hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Instalace softwaru tiskárny v systému Windows prostřednictvím kabelu USB

Instalace a dostupné ovladače

Projděte si následující informace a na základě nich se rozhodněte, kterou možnost instalace použijete.
Disk CD
Stáhnout
U nového produktu
Instalace z disku CD je také rychlá a snadná, nemusí však zajistit nejnovější dostupný software, a to i v případě novějšího produktu.
Stažení softwaru z webu HP je bezplatné a poskytuje nejnovější verze ovladačů produktu, instalačního softwaru a dalších nástrojů pro správu.
U staršího produktu
Instalace z disku CD nemusí fungovat, pokud instalujete produkt do počítače s novějším operačním systémem vydaným až po vydání produktu HP.
Stahování softwaru poskytuje dobré výsledky pro starší produkty a pomáhá předejít možným problémům s instalací.
O softwaru
Software na disku CD je aktuální pouze v době vydání produktu.
Software, který je dostupný na stránkách společnosti HP, je nejaktuálnější software dostupný pro váš produkt. Společnost HP provádí častou aktualizaci softwaru a ovladačů po uvedení produktu na trh a vydání instalačního disku CD.
Kromě výběru možnosti instalace softwaru je u některých produktů možné zvolit z více typů tiskových ovladačů. Pro systém Windows mohou být k dispozici následující možnosti:
Tiskový ovladač HP PCL 6: Tiskový ovladač HP PCL 6 se dodává na přibaleném disku CD jako výchozí tiskový ovladač. Tiskový ovladač HP PCL 6 má následující vlastnosti:
 • Doporučuje se pro všechna prostředí Windows a většinu tiskových požadavků, včetně obecných kancelářských aplikací, jako jsou textové nebo tabulkové procesory.
 • Poskytuje celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí zařízení pro většinu uživatelů.
 • Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows Graphic Device Interface (GDI) za účelem dosažení nejlepší rychlosti v prostředích Windows.
 • Nemusí být plně kompatibilní se softwarem třetích stran a s vlastními programy, které jsou založené na jazyku PCL 5.
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD): Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) pro systém Windows je určen pro snadnou správu tiskového prostředí s více tiskárnami v síti. Ovladač HP UPD je dobrou volbou pro produkt, který dokáže pouze tisknout, protože tento ovladač umožňuje POUZE tisk.
Pokud chcete používat ovladač UPD, stáhněte si ho z webu společnosti HP. Další informace najdete na stránce www.hp.com/go/upd.

Instalace pro systém Windows® a připojení USB s použitím přiloženého disku CD

Podle následujícího postupu nainstalujte software tiskárny z disku CD.
Poznámka:
Instalační program se může dotázat, zda se má pokusit vyhledat nejnovější instalační soubory pro tiskárnu online. Kvůli zajištění nejlepších výsledků instalace společnost HP doporučuje, abyste kliknuli na tlačítko Ano a umožnili instalačnímu programu zkontrolovat aktualizace a stáhnout je.
 1. Odpojte USB kabel od tiskárny i počítače (pokud je už připojen).
 2. Pokud tiskárna není ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka nebo vypínače napájení.
 3. Vložte disk CD se softwarem tiskového systému do jednotky CD-ROM. Instalační program softwaru rozpozná jazyk operačního systému a zobrazí hlavní nabídku instalačního programu v příslušném jazyce.
  Pokud se instalační program nespustí do 30 vteřin, proveďte následující postup:
  1. V nabídce Start klikněte na možnost Spustit.
  2. Zadejte následující text: X:\SETUP.EXE (kde X je písmeno jednotky CD-ROM).
  3. Klikněte na tlačítko OK. Spustí se instalační program.
   Poznámka:
   Pokud se otevře obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Povolit nebo Ano.
 4. Zobrazí se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi instalovaného softwaru.
  • Doporučený výběr softwaru zahrnuje tiskový ovladač PCL 6 a software pro všechny dostupné funkce produktu. Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Další.
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte ne možnost Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení klikněte na tlačítko Další.
 5. Přečtěte si licenční smlouvu, zaškrtněte políčko I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 6. Zobrazí se obrazovka Preparing to Install (Připravuje se instalace). Po skončení instalačního programu pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 7. Když se zobrazí výzva k výběru typu připojení, vyberte Directly connect to this computer using a USB cable (Připojit k tomuto počítači přímo pomocí kabelu USB).
 8. Po zobrazení výzvy Connect your Product now (Nyní připojte svůj produkt) připojte produkt k počítači.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje používat kabel USB s délkou do 2 metrů.
 9. Po skončení instalace se zobrazí obrazovka Product configuration (Konfigurace produktu). Vyberte, zda se má produkt stát výchozí tiskárnou a zda se má vytisknout zkušební stránka. Klikněte na tlačítko Další.
 10. Zobrazí se obrazovka Enable HP Web Services (Povolení Webových služeb HP). Pokud chcete povolit Webové služby, klikněte na tlačítko Další. Pokud chcete povolení Webových služeb nechat na později, klikněte na tlačítko Zrušit. Instalace softwaru nevyžaduje povolení Webových služeb HP.
  Další informace o povolení Webových služeb HP a softwaru HP ePrint získáte v informacích o nastavení softwaru HP ePrint zde.
 11. Zobrazí se obrazovka Finish (Dokončení). Na této obrazovce jsou k dispozici instalační průvodci pro nakonfigurování dodatečných funkcí produktu. Dodatečné funkce produktu můžete nakonfigurovat hned nebo později.
 12. Instalaci produktu dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Sdílení tiskárny

Sdílení tiskárny v síti umožňuje jiným uživatelům přistupovat k produktu a používat ho. Při sdílení produktu v síti postupujte podle těchto kroků.
Sdílení tiskárny v systému Windows® 7 nebo dřívějších verzích
 1. V závislosti na operačním systému klikněte na tlačítko Start a pomocí jednoho z následujících postupů vyhledejte seznam instalovaných tiskáren:
  • Klikněte na položku Zařízení a tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
  • Klikněte na položku Ovládací panely a pak na Tiskárny. Nebo nejprve klikněte na položku Hardware a zvuk a pak na položku Tiskárny.
  • Klikněte na možnost Nastavení a pak na Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 3. Klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 5. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.
Systém Windows® 8 a Windows® Server 2012
 1. Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky.
 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny nebo Zařízení a tiskárny.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 5. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 6. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

Instalace pro systém Windows® a připojení USB s použitím staženého softwaru

 1. Odpojte USB kabel od tiskárny i počítače (pokud je už připojen).
 2. Pokud tiskárna není ještě zapnutá, zapněte ji stisknutím tlačítka nebo vypínače napájení.
 3. Přejděte na stránku Ovladače a soubory ke stažení: Ovladače a soubory ke stažení.
 4. V případě, že to bude potřeba, vyberte váš produkt ze seznamu obdobných zařízení na stránce.
 5. Vyberte správný operační systém a klikněte na tlačítko Další.
 6. Klikněte na možnost Ovladač a prohlédněte si dostupné ovladače. Dostupné možnosti se mohou u jednotlivých produktů lišit.
  Poznámka:
  Společnost HP doporučuje instalovat plnou verzi softwaru, která zajišťuje optimální výkon produktu a jeho funkcí.
 7. Kliknutím vyberte ovladač, zkontrolujte jeho údaje a klikněte na možnost Stáhnout.
 8. Pokud se zobrazí okno Upozornění zabezpečení pro stažení souboru, klikněte na tlačítko Uložit a v počítači vyberte umístění pro uložení souboru.
 9. Klikněte na tlačítko Uložit. Software se stáhne do počítače. Poznamenejte si místo uložení souboru.
 10. Po dokončení stahování klikněte na možnost Otevřít složku a pak klikněte na stažený soubor. Název souboru má příponu .exe.
  Poznámka:
  Pokud jste zavřeli obrazovku Stahování bylo dokončeno, přejděte do složky, kam se soubor s příponou .exe uložil, a na soubor klikněte.
  Poznámka:
  Pokud se otevře obrazovka Řízení uživatelských účtů, klikněte na možnost Povolit nebo Ano.
 11. Přijměte výchozí umístění pro uložení souborů. Klikněte na tlačítko Další a vyčkejte, až instalační program rozbalí soubory a připraví instalaci.
 12. Zobrazí se obrazovka Software Selection (Výběr softwaru) s podrobnostmi instalovaného softwaru.
  • Doporučený výběr softwaru zahrnuje tiskový ovladač PCL 6 a software pro všechny dostupné funkce produktu. Když budete chtít pokračovat s instalací doporučeného softwaru, klikněte na tlačítko Další.
  • Pokud budete chtít změnit instalovaný software, klikněte ne možnost Customize software selections (Přizpůsobit výběr softwaru). Po dokončení klikněte na tlačítko Další.
 13. Přečtěte si licenční smlouvu, zaškrtněte políčko I have reviewed and accept the installation agreements (Přečetl(a) jsem si a přijímám podmínky instalace) a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 14. Zobrazí se obrazovka Preparing to Install (Připravuje se instalace). Když se instalační program dokončí, pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
 15. Když se zobrazí výzva k výběru typu připojení, vyberte Directly connect to this computer using a USB cable (Připojit k tomuto počítači přímo pomocí kabelu USB).
 16. Po zobrazení výzvy Connect your Product now (Nyní připojte svůj produkt) připojte produkt k počítači.
 17. Po skončení instalace se zobrazí obrazovka Product configuration (Konfigurace produktu). Vyberte, zda se má produkt stát výchozí tiskárnou a zda se má vytisknout zkušební stránka. Klikněte na tlačítko Další.
 18. Zobrazí se obrazovka Enable HP Web Services (Povolení Webových služeb HP). Pokud chcete povolit Webové služby, klikněte na tlačítko Další. Pokud chcete povolení Webových služeb nechat na později, klikněte na tlačítko Zrušit. Instalace softwaru nevyžaduje povolení Webových služeb HP.
  Další informace o povolení Webových služeb HP a softwaru HP ePrint získáte v informacích o nastavení softwaru HP ePrint zde.
 19. Zobrazí se obrazovka Finish (Dokončení). Na této obrazovce jsou k dispozici instalační průvodci pro nakonfigurování dodatečných funkcí produktu. Dodatečné funkce produktu můžete nakonfigurovat hned nebo později.
 20. Instalaci produktu dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit.

Sdílení tiskárny

Sdílení tiskárny v síti umožňuje jiným uživatelům přistupovat k produktu a používat ho. Při sdílení produktu v síti postupujte podle těchto kroků.
Sdílení tiskárny v systému Windows® 7 nebo dřívějších verzích
 1. V závislosti na operačním systému klikněte na tlačítko Start a pomocí jednoho z následujících postupů vyhledejte seznam instalovaných tiskáren:
  • Klikněte na položku Zařízení a tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
  • Klikněte na položku Ovládací panely a pak na Tiskárny. Nebo nejprve klikněte na položku Hardware a zvuk a pak na položku Tiskárny.
  • Klikněte na možnost Nastavení a pak na Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 3. Klikněte na možnost Vlastnosti tiskárny.
 4. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 5. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.
Systém Windows® 8 a Windows® Server 2012
 1. Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky.
 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny nebo Zařízení a tiskárny.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu tiskárny.
 5. Klikněte na kartu Sdílení a potom na políčko Sdílet tuto tiskárnu.
 6. Přiřaďte tiskárně Název sdílené složky a klikněte na tlačítko Použít.
 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno Vlastnosti.

Použití Průvodce přidáním tiskárny systému Windows® k instalaci pouze tiskového ovladače

Pokud chcete instalovat pouze tiskový ovladač, podle následujícího postupu stáhněte ovladač z webu a nainstalujte ho s použitím Průvodce přidání tiskárny systému Windows.
 1. Na této webové stránce v části Domovská stránka střediska podpory vyhledejte rozevírací nabídku Možnosti stahování a vyberte možnost Ovladače, software a firmware.
 2. Do textového pole zadejte název produktu a klikněte na tlačítko Přejít.
 3. V případě potřeby vyberte svůj produkt ze seznamu obdobných zařízení na stránce.
 4. Z rozevíracího seznamu vyberte jazyk a poté operační systém, který máte nainstalován v počítači.
 5. Klikněte na možnost Ovladač a prohlédněte si dostupné ovladače pro váš produkt. Dostupná nabídka se u jednotlivých produktů liší.
  Poznámka:
  Pokud chcete instalovat jen tiskový ovladač, vyberte ovladač, u kterého je uvedeno pouze tiskový ovladač nebo tiskový ovladač (bez instalačního programu).
 6. Klikněte na ovladač, který chcete stáhnout, zkontrolujte jeho údaje a klikněte na možnost Stáhnout.
 7. Pokud se zobrazí okno Upozornění zabezpečení pro stažení souboru, klikněte na možnost Spustit. Dojde ke stažení souboru do dočasné složky v počítači.
 8. Po dokončení stahovaní znovu klikněte na možnost Spustit.
  Poznámka:
  Zaznamenejte si umístění složky na obrazovce nástroje pro automatické rozbalení. V tomto místě budou soubory rozbaleny.
 9. Kliknutím na možnost Ano rozbalíte soubory v počítači.
 10. Otevřete průvodce přidáním tiskárny:
  • Windows Vista: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows a potom klikněte na položku Ovládací panelyTiskárny. Kliknutím na položku přidáte tiskárnu.
  • Windows 7: V levém dolním rohu obrazovky stiskněte ikonu Windows a potom klikněte na položku Zařízení a tiskárny. Kliknutím na položku přidáte tiskárnu.
  • Windows 8: Kliknutím pravým tlačítkem nebo klepnutím a podržením levého spodního rohu obrazovky otevřete nabídku. Klikněte nebo klepněte na položku Ovládací panely a poté na možnost Zařízení a tiskárny. Kliknutím nebo klepnutím na položku přidáte tiskárnu.
 11. Odpovídejte na otázky v průvodci přidáním tiskárny, dokud se nedostanete k obrazovce se seznamem výrobců zařízení.
 12. Klikněte na tlačítko Z diskety.
 13. Vyhledejte složku, do níž byly soubory stáhnuty a rozbaleny.
 14. Vyberte příslušný soubor INF.
 15. Klikněte na tlačítko Otevřít a potom na tlačítko OK.
 16. Vyberte příslušný tiskový ovladač.
 17. Podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci tiskového ovladače.

Přiřazení portu

Jakmile je postup instalace ukončen, lze produkt přiřadit k portu sítě, pokud jste tak neučinili již během nastavení. Proveďte jeden z následujících postupů:
Instalace tiskového ovladače v systému Windows® 7 nebo dřívějších verzích
 1. V závislosti na operačním systému klikněte na tlačítko Start a pomocí jednoho z následujících postupů vyhledejte seznam instalovaných tiskáren:
  • Klikněte na položku Zařízení a tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
  • Klikněte na položku Ovládací panely a pak na Tiskárny. Nebo nejprve klikněte na položku Hardware a zvuk a pak na položku Tiskárny.
  • Klikněte na možnost Nastavení a pak na Tiskárny nebo Tiskárny a faxy.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na právě nainstalovaný produkt.
 3. Klikněte na možnost Vlastnosti nebo Vlastnosti tiskárny.
 4. Pokud chcete změnit údaje portu, klikněte na kartu Porty. Po vybrání portu klikněte na tlačítko Použít.
 5. Klikněte na kartu Nastavení zařízení a zkontrolujte aktualizace tiskárny.
 6. Klikněte na rozevírací nabídku Automatická konfigurace a vyberte položku Aktualizovat nyní. Po dokončení aktualizace zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK.
Systém Windows® 8 a Windows® Server 2012
 1. Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu obrazovky.
 2. Klikněte na položku Ovládací panely.
 3. Klikněte na možnost Zobrazit zařízení a tiskárny nebo Zařízení a tiskárny.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu nainstalovaného produktu.
 5. Pokud chcete změnit údaje portu, klikněte na kartu Porty. Po vybrání portu klikněte na tlačítko Použít.
 6. Klikněte na kartu Nastavení zařízení a zkontrolujte aktualizace tiskárny.
 7. Klikněte na rozevírací nabídku Automatická konfigurace a vyberte položku Aktualizovat nyní. Po dokončení aktualizace zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko OK.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...