správy barev v počítači:
 • Barvy řízené tiskárnou: V tomto případě musí aplikace zkonvertovat barvy obrazu do barevného prostoru tiskárny a typu papíru pomocí profilu ICC integrovaného v obrázku a profilu ICC tiskárny a typu papíru.
 • Barvy řízené tiskárnou: V tomto případě aplikace odešle obraz do tiskárny bez jakékoli konverze barev a tiskárna převede barvy do vlastního barevného prostoru. Podrobnosti tohoto procesu závisí na použitém grafickém jazyku.
  • PostScript: Interpretační modul PostScript provádí konverzi barev pomocí profilů uložených v tiskárně a všech dalších profilů odeslaných s úlohou jazyka PostScript. Tento způsob správy barev se provádí tehdy, používáte-li ovladač PostScript a vyberete správu barev tiskárnou nebo odešlete-li soubor ve formátu PostScript, PDF, TIFF nebo JPEG přímo do tiskárny prostřednictvím integrovaného webového serveru. V obou případech je třeba vybrat profil, který bude použitý jako výchozí v případě, že v úloze není určený žádný profil, a použitý vzor vykreslení.
  • Non-PostScript (PCL3, HP-GL/2, RTL) (Jiné než PostScript (PCL, RTL, HP-GL/2)): Správa barev se provádí pomocí sady uložených barevných tabulek. Profily ICC nebudou použity. Tato metoda je o něco méně všestranná než alternativy, je však o něco jednodušší a rychlejší a může produkovat dobré výsledky u standardních typů papíru HP. Tento způsob řízení barev můžete provést tak, že odešlete soubor PCL3, HP-GL/2 nebo RTL přímo do tiskárny prostřednictvím integrovaného webového serveru.
   Poznámka:
   Existují pouze následující barevné prostory, které může tiskárna převést do vlastního barevného prostoru pomocí uložených tabulek barev: Adobe RGB a sRGB, používáte-li systém Windows, Adobe RGB, používáte-li systém Mac OS X.
Doporučujeme nahlédnout do informační databáze Knowledge Center (viz Knowledge CenterKnowledge Center), kde naleznete pokyny pro použití možností správy barev u konkrétních aplikací.
Jak zvolit mezi Řízením barev aplikacíŘízením barev tiskárnou:
 • V dialogovém okně ovladače systému Windows: Vyberte kartu Barva.
 • V dialogovém okně Tisk systému Mac OS X: Vyberte panel Možnosti barev.
 • V některých aplikacích: Tento výběr lze provést v aplikaci.

Emulace tiskárny

Pokud chcete tisknout určitou tiskovou úlohu a vidět přibližně stejné barvy, jaké byste získali při tisku stejné úlohy na jiné tiskárně HP Designjet, můžete použít režim emulace poskytovaný tiskárnou.
Poznámka:
Tato možnost je k dispozici pouze při tisku úlohy ve formátu HP-GL/2, PostScript nebo PDF. Správně fungovat bude pouze při tisku na běžný, křídový nebo těžký křídový papír.
 • V dialogovém okně ovladače systému Windows: Vyberte kartu Barva, možnost Barvy řízené tiskárnou, pak v seznamu Zdrojový profil vyberte možnost Emulace tiskárny. Pak můžete vybrat požadovanou tiskárnu ze seznamu Emulovaná tiskárna.
 • V dialogovém okně Tisk systému Mac OS X: Vyberte panel Možnosti barev a potom vyberte položku v seznamu Emulace tiskárny.

Možnosti nastavení barev

Cílem řízení barev je tisk v přesných barvách. Pokud provádíte řízení barev správně, měli byste být schopni tisknout v přesných barvách bez nutnosti manuálního nastavení barev.
Manuální nastavení však může být užitečné v těchto případech:
 • Pokud řízení barev z nějaké důvodu nefunguje správně
 • Pokud požadujete barvy, které jsou spíše subjektivně pěkné než přesné
Ovladač tiskárny poskytuje odlišné funkce nastavení podle toho, zda tisknete barevně nebo ve stupních šedi.

Barevný tisk

Následujícím způsobem můžete upravit barvy tisku v systému Windows:
 • V dialogovém okně ovladače systému Windows: Vyberte kartu Barva, ujistěte se, že je políčko Pokročilé nastavení barev zaškrtnuté a potom stiskněte tlačítko Nastavení.
Úpravy můžete provádět pomocí jezdce světlosti a tří jezdců barev.
Obrázek : Jezdci barev
 • Jezdec světlosti umožňuje jednoduše zesvětlit nebo ztmavit vytištěný dokument.
 • Jezdce barev lze použít k zeslabení nebo zvýraznění jednotlivých primárních barev tištěného dokumentu. Primární barvy mohou být červená, zelená a modrá nebo azurová, purpurová a žlutá, v závislosti na barevném modelu použitém v obrázku.
Tlačítko Obnovit obnoví všechny jezdce do výchozí pozice (ve středu).

Tisk v odstínech šedi

Všechny barvy v obrazu lze převést do stupňů šedé následujícími způsoby:
 • V aplikaci: Tuto možnost poskytuje mnoho programů.
 • V dialogovém okně ovladače systému Windows: Přejděte na kartu Barva a podívejte se na nastavení Možnosti barev. Vyberte možnost Tisk ve stupních šedi.
 • V dialogovém okně Tisk systému Mac OS X: Přejděte na panel Možnosti barev a z rozevíracího seznamu Režim vyberte možnost Odstíny šedi.
 • Na stránce odeslání úlohy integrovaného webového serveru: Vyberte možnost Barva a potom nastavte možnost Barva/Stupně šedi na položku Tisk ve stupních šedi.
V systému Windows můžete upravit vyvážení šedi na výtisku.
 • V dialogovém okně ovladače systému Windows: Vyberte kartu Barva, ujistěte se, že je políčko Pokročilé nastavení barev zaškrtnuté a potom stiskněte tlačítko Nastavení.
Poté budete moci provést nastavení pomocí samostatných ovládacích prvků pro zvýraznění, střední tóny a stíny.
Obrázek : Jezdci stupňů šedi
 • Jezdec světlosti umožňuje jednoduše zesvětlit nebo ztmavit vytištěný dokument. Posuvník je k dispozici ve stejném okně jako ostatní ovládací prvky stupňů šedé.
 • Jezdce definice zón lze použít k nastavení zvýraznění, středního tónu a stínu.
 • Ostatní ovládací prvky pro zvýraznění, střední tón a stín lze použít k nastavení vyvážení šedi pro zvýraznění, střední tóny a stíny.
Tlačítko Obnovit obnoví všechny ovládací prvky do výchozího nastavení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...