hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Designjet Z5400 Postscript ePrinter Series - Chybové zprávy na předním panelu

Příležitostně se na displeji předního panelu může zobrazit jedna z následujících zpráv. Pokud tato situace nastane, postupujte podle pokynů ve sloupci Doporučení.
Pokud se zobrazuje chybová zpráva, která není uvedena zde, a jste na pochybách, jak správně zareagovat, případně pokud se zdá, že doporučená akce problém nevyřešila, obraťte se na oddělení podpory společnosti HP. Informace naleznete v části Kontaktujte podporu společnosti HPKontaktujte podporu společnosti HP.
Textové zprávy
Zpráva
Doporučení
[Barva] kazeta byla upravena
Zkontrolujte kazetu.
[Barva] kazetě skončila životnost
Vyměňte kazetu. Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
V [barva] kazetě dochází inkoust
Připravte si novou kazetu stejné barvy.
[Barva] kazeta chybí
Vložte kazetu správné barvy. Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
V [barva] kazetě došel inkoust
Vyměňte kazetu. Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
V [barva] kazetě již téměř došel inkoust
Připravte si novou kazetu stejné barvy.
[Color] printhead #[n] error: Není nainstalována
Vložte správnou tiskovou hlavu. Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
[Color] printhead #[n] error: please remove (Chyba [barva] tiskové hlavy #[n]: Prosím vyjmout)
Vyjměte nesprávnou tiskovou hlavu a vložte novou tiskovou hlavu správného typu (barvy a čísla). Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
[Color] printhead #[n] error: Vyměnit
Vyjměte nefunkční tiskovou hlavu a vložte novou tiskovou hlavu správného typu (barvy a čísla). Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
[Color] printhead #[n] error: Usadit znovu
Vyjměte a znovu vložte stejnou tiskovou hlavu, nebo zkuste očistit její elektrické kontakty. Pokud to bude nutné, vložte novou tiskovou hlavu. Informace naleznete v části Displej předního panelu doporučuje usazení nebo výměnu tiskové hlavyDisplej předního panelu doporučuje usazení nebo výměnu tiskové hlavy.
Cutter replacement advised (Doporučena výměna ořezávačky)
Požádejte podporu společnosti HP o výměnu řezačky. Informace naleznete v části Kontaktujte podporu společnosti HPKontaktujte podporu společnosti HP.
Job queue notification (Oznámení o frontě úloh)
Úlohu zrušte, obnovte nebo odstraňte. Informace naleznete v části Zpráva fronty úlohZpráva fronty úloh.
Maintenance #1 advised (Doporučena údržba č. 2)
Kontaktujte podporu společnosti HP. Informace naleznete v části Kontaktujte podporu společnosti HPKontaktujte podporu společnosti HP.
Maintenance #2 advised (Doporučena údržba č. 2)
Kontaktujte podporu společnosti HP. Informace naleznete v části Kontaktujte podporu společnosti HPKontaktujte podporu společnosti HP.
Paper loaded incorrectly: remove paper (Papír špatně umístěn: vyjměte papír)
Vyjměte papír a zaveďte jej znovu.
Paper mispositioned: remove paper (Papír špatně umístěn: vyjměte papír)
Vyjměte papír a zaveďte jej znovu.
Paper path error: incorrectly loaded (Chyba dráhy papíru: zaveden nesprávně)
Vysuňte papír a zaveďte jej znovu.
Paper path error: misaligned (Chyba dráhy papíru: špatně zarovnán)
Vysuňte papír a zaveďte jej znovu.
Výměna tiskové hlavy nebyla dokončena Začněte znovu.
Zopakujte výměnu tiskové hlavy od začátku.
Printheads need individual testing. Do replacement (Tiskové hlavy vyžadují individuální testování. Proveďte výměnu.)
Zkontrolujte tiskové hlavy pomocí funkce Tisk diagnostického obrazu (viz část Tisk diagnostického obrazuTisk diagnostického obrazu) a vyměňte ty, které nepracují správně.
Vyměňte [barva] kazetu
Vyměňte kazetu. Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
Znovu usaďte [barva] kazetu
Vyjměte a znovu vložte stejnou kazetu. Informace naleznete v části Správa inkoustových kazet a tiskových hlavSpráva inkoustových kazet a tiskových hlav.
Číselné kódy chyb
Kód chyby
Doporučení
01.0, 01.1, 01.2
Restartujte tiskárnu.
06:03
Restartujte tiskárnu.
08:04
Restartujte tiskárnu. Pokud problém přetrvává, aktualizujte firmware tiskárny. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
08:08
Zopakujte operaci, kterou jste se pokoušeli provést. Pokud se vám to znovu nepodaří, vypněte a zapněte tiskárnu. Pokud problém přetrvává, aktualizujte firmware tiskárny. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
21, 21.1, 21:03, 21.1:03, 21:13, 21.2:13, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.x:03, 24
Restartujte tiskárnu.
26:01, 26.x:01
V inkoustové kazetě byl zjištěn vadný kontakt (pokud je uvedeno x, poukazuje na kazetu v zásuvce x). Vyjměte a znovu vložte kazetu. Pokud je to nutné, vložte novou kazetu.
26:14
Aktualizujte firmware tiskárny. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
27:01, 27.x:01
Nefunguje příliš mnoho trysek tiskové hlavy (pokud je uvedeno, poukazuje x na tiskovou hlavu v zásuvce x). Vyjměte a znovu vložte tiskovou hlavu, nebo zkuste očistit její elektrické kontakty. Pokud to bude nutné, vložte novou tiskovou hlavu. Informace naleznete v části Displej předního panelu doporučuje usazení nebo výměnu tiskové hlavyDisplej předního panelu doporučuje usazení nebo výměnu tiskové hlavy.
27:03
Chyba tiskové hlavy. Restartujte tiskárnu.
27:14
Aktualizujte firmware tiskárny. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
31:03, 41:03, 42:03, 45.1:03, 45.2:03, 47:03, 56:03
Restartujte tiskárnu.
61:01
Formát souboru je chybný a tiskárna úlohu nemůže zpracovat. Je-li úloha chráněna heslem, zkuste ji odeslat znovu bez hesla. V opačném případě aktualizujte firmware tiskárny a zkuste to znovu. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
61:04,1, 61:04,2
Aktualizujte firmware tiskárny. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
61:08,1
Odešlete úlohu znovu bez ochrany heslem.
66:08
Úlohu není možné vytisknout na vložený typ papíru.
68:03
Restartujte tiskárnu.
71.04
Nedostatek paměti.
71:03
Restartujte tiskárnu.
74:04, 74,1:04
Aktualizace firmwaru se nezdařila. Stiskněte tlačítko OK a zkuste to znovu. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
74,1
Zkuste znovu provést aktualizaci firmwaru. V průběhu aktualizace nepoužívejte počítač.
74,8:04
Aktualizace firmwaru se nezdařila. Soubor firmwaru může být poškozen. Stáhněte jej znovu. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
76:03
Restartujte tiskárnu.
77:04, 78,1:04
Aktualizujte firmware tiskárny. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
78:08
Tisk bez okrajů není možný. Nastavení bylo ignorováno.
79:03
Restartujte tiskárnu.
79:04, 79,1:04
Aktualizujte firmware tiskárny. Informace naleznete v části Aktualizace firmwaruAktualizace firmwaru.
81:01
Postupujte prosím podle pokynů na předním panelu. Než se obrátíte na podporu společnosti HP, můžete být vyzváni, abyste uskutečnili testovací proceduru a poznačili si číselný kód. Informace naleznete v části Kontaktujte podporu společnosti HPKontaktujte podporu společnosti HP.
81:03, 84:03
Restartujte tiskárnu.
86:01
Postupujte prosím podle pokynů na předním panelu. Než se obrátíte na podporu společnosti HP, můžete být vyzváni, abyste uskutečnili testovací proceduru a poznačili si číselný kód. Informace naleznete v části Kontaktujte podporu společnosti HPKontaktujte podporu společnosti HP.
94, 94.1, 94:08
Znovu spusťte kalibraci barev. Informace naleznete v části Kalibrace barevKalibrace barev.
94:02
Kalibrace barev se nezdařila. Zkontrolujte, zda vložený typ papíru odpovídá vybranému typu papíru.
Protokol chyb systému
Tiskárna ukládá protokol chyb systému, který můžete otevřít následujícími způsoby.
Pomocí jednotky USB flash
  1. Vytvořte na jednotce USB flash prázdný soubor nazvaný pdipu_enable.log.
  2. Zasuňte jednotku USB flash do vysokorychlostního hostitelského portu USB na přední straně tiskárny. Protokol se automaticky zkopíruje na jednotku.
Pomocí integrovaného webového serveru
  1. Ve webovém prohlížeči přejděte na adresu http://adresa IP tiskárny/hp/device/webAccess/log.html.
  2. Integrovaný webový server vám odešle soubor log.tar.gz obsahující protokol chyb systému.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...