hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
  • Zpětná vazba

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Color LaserJet Enterprise M855 - Technické údaje o produktu

Technické údaje

Název modelu
Číslo produktu
M855dn
A2W77A
M855xh
A2W78A
M855x+
A2W79A
M855x+
D7P73A
Manipulace s papírem
Zásobník 1 (kapacita 100 listů)
Zásobník 2 (kapacita 500 listů)
Podavač na 3 x 500 listů papíru
Poznámka:
Volitelné příslušenství pro model M855dn. Pokud je u modelu M855dn nainstalováno vstupní příslušenství, lze nainstalovat také jakékoliv volitelné dokončovací příslušenství.
Velkokapacitní vstupní zásobníky na 3 500 listů
Poznámka:
Volitelné příslušenství pro model M855dn. Pokud je u modelu M855dn nainstalováno vstupní příslušenství, lze nainstalovat také jakékoliv volitelné dokončovací příslušenství.
Automatický oboustranný tisk
Volitelný podavač na 1 x 500 listů se skříní. Dostupné v Evropě, Středním východě, Africe a asijsko-tichomořských zemích/oblastech
Poznámka:
Pokud je u modelu M855dn nainstalováno vstupní příslušenství, lze nainstalovat také jakékoliv volitelné dokončovací příslušenství.
Volitelná dokončovací sešívačka/stohovač
Volitelná dokončovací sešívačka/stohovač s 2/4 děrovačkou
Dostupné v Evropě, Středním východě, Africe a asijsko-tichomořských zemích/oblastech
Volitelná dokončovací jednotka pro tvorbu brožur
Dostupné v Evropě, Středním východě, Africe a asijsko-tichomořských zemích/oblastech
Volitelná dokončovací jednotka pro tvorbu brožur s 2/3 děrovačkou
Dostupná v Severní a Latinské Americe
Volitelná dokončovací jednotka pro tvorbu brožur s 2/4 děrovačkou
Dostupné v Evropě, Středním východě, Africe a asijsko-tichomořských zemích/oblastech
Připojení
Připojení Ethernet LAN 10/100/1000 s protokolem IPv4 a IPv6
Snadno přístupný port USB pro tisk bez použití počítače a pro aktualizaci firmwaru
Tiskový server HP Near Field Communications (NFC) a bezdrátové příslušenství k tisku z mobilních zařízení
Tiskový server HP NFC a bezdrátové příslušenství k tisku z mobilních zařízení
Úložiště
Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP
Displej a zadávání na ovládacím panelu
Dotykový ovládací panel
Tisk
Tisk až 46 stránek za minutu (str./min) na papír formátu A4 a 45 str./min na papír formátu Letter
Snadný tisk z portu USB (není vyžadován počítač)
Řešení mobilního tisku
Více informací o řešeních pro mobilní tisk naleznete na adrese:
  • HP ePrint – tisk přes e-mail
  • Software HP ePrint1
  • Aplikace HP ePrint
  • HP ePrint Enterprise
  • HP ePrint Home & Biz
  • Aplikace HP Printer Control
  • Tisk Google Cloud
  • AirPrint
Podporované operační systémy2,3
Windows XP s aktualizací SP3 nebo novější, 32bitová a 64bitová verze
Poznámka:
Instalační program softwaru nepodporuje 64bitovou verzi, avšak tiskový ovladač ji podporuje.
Poznámka:
Společnost Microsoft ukončila hlavní podporu systému Windows XP v dubnu 2009. Společnost HP se bude nadále snažit o maximální podporu systému Windows XP, u kterého byla oficiálně ukončena podpora.
Windows Vista, 32bitová a 64bitová verze
Poznámka:
Systém Windows Vista Starter není podporován instalačním programem softwaru ani tiskovým ovladačem.
Windows 7 s aktualizací SP1 nebo novější, 32bitová a 64bitová verze
Windows 8, 32bitová a 64bitová verze
Windows 2003 Server SP2 nebo novější, 32bitová a 64bitová verze
Poznámka:
Instalační program softwaru nepodporuje 64 bitovou verzi, avšak tiskový ovladač ji podporuje.
Poznámka:
Společnost Microsoft ukončila hlavní podporu systému Windows Server 2003 v červenci 2010. Společnost HP se bude nadále snažit o maximální podporu systému Windows Server 2003, u kterého byla oficiálně ukončena podpora.
Windows Server 2008, 32bitová a 64bitová verze
Windows Server 2008 R2, 64bitová verze
Windows Server 2012, 64bitová verze
Systémy Mac OS X 10.6, 10.7 Lion a 10.8 Mountain Lion
1Software HP ePrint podporuje následující operační systémy: Windows® XP s aktualizací SP3 nebo novější (32bitový) až po software ePrint verze 3, Windows Vista® (32bitový i 64bitový), Windows 7 s aktualizací SP1 nebo novější (32bitový i 64bitový), Windows 8 (32bitový i 64bitový) a systémy Mac OS X verze 10.6, 10.7 Lion a 10.8 Mountain Lion.
2Seznam podporovaných operačních systémů platí pro tiskové ovladače systému Windows (PCL 6, UPD PCL 6, UPD PCL 5 a UPD PS) a Mac OS a pro přibalený disk CD pro instalaci softwaru. Aktuální seznam podporovaných operačních systémů je na adrese www.hp.com/support/colorljM855, kde naleznete kompletní nápovědu společnosti HP pro svůj produkt. Pokud se nacházíte mimo území USA, otevřete si stránku www.hp.com/support, zvolte svou zemi/oblast a klikněte na možnost Drivers & Software (Ovladače a software). Zadejte název nebo číslo produktu. V části Download Options (Možnosti stahování) klikněte na položku Drivers, Software & Firmware (Ovladače, software a firmware). Vyberte verzi operačního systému a klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
3Instalační disk se softwarem HP obsahuje ovladač HP PCL 6 pro operační systém Windows a další volitelný software. Instalační soubor softwaru pro počítače Mac není na disku CD uložen. Na disku CD je umístěn návod ke stažení instalačního souboru softwaru pro počítače Mac ze stránek www.hp.com. Postup stažení instalačního souboru softwaru pro počítače Mac: Otevřete stránku www.hp.com/support, zvolte svou zemi/oblast a klikněte na položku Drivers & Software (Ovladače a software). Zadejte název nebo číslo produktu. V části Download Options (Možnosti stahování) klikněte na položku Drivers, Software & Firmware (Ovladače, software a firmware). Vyberte verzi operačního systému a klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).

Rozměry produktu

Rozměry produktu se všemi dvířky zavřenými a s vloženými kazetami s tonerem a tiskovými válci
Produkt
Výška
Hloubka
Šířka
Hmotnost
M855dn
1003,3 mm
736,6 mm
723,9 mm
85,2 kg
M855xh
1003,3 mm
736,6 mm
723,9 mm
121,3 kg
M855x+
1003,3 mm
736,6 mm
723,9 mm
124,2 kg
Obrázek : Rozměry produktu se zavřenými dvířky a zásobníky
Prostorové požadavky produktu s plně otevřenými dvířky a zásobníky
Produkt
Výška
Hloubka
Šířka
M855dn
1003,3 mm
1498,6 mm
1244,6 mm
M855xh
1003,3 mm
1498,6 mm
1244,6 mm
M855x+
1003,3 mm
1498,6 mm
1244,6 mm
Obrázek : Prostorové požadavky produktu s plně otevřenými dvířky a zásobníky
Fyzické rozměry příslušenství se zavřenými dvířky
Produkt
Výška
Hloubka
Šířka
Hmotnost
Podavač na 3x500 listů
387 mm
699 mm
711 mm
36,1 kg
Velkokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů
387 mm
699 mm
711 mm
39 kg
Podavač na 1x500 listů (dostupný v Evropě, na Blízkém východě a v Africe)
387 mm
699 mm
711 mm
25,1 kg
Sešívačka/stohovač
1003,3 mm
736,6 mm
571,9 mm
60 kg
Sešívačka/stohovač s děrovačem
1003,3 mm
736,6 mm
723,9 mm
32 kg
Jednotka pro tvorbu brožur
1003,3 mm
736,6 mm
571,9 mm
60 kg
Jednotka pro tvorbu brožur s děrovačem
1003,3 mm
736,6 mm
723,9 mm
32 kg
Obrázek : Fyzické rozměry dokončovacího příslušenství se zavřenými dvířky a zásobníky
Obrázek : Fyzické rozměry dokončovacího příslušenství a děrovače se zavřenými dvířky a zásobníky
Prostorové požadavky produktu a dokončovacího příslušenství s plně otevřenými dvířky a zásobníky
Produkt
Výška
Hloubka
Šířka
Produkt a dokončovací příslušenství bez děrovače
1231,9 mm
1498,6 mm
2006,6 mm
Produkt a dokončovací příslušenství s děrovačem
1231,9 mm
1498,6 mm
2159 mm
Obrázek : Prostorové požadavky produktu a dokončovacího příslušenství s plně otevřenými dvířky a zásobníky
Obrázek : Prostorové požadavky produktu, dokončovacího příslušenství a děrovače s plně otevřenými dvířky a zásobníky

Spotřeba energie, elektrické specifikace a zvukové emise

Spotřeba energie

Spotřeba energie (průměrná, ve wattech)1, 2, 3
Produktová řada4
Tisk a kopírování
Připraveno
Úsporný režim
Automatické zapnutí / Automatické vypnutí
Vypnuto
Multifunkční zařízení HP Color LaserJet Enterprise Flow M880
1100 W
80 W
8,0 W
1,2 W
0,4 W
1Hodnoty podléhají změnám.
2Uvedená spotřeba představuje nejvyšší naměřenou hodnotu pro všechny modely při standardním napětí.
3Výchozí doba pro přepnutí z pohotovostního do úsporného režimu: 15 minut
4Rychlost je 46 str./min na formát papíru A4 a 45 str./min na formát papíru Letter.

Elektrické specifikace

Napájení z elektrické sítě 110 V: 110 až 127 V stř. (+/– 10 %), 60 Hz (+/– 2 Hz), 10,5 A
Napájení z elektrické sítě 220 V: 220 až 240 V stř. (+/– 10 %), 50 Hz (+/– 2 Hz), 5,5 A
  Upozornění:
Požadavky na napájení závisí na zemi/oblasti, kde se zařízení prodává. Neměňte provozní napětí. Vedlo by to k poškození produktu a ztrátě záruky na produkt.

Hlučnost

HP Color LaserJet Enterprise M8551
Úroveň hluku
Tisk (46 str./min.)
Připraveno
Deklarováno podle normy ISO 9296
LWAd = 7,1 belu (A) [71 dB(A)]
LWAd = 4,0 belu (A) [40 dB(A)]
Hladina zvukového tlaku pro osobu stojící poblíž
Tisk (46 str./min.)
Připraveno
Deklarováno podle normy ISO 9296
LpAm = 55 dB(A)
LpAm = 24 dB(A)
1Úrovně hlučnosti podléhají změnám. Testovaná konfigurace: HP Color LaserJet Enterprise M855dn, jednostranný tisk na papír formátu A4 rychlostí 46 str./min.

Specifikace provozního prostředí

Specifikace provozního prostředí
Prostředí
Doporučeno
Povoleno
Teplota
17 až 25 °C
15 až 30 °C (59° to 86°F)
Relativní vlhkost
Relativní vlhkost 30 až 70 %
10% až 80% relativní vlhkost
Nadmořská výška
Netýká se tohoto produktu.
0 až 3 048 m

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...